Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusonderdelen

Met de gebruikersinterface van Blackboard Learn kunt u eenvoudig navigeren, items bewerken en opties wijzigen om de manier van werken met de interface voor gebruikers aan te passen.

De Blackboard Learn-interface

 1. Paginakop: het gebied boven aan het scherm met de tabbladen, het algemene navigatiemenu en de optie Afmelden. De tabbladen in de paginakop zijn afhankelijk van de licenties waarover uw school beschikt.
 2. Tabbladen: Blackboard Learn bevat twee algemene sets tabbladen, die worden besproken in de volgende tabellen.
 3. Inhoudsframe: hierin wordt de geselecteerde tool of het geselecteerde inhoudsgebied weergegeven. Wanneer u een cursus opent, wordt standaard de startpagina weergegeven. U bepaalt welke pagina dat is en stelt zo het beginpunt van de cursus in.
 4. Cursusmenu: het toegangspunt voor alle cursusinhoud. U beslist welke koppelingen hier beschikbaar zijn.
 5. Configuratiescherm: het centrale toegangspunt voor cursusbeheerfuncties. U kunt hier de cursusstijl, cursustools en gebruikers beheren. Studenten zien het configuratiescherm niet.
 6. Actiebalk: rijen aan het begin van de pagina met acties die u op paginaniveau kunt uitvoeren, zoals Inhoud bouwen, Zoeken, Verwijderen en Uploaden. De functies op de actiebalk veranderen naargelang uw locatie in uw cursus. De actiebalk bevat meerdere functierijen zoals op de hoofdpagina van Grade Center.
 7. Bewerkingsmodus: als de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN), worden alle functies voor de cursusleider weergegeven, zoalsInhoud bouwen, op de actiebalk van een inhoudsgebied of in een contextmenu. Als de bewerkingsmodus is uitgeschakeld (UIT), wordt de pagina weergegeven zoals studenten die zien. De bewerkingsmodus kan worden in- en uitgeschakeld door gebruikers met de rol Cursusleider, Onderwijsassistent, Cursusbouwer en Beheerder.
Informatie over tabbladen
Tabblad Beschrijving
Mijn instituut Het tabblad Mijn instituut bevat tools en informatie met betrekking tot de specifieke voorkeuren van individuele gebruikers. Tools en informatie zijn ondergebracht in modules. U kunt via het tabblad Mijn instelling modules toevoegen en verwijderen. Uw school kan de toegang tot specifieke modules beperken of specifieke modules verplicht stellen.
Cursussen Klik op een koppeling op het tabblad Cursussen om toegang te krijgen tot een cursus en de cursuscatalogus.

Als uw school beschikt over een licentie voor Community Engagement, hebt u ook toegang tot de volgende tabbladen:

Informatie over tabbladen
Tabblad Beschrijving
Community Op het tabblad Community worden de organisaties weergegeven die specifiek van toepassing zijn voor individuele gebruikers, evenals de organisatiecatalogus voor de instelling en discussieruimten. Klik op een koppeling op het tabblad Community om toegang te krijgen tot een organisatie.
Diensten Het tabblad Diensten bevat koppelingen naar andere instellingsvoorzieningen buiten Blackboard Learn. Deze koppelingen worden door de school ingesteld.

Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf tabbladen te maken en op basis van instellingsrollen verschillende tabbladen weer te geven voor gebruikers.

De school kan de namen van tabbladen in de paginakop wijzigen.

De paginakop

De paginakop is het gebied boven aan het scherm met de tabbladen, het algemene navigatiemenu en de optie Afmelden.

afbeelding bij de tekst

De tabbladen in de paginakop zijn afhankelijk van de licenties waarover uw school beschikt. Als uw school bijvoorbeeld beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, ziet u een tabblad Content Collection. De paginakop blijft ongewijzigd wanneer u andere gebieden en cursussen opent in Blackboard Learn.

De school kan de namen van tabbladen in de paginakop wijzigen.

Via een koppeling in het algemene navigatiemenu kunnen gebruikers ook een avatarafbeelding toevoegen en weergeven in hun cursussen. Gebruikers kunnen een foto of een alter ego uploaden als avatar. Avatars worden overal in een cursus weergegeven, zoals in de paginakop, in de module Nieuwe items en bij discussies, dagboekberichten en blogvermeldingen. De aanbevolen pixelgrootte voor een avatar is 150 x 150.

