Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

E-mail

Blackboard Learn bevat een e-mailfunctie waarmee beheerders snel e-mailberichten kunnen verzenden naar groepen gebruikers:

  • Alle cursusleiders
  • Alle studenten
  • Alle gebruikers

Nadat u de ontvangers hebt bepaald, worden alle berichten op dezelfde manier samengesteld.

E-mail verzenden

  1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op E-mail verzenden.
  2. Klik op Alle cursusleiders,  Alle studenten of Alle gebruikers. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  3. Klik op Verzenden.
E-mailopties
Optie Beschrijving
Berichtgegevens invoeren
Bewerking Hier wordt de groep gebruikers weergegeven waaraan het bericht is gericht.
Van Hier wordt het adres van de afzender weergegeven.
Onderwerp Typ een onderwerp voor het bericht.
bericht Voer de tekst van het bericht in.