Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

HTML-inhoud opmaken

HTML-codes (Hypertext Markup Language) zijn speciale tags die rond de tekst worden geplaatst die u wilt opmaken. Deze tags worden verwerkt door webbrowsers en andere programma's met HTML-ondersteuning om de tekst op de gewenste manier weer te geven.

Wat is HTML?

HTML is de verzameling codes die wordt gebruikt voor de opmaak (of "mark up") van webpagina's. Een enkele HTML-code wordt ook wel een "tag" genoemd. HTML-codes staan tussen punthaken (< en >). Deze codes worden per twee gebruikt.

De twee HTML-codes die worden gebruikt om tekst vet weer te geven, zien er bijvoorbeeld als volgt uit:

<strong>Deze tekst wordt vet weergegeven.</strong>

De code <strong> betekent dat "vet hier begint." De eindcode </strong> betekent dat "vet hier eindigt." Eindcodes hebben altijd een slash ("/").

Alineaopmaak toepassen met HTML

In HTML wordt een alinea-afbreking gebruikt om een enkele lege regel tussen alinea's te plaatsen. Bij een harde return wordt geen lege regel ingevoegd. De code kan alleen worden gebruikt aan het eind van een alinea of als een paar. Wanneer twee codes worden gebruikt, kan de bepaling "align=left|center|right" worden ingevoegd in de begincode om de plaatsing te regelen.

De volgende code wordt bijvoorbeeld gebruikt om een rechts uitgelijnde alinea te maken:

<P align=right>Zevenentachtig jaar geleden brachten onze voorvaderen op dit continent een nieuwe natie voort.</P>

Tekstopmaak toepassen met HTML

Gebruik de volgende codes wordt gebruikt voor eenvoudige tekstopmaak:

  • Code voor vet weergegeven tekst: <strong>tekst</strong>
  • Code voor cursieve tekst: <em>tekst</em>
  • Code voor onderstreepte tekst: <u>tekst</u>
  • Opmaakcodes voor lettertypen: <font>tekst</font> (Voorbeelden van lettertypeopmaak zijn face=lettertypestijl color=lettertypekleur size=tekengrootte)

De code font moet minimaal één modificator (face, color of size) hebben.

De modificator face kan voor elk lettertype worden ingesteld, maar bij de persoon die de pagina bekijkt, moet het lettertype ook op de computer zijn geïnstalleerd. Daarom kunt u het best gewone lettertypen gebruiken, zoals Times New Roman, Arial of Courier New.

De modificator color herkent de basiskleuren, zoals zwart, wit, grijs, rood, blauw, geel, groen, paars, oranje, cyaan, magenta, enzovoort.

De modificator size verwijst niet naar normale lettertypepuntgrootten. In HTML kunnen lettertypen de grootten 1 tot en met 7 hebben. De standaardgrootte voor lettertypen is 3.

Omdat elke gebruiker de standaardpuntgrootte voor lettertypen kan instellen waarmee de browser tekst weergeeft, kunnen deze lettertypengrootten betrekkelijk zijn. Een gebruiker kan bijvoorbeeld de standaardgrootte voor lettertypen op Times van 10 punten hebben staan, terwijl iemand anders standaard Times van 12 punten gebruikt. De HTML-code maakt dan tekst in Times 10 punten op de eerste computer en 12 punten voor de tweede computer omdat 3 de standaardgrootte is.

Gebruikers kunnen plus- of mintekens gebruiken om grootten ten opzichte van de standaardwaarde aan te geven. Met de volgende HTML-code wordt bijvoorbeeld tekst gemaakt die twee stappen groter is dan de standaardgrootte voor het lettertype:

<FONT size=+2>Groter, Beter, Sneller!</FONT>

Koppelingen maken met HTML

Koppelingen worden gemaakt met de code "anker".

<a href="URL">Klikbare tekst</a>

In het volgende voorbeeld worden de woorden "Blackboard Inc." bijvoorbeeld in een koppeling veranderd waarmee gebruikers naar de homepagina van Blackboard gaan.

http://www.blackboard.com/

De koppeling wordt zo weergegeven op het scherm: http://www.blackboard.com/

HTML maken met andere tools

Cursusontwikkelaars hoeven niet alles over HTML te weten. Ze kunnen ook ontwikkeltools voor internet gebruiken om HTML te maken. Hieronder volgen verschillende programma's die u kunt gebruiken.

  • Tekstverwerkingsprogramma's: Microsoft© Word™, Corel© WordPerfect™, Apple© AppleWorks™, Sun© StarOffice™ en bijna alle andere moderne tekstverwerkers kunnen tekstverwerkingsdocumenten converteren naar een webpagina met HTML-codes. De conversie van een tekstverwerkingsdocument naar een webpagina in HTML is vaak niet perfect, zeker bij documenten met een ingewikkelde opmaak.
  • WYSIWYG (What You See Is What You Get) ontwikkeltools voor internet: Deze tools bieden een omgeving die lijkt op een tekstverwerker voor het ontwikkelen van webpagina’s en volledige websites. Er zijn verschillende producten die u kunt gebruiken, zoals Adobe© Dreamweaver™, Adobe© GoLive™, NetObjects© Fusion en Microsoft© FrontPage™.
  • HTML-editors: Toepassingen zoals BBEdit© van BareBones™ Software bieden een bewerkingsomgeving voor HTML-documenten. Hoewel ze niet volgens het WYSIWYG-principe werken, hebben HTML-editors meestal een "voorbeeld"-modus waarmee gebruikers kunnen schakelen tussen de onbewerkte HTML-codes en het voorbeeld van hoe deze codes er in de browser uitzien. Met deze producten kunt u sneller en eenvoudiger HTML schrijven, maar er wordt vanuit gegaan dat gebruikers al enige kennis van HTML hebben.

HTML integreren met behulp van andere toepassingen

Cursusleiders kunnen kiezen om inhoud die met HTML is gemaakt, te integreren in andere toepassingen in hun cursus. Er zijn twee mogelijkheden bij het invoegen van deze inhoud.

Sla de inhoud op als HTML-bestand en laad het HTML-bestand in Blackboard Learn. Selecteer in het cursusgebied naast het veld Speciale actie de optie Koppeling maken naar dit bestand. In Blackboard Learn worden afbeeldingen in een HTML-bestand automatisch herkend en wordt u gevraagd of de afbeeldingen ook moeten worden geladen.

Kopieer en plak de HTML-code in een tekstvak.

Problemen met HTML-code oplossen

Blackboard raadt u aan het volgende niet te gebruiken in een cursus:

  • Meerdere frames.
  • <applet>-codes in het tekstvak. Deze codes kunnen fouten in de inhoud veroorzaken.

Overige HTML-bronnen

Er zijn verschillende onlinebronnen met aanvullende informatie over HTML. Een waardevolle en gezaghebbende informatiebron is The World Wide Web Consortium op http://www.w3.org.