De school bepaalt of u avatars kunt toevoegen. Als uw school de profielfunctie heeft ingeschakeld, vervangen de afbeeldingen die studenten uploaden de avatars die hier zijn geüpload.

Raadpleeg voor meer informatie over het tabblad Mijn instituut het onderwerp Tabblad Mijn instelling.

Navigatie tussen cursussen

Alleen het materiaal in het inhoudsframe verandert wanneer u in Blackboard Learn naar een nieuw gebied of nieuwe pagina gaat. De tabbladen en het kopframe blijven statisch zodat u altijd toegang hebt tot de navigatiefuncties. Wanneer u wilt navigeren tussen uw cursussen, kunt u het tabblad Cursussen of de cursus-naar-cursus-navigatiefunctie gebruiken.

afbeelding bij de tekst

 1. Het tabblad Cursussen: via deze lijst hebt u toegang tot elke cursus waarbij u bent ingeschreven of waarvan u de cursusleider bent.
 2. Navigatie tussen cursussen: als u ingeschreven bent voor of les geeft in meer dan één cursus, kunt u al uw cursussen openen met behulp van de cursus-naar-cursus-navigatiefunctie. Open het contextmenu naast de cursustitel en selecteer een andere cursus. Als u bijvoorbeeld de pagina Aankondigingen in een cursus bekijkt en een andere cursus selecteert in het contextmenu, dan wordt de pagina Aankondigingen van die cursus weergegeven. U kunt gemakkelijk van het Grade Center van een cursus naar een ander gaan om uw beoordelingen uit te voeren.

Afhankelijk van het standaardthema dat uw school gebruikt, ziet u mogelijk een pictogram van een huis in plaats van de titel van de huidige cursus.

Cursusmodules

Op het tabblad Mijn instelling ziet u een verzameling cursusmodules met tools zoals een rekenmachine of dynamische informatie zoals cijfers, waarschuwingen en aankondigingen. U kunt de koppelingen in modules gebruiken om te navigeren naar gebieden in uw cursussen. U kunt cursusmodules alleen toevoegen aan modulepagina's, zoals het tabblad Mijn instelling of een cursusstartpagina.

De school kan de namen van modules wijzigen en bepalen welke beschikbaar zijn.

Zie Werken met modules en Meldingsmodules voor meer informatie.

Het cursusmenu

Het cursusmenu wordt aan de linkerkant van het cursusvenster weergegeven. Het is het belangrijkste hulpmiddel voor het navigeren binnen de cursus. U voegt koppelingen toe aan het cursusmenu om tools en materiaal aan te bieden aan gebruikers. U kunt de opmaak van het menu bepalen en de volgorde van de koppelingen.

Het cursusmenu wordt als een lijst weergegeven die alleen cursusmateriaal op het hoogste niveau bevat. Koppelingen kunnen worden weergegeven als knoppen of als tekst.

Klik op het pictogram Weergeven in nieuw venster new_window_icon.png om het cursusmateriaal als een boomstructuur weer te geven in een nieuw venster. Gebruikers kunnen de structuur uitvouwen om de hiërarchie van de cursus te zien.

Uw school kan beperkingen voor opties instellen om een consistente stijl voor alle cursussen te behouden. Dit kan betekenen dat sommige tools bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn dat namen van cursusgebieden niet kunnen worden gewijzigd.

Ga als volgt te werk om een koppeling te maken in het cursusmenu.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN) en wijs het plusteken boven het cursusmenu aan. De vervolgkeuzelijst Menu-item toevoegen verschijnt.
 2. Selecteer het type inhoud dat u wilt maken.
 3. Voer een naam in voor de koppeling. Voer alle vereiste gegevens in, zoals een URL voor Webkoppeling.
 4. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in om de koppeling weer te geven in het cursusmenu. U kunt vooraf inhoud maken, deze instellen als niet beschikbaar en vervolgens op het juiste moment beschikbaar stellen aan studenten.
 5. Klik op Verzenden. Er wordt een koppeling naar de nieuwe inhoud toegevoegd aan het cursusmenu.

