Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Mededelingen

Beheerders kunnen op de pagina Mededelingen belangrijke mededelingen van hun instelling toevoegen, wijzigen of verwijderen. Berichten die via de tool Mededelingen in het configuratiescherm voor systeembeheer zijn gepost, kunnen op de volgende plaatsen worden weergegeven:

 • De sectie Mededelingen van elke cursus en organisatie
 • De portaalmodule Mijn mededelingen
 • De tool Mededelingen in het toolpaneel van het portaal

Mededelingen beheren

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Mededelingen. In de volgende tabel worden de beschikbare taken beschreven.

Taken voor mededelingen
Bewerking . . Handeling ... . .
Een mededeling toevoegen Klik op Mededeling maken.
Een mededeling wijzigen Klik op Bewerken in het contextmenu van de titel van de mededeling.
Een mededeling verwijderen Klik op Verwijderen in het contextmenu van de titel van de mededeling. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

De pagina's voor het toevoegen en bewerken van mededelingen bevatten dezelfde velden en functies. De pagina voor het toevoegen van een mededeling begint echter met een aantal lege velden. Op de pagina voor het wijzigen van een mededeling zijn deze velden gevuld met informatie over de mededeling.

Een mededeling toevoegen of wijzigen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Mededelingen.
 2. Open het contextmenu van een mededeling en klik op Mededeling maken of Mededeling bewerken. In de volgende tabel worden de opties beschreven.
  Opties voor mededelingen
  Optie Beschrijving
  Mededelingsgegevens  
  Onderwerp [v] Een onderwerp voor het bericht opgeven.
  bericht Voer de tekst van de mededeling in.
  Opties webmededeling  
  Duur Selecteer Permanent om een permanente mededeling te maken. De mededeling wordt automatisch weergegeven vanaf het moment dat deze is gemaakt. Selecteer Datumbeperking om de periode op te geven waarin de mededeling wordt weergegeven.
  Datumbeperkingen selecteren Dit veld is alleen beschikbaar als u Datumbeperking hebt geselecteerd bij Duur. Schakel het selectievakje Weergeven vanaf in om de mededeling beschikbaar te maken vanaf een bepaalde datum en tijd. Stel de datum en tijd in door de gewenste waarden in te voeren of door deze te kiezen in de agenda of met de klok. Schakel het selectievakje Weergeven tot in om de mededeling na een bepaalde datum en tijd niet meer weer te geven. Stel de datum en tijd in door de gewenste waarden in te voeren of door deze te kiezen in de agenda of met de klok.
  Weergeven bij aanmelden Selecteer Ja of Nee om de aanmelding weer te geven op de aanmeldingspagina.
  Weergeven in cursussen en organisaties Selecteer Ja of Nee om de aanmelding weer te geven op de pagina Cursussen.
  SMS-opties Blackboard Connect  
  Deze opties zijn alleen beschikbaar als Blackboard Learn op de juiste manier is geïntegreerd met Blackboard Connect. Blackboard Connect is niet beschikbaar met Blackboard Learn - Basic Edition.  
  Onmiddellijke SMS-kopie Als u de mededeling als een SMS-bericht wilt verzenden via Blackboard Connect, schakelt u het selectievakje Stuur bovenstaande mededeling via SMS naar abonnees in. De SMS-berichten worden niet verstuurd als de mededeling is ingesteld op weergeven op het web op een latere datum. SMS-berichten mogen niet meer dan 130 tekens bevatten.
  SMS-mededelingstekst Voer de tekst van het SMS-bericht in.
  Opties voor tekst naar spraak Blackboard Connect  
  Deze opties zijn alleen beschikbaar als Blackboard Learn op de juiste manier is geïntegreerd met Blackboard Connect. Blackboard Connect is niet beschikbaar met Blackboard Learn - Basic Edition.  
  Onmiddellijke hardop voorgelezen kopie Als de mededeling moet worden opgelezen via de functie Tekst naar spraak van Blackboard Connect, schakelt u het selectievakje Hardop voorlezen via Tekst naar spraak in. Om de tekst van de oorspronkelijke mededeling te horen, klikt u op Lees tekst mededeling. Als u een aangepast bericht wilt laten voorlezen, klikt u op Stel aangepast bericht samen en typt u de tekst voor het bericht dat naar spraak moet worden omgezet. De Tekst naar spraak-berichten worden niet verstuurd als de mededeling is ingesteld op weergeven op het web op een latere datum.
  Uitspraaklegenda De uitspraaksleutel bepaalt hoe het Tekst naar spraak-systeem de woorden uitspreekt van het onderwerp en bericht van de mededeling. Selecteer Engelse uitspraaksleutel of Spaanse uitspraaksleutel.
 3. Klik op Verzenden.

De weergave van mededelingen

Mededelingen worden in deze volgorde weergegeven in de module Mijn mededelingen op het tabblad Mijn instelling:

 • Permanente mededelingen van de instelling worden het eerst weergegeven.
 • Hierna volgen instellingsmededelingen waarvan de aanmaakdatum binnen de weergaveperiode valt.
 • Daarna worden permanente cursus- en organisatiemededelingen weergegeven.
 • Cursus- en organisatiemededelingen waarvan de aanmaakdatum binnen de weergaveperiode valt, worden het laatst weergegeven.

Binnen alle genoemde categorieën worden de mededelingen weergegeven in de volgorde waarin ze zijn gemaakt.