Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Meldingsopties instellen

Beheerders kunnen instellingen opgeven voor de e-mails waarmee meldingen worden verstuurd (als losse e-mails of eenmaal per dag een digest van alle e-mailberichten), evenals het aantal dagen waarna een melding wordt verwijderd.

Vereisten

Er zijn een paar dingen die u moet weten over deze functie:

  • Een beheerder moet de functie Meldingen inschakelen voordat er gegevens voor cursusmeldingen worden verzameld.
  • Gebruikers kunnen per cursus aangeven welke meldingen ze willen ontvangen en hoe ze deze willen ontvangen.
  • Gebruikers kunnen instellen hoe lang oude meldingen bewaard moeten blijven.

Algemene opties voor meldingen instellen

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Meldingen. In de volgende tabel worden de basisvelden beschreven.

Opties voor meldingen
Veld Beschrijving
Systeembeschikbaarheid
Verzameling meldingen [v] Stel de beschikbaarheid van meldingen in. Als deze optie is ingesteld op Uitgeschakeld, worden er helemaal geen meldingen verzonden en worden er geen gegevens van gebeurtenissen vastgelegd.
E-mailinstellingen
E-mailmeldingen verzenden als Geef aan of en hoe meldingen moeten worden verstuurd via e-mail:
  • Geen: geen meldingen versturen via e-mail.
  • Afzonderlijke berichten: elke melding wordt als een afzonderlijk e-mailbericht verstuurd.
  • Dagelijkse digest van e-mailberichten: alle meldingen voor een dag worden verzameld in één bericht.
  • Gebruiker laten kiezen (kies vervolgens de standaardindeling voor e-mailberichten: Individueel of Digest
Dagelijkse digest van e-mailberichten verzenden om [v] Typ bij Dagelijkse digest van e-mailberichten verzenden om het tijdstip waarop u de digest wilt ontvangen.
Meldingen opschonen
Deze instelling is van toepassing op de webmodules in het overzicht. Meldingen verwijderen die ouder zijn dan [v] Het aantal dagen dat afzonderlijke meldingen beschikbaar zijn voor weergave in de webmodules. Meldingen worden verwijderd als ze ouder zijn dan het aantal dagen dat hier is opgegeven. Geef hier een lagere waarde op als u meldingen sneller uit het systeem wilt verwijderen. Ga zorgvuldig te werk bij het bepalen van de waarde voor deze instelling. Verwijderde meldingen kunt u namelijk niet meer terughalen of op eenvoudige wijze opnieuw versturen.

Als Blackboard Learn op de juiste manier is geïntegreerd met Blackboard Connect (hiervoor is een aparte licentie nodig), zijn de volgende velden eveneens beschikbaar.

Integratie met Blackboard Connect
Veld Beschrijving
SMS-opties Blackboard Connect
Afleveren SMS ingeschakeld Als Ja is geselecteerd, worden er SMS-berichten verstuurd naar gebruikers die er voor hebben gekozen om deze mededelingen te ontvangen. Als een bericht een teken bevat dat niet wordt ondersteund door het SMS-berichtensysteem, wordt het gehele bericht in het Engels verstuurd. Gebruikers kunnen alleen per SMS mededelingen ontvangen als ze beschikken over een geldig telefoonnummer dat ondersteuning biedt voor SMS-berichten en als dit nummer is opgeslagen in hun persoonlijke gegevens.
Opties voor tekst naar spraak Blackboard Connect
Tekst-naar-spraak ingeschakeld Als Ja is geselecteerd, worden er tekst-naar-spraak-berichten verstuurd naar gebruikers die er voor hebben gekozen om deze mededelingen te ontvangen. Deze optie is alleen beschikbaar als het systeemstandaardtaalpakket is ingesteld op Engels of Spaans. Gebruikers moeten een geldig telefoonnummer hebben opgeslagen in hun persoonlijke gegevens als ze mededelingen willen ontvangen via Tekst naar spraak.
Tijdvak telefoonlevering Definieer het tijdvak waarbinnen SMS- en Tekst naar spraak-berichten kunnen worden verzonden. Mededelingen die buiten het aflevertijdvak worden gegenereerd, worden vastgehouden tot het volgende tijdvak begint. Deze parameters zijn niet van invloed op e-mail- of webmededelingen of op systeemmededelingen die telefonisch worden verstuurd.