Gebruikers kunnen alleen efficiënt navigeren als u het cursusmenu overzichtelijk houdt. Beperk daarom het aantal koppelingen dat u toevoegt aan het cursusmenu. Gebruik inhoudsgebieden voor het groeperen van verwante items en geef de cursus organisatie en structuur.

In de onderstaande tabel ziet u de soorten inhoud en tools die u kunt opnemen in het cursusmenu. U kunt ook subkoppen en scheidingslijnen toevoegen aan het menu om de koppelingen grafisch van elkaar te scheiden.

Onderdelen van het cursusmenu
Type Beschrijving
Inhoudsgebied Inhoudsgebieden zijn de cursusgebieden op het hoogste niveau. Dit zijn de containers voor al het cursusmateriaal. Deze gebieden kunt u maken en beheren via het cursusmenu. Ook kunt u koppelingen naar cursusgebieden toevoegen aan het cursusmenu. Een cursus bestaat meestal uit verschillende inhoudsgebieden. Nadat u een inhoudsgebied hebt gemaakt, kunt u er inhoud aan toevoegen, zoals online lezingen, multimedia, toetsen en communicatietools. Zie Cursusgebieden maken voor inhoud voor meer informatie.
Lege pagina Met de tool Lege pagina kunt u bestanden, afbeeldingen en tekst als een koppeling toevoegen aan het cursusmenu. Gebruik alleen lege pagina's in het cursusmenu voor belangrijke informatie. Het cursusmenu wordt namelijk al snel overzichtelijk als er te veel koppelingen in staan. Verwijder de pagina's uit het menu als studenten de informatie niet meer nodig hebben.
Toolkoppeling U kunt een koppeling maken naar een tool die beschikbaar is in de cursus, zoals Agenda of Dagboeken. U kunt ook een koppeling naar de pagina Tools toevoegen.
Cursuskoppeling Maak een snelkoppeling naar een item, tool of gebied in een cursus.
Webkoppeling U kunt een koppeling maken naar een URL om snel toegang te bieden tot een informatiebron op internet.
Modulepagina Maak een modulepagina en selecteer de afzonderlijke modules voor de pagina. Dit kunnen tools zijn, zoals een rekenmachine, maar de modulepagina kan ook modules bevatten die informatie geven, zoals cijfers, waarschuwingen en taken.
Subkop Een subkop bestaat uit ongekoppelde tekst. U kunt gerelateerde koppelingen groeperen onder een subkop, zodat gebruikers informatie snel kunnen vinden.
Scheidingsteken Een lijn waarmee het cursusmenu visueel wordt opgesplitst in verschillende gebieden, zodat gebruikers informatie snel kunnen vinden. U kunt de lijn verplaatsen naar de gewenste positie.

De koppelingen in het cursusmenu verplaatsen en beheren

U kunt de koppelingen in het cursusmenu anders rangschikken en hernoemen om studenten te helpen bij het zo efficiënt mogelijk doorlopen van de cursus.

 1. Wijzig de volgorde van de koppelingen in het cursusmenu door deze naar de gewenste positie te slepen.
 2. U kunt de rangschikking van de koppelingen ook bepalen met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord ( File:en-us/Learn/Sandbox_for_SP_12/en-us/Learn/9.1_SP_10_and_SP_11/Instructor/010_Blackboard_Learn_Environment/001_Course_Components/icon_keyboard_accessible_reordering.png ).
 3. Open het contextmenu van een koppeling en klik op Naam wijzigen om de naam van de koppeling aan te passen. Selecteer Koppeling verbergen om de koppeling niet beschikbaar te stellen aan studenten. Klik op Koppeling weergeven om de koppeling weer te geven in het cursusmenu. Als u een inhoudsgebied verwijdert, worden alle bijbehorende inhoudsitems eveneens permanent verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 4. Als de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN), wordt de titel van een niet-beschikbare koppeling weergegeven als een rechthoek met een diagonale streep erdoor ( File:en-us/Learn/Sandbox_for_SP_12/en-us/Learn/9.1_SP_10_and_SP_11/Instructor/010_Blackboard_Learn_Environment/001_Course_Components/icon_unavailable_course_menu.png ). Studenten zien de koppeling dan niet in het cursusmenu.

