Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

De Help-ervaring aanpassen

In een taalpakket kunt u de standaardkoppelingen naar Blackboard Help wijzigen.  Om het doel van deze koppelingen te wijzigen, bewerkt u de koppelingen in het bestand documentation.properties.

De Help-koppelingen in Blackboard Learn wijzen standaard allemaal naar verschillende gedeelten van Blackboard Help in de versie die past bij uw lokatie en de taal die hoort bij uw taalpakket, als die bestaat. Deze koppelingen kunnen gewijzigd worden zodat zij verwijzen naar andere versies van Blackboard Help inclusief versies van oudere Service Packs of versies die u hebt gemaakt, of naar andere bronnen zoals een website voor schoolondersteuning. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van help in andere indelingen, zie De Help-functie gebruiken.

Vergeet niet de koppelingen naar de documentatiebronnen te wijzigen binnen het taalpakket. Als u een upgrade uitvoert van Blackboard Learn of van alleen het taalpakket, kan dit tot gevolg hebben dat de koppelingen naar de documentatiebronnen worden verbroken. Zie Problemen met taalpakketten oplossen voor meer informatie.

De documentatiekoppelingen in een taalpakket wijzigen

Gebruik de volgende procedure om koppelingen te wijzigen met Taalpakketeditor. Deze koppelingen kunnen ook worden bewerkt met een teksteditor.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Taalpakketten.
 2. Kies Bewerken in het contextmenu voor een taalpakket dat kan worden gewijzigd.
 3. Schuif omlaag om de voorwaarden te accepteren en klik op Verzenden.
 4. Zoek het bestand documentation.properties en kies  Bewerken  in het contextmenu.
 5. Bewerk de velden URL's. 
  Documenteigenschappen
  Veld Beschrijving
  documentation.href.help_home De koppeling naar de beginpagina van Blackboard Help.
  documentation.href.online_admin De koppeling voor de tekst Blackboard Help in het configuratiescherm voor systeembeheer onder Help. Deze tekst is standaard gekoppeld aan het gedeelte voor beheerders in Blackboard Help.
  documentation.href.cp_online_manual De koppeling voor de tekst Blackboard Help in het configuratiescherm voor een cursus onder Help. Deze tekst is standaard gekoppeld aan het gedeelte voor cursusleiders in Blackboard Help.
  documentation.href.student_manual De koppeling voor de tekst Blackboard Help op de pagina Tools van een cursus. Deze tekst is standaard gekoppeld aan het gedeelte voor studenten in Blackboard Help.
  documentation.href.cs_manual De koppeling naar de tekst Help op het tabblad Content Collection is beschikbaar nadat u op Tools klikt. Deze tekst is standaard gekoppeld aan het gedeelte voor inhoudsbeheer voor gebruikers in Blackboard Help.
  documentation.href.online_outcomes De koppeling voor de tekst Outcomes Help onder Leren op het tabblad Outcomes is beschikbaar nadat u op Ontdekken klikt. Deze tekst is standaard gekoppeld aan het gedeelte Outcomes-toetsing in Blackboard Help.
  documentation.href.sis_help_key De koppeling voor de tekst Documentatie voor plannen van integratie van gegevens uit een studentinformatiesysteem op de pagina Gegevensintegratie > Integraties voor studentinformatiesystemen > Voorbeelddocumenten. Standaard koppelt deze tekst naar het onderwerp SIS-documenten plannen in Blackboard Help.
  documentation.href.help|video_... De koppelingen voor helponderwerpen en video's in de voorbeeldinhoud van de verschillende cursusstructuren voorzien door Blackboard voor het maken van cursussen.
 6. Klik op Verzenden.