Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Verwijderingscontrolespoorrapporten genereren

Op de pagina Verwijderingscontrolespoorrapport kunnen beheerders een rapport genereren met gegevens die door gebruikers zijn verwijderd uit een bepaalde submap in Content Collection. Deze gegevens worden gebruikt bij het opsporen van specifieke bestanden. De beheerder kan hiermee een enkel bestand dat is verwijderd uit Content Collection, via een back-up herstellen. De gegevens zijn alleen beschikbaar zolang deze zijn opgeslagen in de Verwijderingscontrolespoorinstellingen.

Een rapport met een controlespoor voor verwijderde gegevens genereren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Technische instellingen.
 2. Klik op Documentarchieven.
 3. Klik in het contextmenu voor het documentarchief op Verwijderingscontrolespoorrapport. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
 4. Klik op Verzenden.
   
  Veld Beschrijving
  Verwijderingscontrolespoorrapport
  Naam bovenste map Hier staat de naam van de map op het hoogste niveau.
  Pad submap Voer hier het pad in naar de submap waarvan u een rapport wilt genereren.
  Vanaf datum Voer hier de datum in waarop het rapport begint. Gebruik de datumnotatie MM/DD/JJ.
  Tot datum Voer hier de datum in waarop het rapport eindigt. Gebruik de datumnotatie MM/DD/JJ.