Het configuratiescherm

Het beheer van alle cursussen wordt geregeld via koppelingen in het configuratiescherm. Dit gebied is alleen beschikbaar als u beschikt over een van de volgende gedefinieerde cursusrollen:

 • Cursusleider
 • Onderwijsassistent
 • Beoordelaar
 • Cursusbouwer
 • Beheerder

Zie Cursusrollen voor meer informatie.

Het configuratiescherm wordt weergegeven onder het cursusmenu en bevat de gebieden uit de volgende tabel.

Onderdelen van het configuratiescherm
Gebied Functie
Bestanden of Content Collection

Elke cursus is gekoppeld aan een gebied Cursusbestanden. Dit gebied is toegankelijk via de optie Bestanden in het configuratiescherm. De functie Cursusbestanden zorgt ervoor dat u vanuit een centrale locatie binnen de cursus toegang hebt tot alle bestanden. De opslaglocatie Cursusbestanden is relatief voor een bepaalde cursus en bevat dus alleen inhoud voor die cursus. De inhoud wordt niet automatisch gedeeld tussen alle cursussen die door dezelfde cursusleider worden gegeven. Het is echter wel mogelijk de inhoud van Cursusbestanden via koppelingen te gebruiken in andere cursussen.

Als uw school beschikt over een licentie voor Content Management, heeft de opslaglocatie de naam Content Collection. Het is een gemeenschappelijke opslaglocatie waar gebruikers inhoud kunnen delen. Dit betekent dat u inhoud uit andere cursussen en van uw computer kunt toevoegen aan een cursus en deze vervolgens beheert via Content Collection. In het configuratiescherm wordt de optie Content Collection weergegeven in plaats van Bestanden.

Cursustools Dit gebied bevat alle beschikbare tools die kunnen worden toegevoegd aan een cursus. Toegevoegde tools kunnen worden beheerd vanuit het configuratiescherm. Zie Cursustools voor meer informatie.
Evaluaties Hier vindt u koppelingen naar cursusrapporten, het Retention Center en het prestatieoverzicht. Kies deze opties om informatie te bekijken over activiteiten van studenten en het gebruik van inhoud, en om op de hoogte te worden gehouden van prestaties op basis van criteria die zijn opgesteld door cursusleiders. Zie Cursusrapporten genereren, Werken met het Retention Center en Werken met het prestatieoverzicht voor meer informatie.
Grade Center Hier kunt u koppelingen kiezen voor de pagina Cijfer nodig, de volledige weergave van Grade Center, standaard slimme weergaven van Grade Center en slimme weergaven die u hebt gemaakt. Slimme weergaven staan in een ingesprongen lijst onder Volledig Grade Center. Zie Slimme weergaven gebruiken in Grade Center voor meer informatie.
Gebruikers en groepen Dit gebied is bedoeld voor het opvragen, inschrijven, wijzigen en verwijderen van cursusgebruikers. Hier kunnen ook groepen studenten worden gemaakt voor samenwerkingsdoeleinden. Zie Gebruikers inschrijven en beheren en Tools voor cursusgroepen voor meer informatie.
Aanpassen Hier kunt u de opties beheren voor gast- en waarnemertoegang. U kunt de eigenschappen van een cursus, zoals de naam, beschikbaarheid en taalpakket wijzigen. U kunt de pagina Snelle configuratie en Lesstijl gebruiken om de weergave van uw cursus te wijzigen. U kunt aangeven welke tools beschikbaar zijn in uw cursus en welke gebruikers toegang hebben tot deze tools. Zie Inschrijvingsopties instellen, Gasten en waarnemers toegang bieden, Cursuseigenschappen instellen, Taalpakketten, Opties voor de cursusstijl instellen en Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.
Pakketten en functies Dit gebied is bedoeld voor het importeren, exporteren en archiveren van de cursus, het controleren van cursuskoppelingen, het geheel of gedeeltelijk kopiëren van een cursus en het verplaatsen van geselecteerde bestanden naar Cursusbestanden of Content Collection (indien beschikbaar). Zie Cursuspakketten importeren, Cursussen exporteren en archiveren, Cursuskoppelingen controleren, Cursussen kopiëren en Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden voor meer informatie.
Help Kies deze optie om de onlinedocumentatie te raadplegen.

