Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Instellingen voor standaardmappen configureren: /courses en /organizations

Beheerders kunnen de standaard machtigingen en quota instellen voor mappen die worden gemaakt in Content Collection. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld Content Collection voor de eerste keer benadert, worden automatisch mappen gemaakt die overeenkomen met de cursus-ID's van de cursussen waarvoor hij of zij is ingeschreven.

Instellingen voor het maken van standaardmappen voor cursussen en organisaties opgeven

Het standaardquotum voor Content Collection komt overeen met het standaardquotum dat tijdens het maken van de cursus is ingesteld. Als u het quotum wijzigt in Content Collection, wordt het standaardquotum voor de cursus ook gewijzigd. Als u geen quotum wilt instellen, typt u -1. Als een quotum wordt aangepast, geldt het nieuwe quotum alleen voor nieuwe mappen.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Beheer van inhoudsgebieden.
 2. Klik op Instellingen voor het maken van standaardmappen.
 3. Ga naar het contextmenu voor de map /courses of /organizations.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Selecteer Standaardrolinstellingen. Selecteer de gebruikersrollen die volledige machtigingen moeten krijgen om mappen te benaderen in dit gebied van hun Content Collection. Volledige machtigingen omvatten de machtigingen Lezen, Schrijven, Verwijderen en Beheren.
 6. Stel het standaardquotum voor de map in. Selecteer Onbeperkt of Beperkt. Als u Beperkt selecteert, typt u de hoeveelheid MB in het tekstvak.
 7. Klik op Verzenden.

Instellingen voor afzonderlijke mappen voor cursussen en organisaties opgeven

 1. Ga naar Content Collection.
 2. Klik op Cursusinhoud (of Organization Content) in het configuratiescherm van Content Collection.
 3. Ga naar het contextmenu voor de naam van een cursus of organisatie.
 4. Klik op Bewerken. U kunt nu specifieke opties voor de map wijzigen.
  • Quotuminformatie: Het afzonderlijke quotum beperkt de grootte van de mapinhoud. Het quotum kan niet groter zijn dan het quotum voor de hoofdmap. Als het quotum niet wordt opgegeven, krijgt de map het quotum van de hoofdmap. De inhoud van elke submap wordt verrekend met het quotum van de bovenliggende map. Als u het quotum hier wijzigt, wordt ook het standaardquotum gewijzigd dat is ingesteld tijdens het maken van de cursus.
  • Vergrendelingsopties: Als de map vergrendeld is, kan alleen de persoon die het heeft vergrendeld het ontgrendelen. Bij het vergrendelen van de map worden de naam en eigenschappen van de map plus het overschrijven en versiebeheer vergrendeld. De inhoud van de map wordt bij het vergrendelen van de map niet vergrendeld.
  • Opmerkingopties: Tracering registreert elk geval dat een gebruiker met de map werkt. Instellingen voor afzonderlijke items in de map kunnen worden gewijzigd. Als de maptraceringsopties hieronder echter worden bijgewerkt, worden optiewijzigingen in de afzonderlijke items of submappen overschreven.
  • Versieopties: Versiebeheer houdt in dat er een nieuw exemplaar van een bestand wordt gemaakt, telkens wanneer een bestand wordt gewijzigd en opgeslagen. Gebruikers hebben dan de optie om wijzigingen terug te draaien door terug te keren naar een eerdere versie van een bestand. Instellingen voor afzonderlijke items kunnen worden gewijzigd. Als de instelling voor versiebeheer voor de map echter wordt bijgewerkt, worden alle aangebrachte wijzigingen in opties voor de submappen of items in de map overschreven.
  • Traceringsopties: Tracering registreert elk geval dat een gebruiker met de map werkt. Instellingen voor afzonderlijke items in de map kunnen worden gewijzigd. Als de maptraceringsopties hieronder echter worden bijgewerkt, worden optiewijzigingen in de afzonderlijke items of submappen overschreven.
  • Metagegevensopties: Metagegevens bevatten informatie over de bestanden in deze map. Als u metagegevens toevoegt aan de bestanden en submappen, worden bestaande metagegevens overschreven. Deze instelling geldt alleen voor bestaande submappen en bestanden. Verzend deze pagina opnieuw om instellingen toe te passen wanneer er nieuwe inhoud wordt toegevoegd.
 5. Klik op Verzenden.