Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

meldingsoverzicht

Als uw school beschikt over een licentie voor Community Engagement, worden meldingen voor alle cursussen weergeven in het meldingsoverzicht. Deze informatie kan deel uitmaken van Mijn Blackboard, en bevat daarnaast informatie voor alle cursussen waarbij de gebruiker is ingeschreven of op een andere manier bij betrokken is.

Het meldingsoverzicht bevat meldingen met koppelingen naar cursusitems of cursusinformatie die zijn gewijzigd, verzonden, toegevoegd of waarvoor de vervaldatum bijna is bereikt. De gebruiker kan zo snel zien welke relevante informatie er is gewijzigd voor een cursus. Vervolgens kan de gebruiker een bepaald item weergeven, voltooien of manipuleren. Gebruikers kunnen naar de cursus gaan waarvoor een melding is gepubliceerd. Elke cursus heeft een eigen meldingsoverzicht.

De gebruiker kan de meldingen aanpassen die worden weergegeven en instellen of meldingen via e-mail moeten worden verstuurd.

Wanneer Blackboard Learn op de juiste manier is geïntegreerd met Blackboard Connect, kunnen meldingen ook per SMS worden verstuurd of als tekst naar spraak.

Cursusleidermodules

Op de pagina worden standaard drie modules weergegeven:

  • Aandacht gevraagd: meldingen voor items die zijn ingeleverd door studenten en die moeten worden doorgenomen of beoordeeld
  • Waarschuwingen: meldingen voor items die studenten nog niet hebben ingestuurd maar waarvan de einddatum al wel is verstreken; of meldingen voor regels van het Retention Center die niet zijn nageleefd.
  • Nieuwe items: meldingen voor items die zijn toegevoegd, bijgewerkt, verstuurd of gewijzigd door een gebruiker.

Als een cursusleider bijvoorbeeld een nieuwe mededeling heeft gepubliceerd, wordt deze weergegeven in de module Nieuwe items. Als een opdracht is ingeleverd, wordt de bijbehorende melding weergegeven in de module Aandacht gevraagd. Als de einddatum voor een opdracht is verstreken, wordt de melding weergegeven in de module Waarschuwingen.

Gebruikersmodules

Voor gebruikers worden op de pagina standaard twee modules weergegeven:

  • Takenlijst:
    • Van welke items is de vervaldatum verstreken: meldingen voor items die studenten nog niet hebben ingestuurd maar waarvan de vervaldatum al wel is verstreken.
    • Van welke items is de vervaldatum bereikt: een agenda en geordende categorieën met items waarvan de vervaldatum bijna is bereikt.
  • Nieuwe items: meldingen voor items die zijn toegevoegd, bijgewerkt, verstuurd of gewijzigd door een gebruiker of de cursusleider.

Als een cursusleider bijvoorbeeld een nieuwe mededeling heeft gepubliceerd, wordt deze weergegeven in de module Nieuwe items. Als de vervaldatum van een opdracht bijna is bereikt, wordt de opdracht weergegeven in de module Takenlijst. Als de vervaldatum voor een opdracht is verstreken, wordt de melding weergegeven in de module Takenlijst.

Locatie van het meldingsoverzicht

Het meldingsoverzicht wordt standaard weergegeven als de homepage voor een cursus. Het is mogelijk dat de gebruiker deze standaardinstelling kan wijzigen. Het overzicht bevat alleen informatie voor de desbetreffende cursus.

Als uw school beschikt over een licentie voor Community Engagament, kunnen gebruikers ook toegang krijgen tot het meldingsoverzicht via een tabblad op de pagina Mijn Blackboard of als modules op deze pagina. Het is mogelijk dat de gebruiker deze standaardinstelling kan wijzigen. De pagina bevat informatie en items voor alle cursussen.

Instellingen van het meldingsoverzicht

Beheerders bepalen of gebruikers het overzicht kunnen zien en welke meldingen er worden weergegeven. Daarnaast stellen ze in of gebruikers ervoor kunnen kiezen meldingen per e-mail te ontvangen. Ten slotte kunnen beheerders aangeven of gebruikers alle meldingen of alleen e-mailmeldingen zelf kunnen beheren.

Het meldingsoverzicht inschakelen

Het meldingsoverzicht is standaard ingeschakeld. Als het overzicht is uitgeschakeld door een beheerder, kan een gebruiker het overzicht niet inschakelen. Als u het meldingsoverzicht wilt uitschakelen, gaat u naar de pagina met instellingen voor het meldingsoverzicht. Zie Meldingsopties instellen voor meer informatie.

Meldingen via e-mail

Gebruikers kunnen aangeven dat ze meldingen via e-mail willen ontvangen voor gewijzigde of nieuwe items, of voor items waarvan de vervaldatum bijna is bereikt. Wanneer Blackboard Learn op de juiste manier is geïntegreerd met Blackboard Connect, kunnen meldingen ook per SMS worden verstuurd of als tekst naar spraak. Zie Meldingsopties instellen voor meer informatie.