Contextmenu’s

Als gebruikers binnen Blackboard Learn een bewerking kunnen uitvoeren op een item, is er een contextmenu gekoppeld aan het item. U geeft een contextmenu weer door op de pijl-omlaag te klikken. Het contextmenu bevat opties voor het bijbehorende onderdeel van Blackboard Learn, zoals inhoudsitems, koppelingen in het cursusmenu of kolommen van Grade Center. De opties in het contextmenu verschillen per onderdeel.

Algemene opties in contextmenu's

De volgende opties zijn voor veel items in Blackboard Learn beschikbaar. Als een optie niet wordt weergegeven, kunt u deze niet uitvoeren op het item.

 • openen
 • bewerken
 • Kopiëren
 • verplaatsen
 • verwijderen

Overige opties in contextmenu's

Deze opties verschillen naargelang het type item en de rol van de gebruiker. De onderstaande lijst is niet volledig.

 • Opties voor adaptieve inhoud
 • Metagegevens
 • Statistiekentracering
 • Gebruikersvoortgang
 • E-mail
 • Beheren
 • Cijfer
 • Markeren als nieuw

Cursusoverzicht

Het cursusoverzicht is een mapstructuur die u kunt samenvouwen en die u kunt gebruiken om te navigeren binnen een cursus. Open het cursusoverzicht via het pictogram Weergeven in nieuw venster in het cursusmenu. 

Het cursusoverzicht weergeven via het prestatieoverzicht

Wanneer het cursusoverzicht wordt weergegeven via het prestatieoverzicht, wordt de beschikbaarheid van items, tools en doorneemstatus voor de specifieke gebruiker weergegeven.

Selecteer het pictogram in de kolom Adaptieve inhoud om het cursusoverzicht weer te geven voor een specifieke gebruiker. De beschikbaarheid van elk item en de doorneemstatus voor de geselecteerde gebruiker wordt aangegeven.

In de onderstaande tabel worden de pictogrammen beschreven die worden gebruikt in het prestatieoverzicht.

Pictogrammen voor adaptieve inhoud en doorneemstatus
Pictogram Pictogrammen voor adaptieve inhoud en doorneemstatus
open oog Zichtbaar: dit item is zichtbaar voor de cursusgebruiker.
dicht oog Onzichtbaar: dit item is niet zichtbaar voor de cursusgebruiker.
vinkje Doorgenomen: dit item is door de cursusgebruiker gemarkeerd als doorgenomen.
leeg rondje Niet doorgenomen: dit item wordt voor de cursusgebruiker weergegeven als Niet doorgenomen.

Bewerkingsmodus

als de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN), worden alle functies voor cursusleiders weergegeven, zoals Inhoud bouwen, op de actiebalk van een inhoudsgebied of in een contextmenu. Als de bewerkingsmodus is uitgeschakeld (UIT), wordt de pagina weergegeven zoals studenten die zien. De functie voor het in- en uitschakelen van de bewerkingsmodus wordt alleen weergegeven voor gebruikers met de rol Cursusleider, Onderwijsassistent, Cursusbouwer en Beheerder.

In de bewerkingsmodus kunnen cursusleiders, onderwijsassistenten, cursusbouwers en beheerders wijzigingen in inhoud aanbrengen in de cursusweergave zonder dat ze verschillende opties in het configuratiescherm hoeven te kiezen.

afbeelding bij de tekst

Uw school kan deze functie uitschakelen.

Opties voor paginering

U kunt de opties voor paginering wijzigen om te bepalen hoeveel items er op een pagina worden weergegeven in Blackboard Learn. U kunt bijvoorbeeld vastleggen hoeveel forums worden weergegeven op de hoofdpagina van de discussieruimte of hoeveel items worden weergegeven op de pagina Cijfer nodig.

Standaard worden er 25 items per pagina weergegeven en het maximumaantal items is 1000 per pagina. Klik op Alles weergeven om alle items weer te geven en de andere besturingselementen te verbergen. Uit prestatieoverwegingen is het raadzaam het aantal items per pagina niet te groot te maken.

Ga als volgt te werk om de opties voor paginering te bewerken.

 1. Klik op Paginering bewerken.
 2. Typ een waarde in het tekstvak Items per pagina. Als de waarde groter is dan het totale aantal items, worden alle items weergegeven. Als de waarde kleiner is dan één, dan wordt er één item weergegeven.
 3. Klik op OK.