Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toegankelijkheid

Voor Blackboard is het erg belangrijk dat het platform gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. De code en ontwerptechnieken voor de gebruikersinterface worden continu gecontroleerd om te verzekeren dat de toepassing door iedereen kan worden gebruikt, in een zo groot mogelijke mate, ongeacht leeftijd, vaardigheden of situatie.

Blackboard meet en evalueert de toegankelijkheid aan de hand van twee standaarden: sectie 508 van de Amerikaanse rehabilitatiewet en de Web Content Accessibility-richtlijnen (WCAG 2.0) uitgevaardigd door het World Wide Web Consortium (W3C). Onze software wordt door externe partijen gecontroleerd op de toegankelijkheid van de producten. Voor de conformiteit van Blackboard Learn 9.1 met de toegankelijkheidsnormen van sectie 508 van de rehabilitatiewet door middel van het hulpmiddel Voluntary Product Accessibility Template® (VPAT®), raadpleegt u VPAT for Blackboard Learn Release 9.1. Voor de conformiteitsverklaring van Blackboard Learn 9.1 SP11 ten aanzien van de Web Content Accessibility-richtlijnen 2.0, niveau AA ,raadpleegt u Conformiteitsverklaring over de toegankelijkheid van Learn. Als u meer wilt weten over de commitment van Blackboard inzake toegankelijkheid, raadpleegt  http://www.blackboard.com/accessibility

Deze informatiebronnen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Informatie over de structuur van Blackboard Learn-pagina's

Er is een logische structuur ontwikkeld om pagina's correct te structureren en gebruikers te laten navigeren aan de hand van koppen. Koppen worden consistent gebruikt binnen de toepassing. Hierdoor hebben gebruikers snel de structuur van een pagina in de toepassing door en kunnen ze eenvoudig naar de juiste sectie gaan van de pagina of het inhoudsitem.

Er wordt één H1 gebruikt om de pagina te identificeren voor de gebruiker. In Blackboard Learn is de paginatitel (bijvoorbeeld “Cursusdocumenten”) altijd de H1.

H2-koppen worden gebruikt om grote secties van een pagina af te bakenen. Deze koppen worden verborgen, zodat gebruikers van een schermlezer rechtstreeks naar grote paginasecties kunnen gaan. Een cursuspagina heeft bijvoorbeeld twee H2-koppen: één voor het cursusmenu en één voor de hoofdinhoud direct boven de actiebalk op de inhoudspagina.

H3-koppen worden meestal gebruikt als de titel van inhoudsitems of belangrijke inhoudselementen op een pagina. Zo is de titel van een opdracht op een pagina ”Cursusdocumenten“ een H3, zodat de gebruiker de opdracht gemakkelijk kan vinden.

Om een pagina overzichtelijker te maken, worden verschillende items verborgen totdat ze de focus krijgen met de muisaanwijzer of het toetsenbord. Dan worden deze elementen actief en volgen zij de typische interactiemodellen van toetsenborden.

Informatie over toetsenbordnavigatie

In Blackboard Learn worden de gebruikelijke toetscombinaties gebruikt om te navigeren tussen menu's, menu's te openen en items te selecteren binnen een menu. De toetsenbordnavigatiepatronen kunnen variëren tussen browsers (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) maar de interacties binnen een bepaalde browser zijn algemeen en consistent.

Als u een Mac gebruikt met Firefox of Safari en het navigeren met het toetsenbord lastig is, controleer dan de instellingen van het besturingssysteem en de browser en pas deze eventueel aan. Zorg ervoor dat de instellingen goed zijn geconfigureerd voor navigatie met het toetsenbord. Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp:

Toetsenbordnavigatie in de Quick Setup Guide voor een cursus

De wizard Quick Setup Guide is een accordeonobject en maakt gebruik van de standaardnavigatie. De wizard opent standaard wanneer een cursusleider een cursus voor de eerste keer opent. U kunt de wizard ook openen via het configuratiescherm, onder Aanpassen. Typ "Welkom" in het zoekvak van uw browser en druk op ESC op het toetsenbord.

Navigeren in de Quick Setup Guide

Druk in de Quick Setup Guide op:

  • De pijl-omhoog en de pijl-omlaag op uw toetsenbord om te schakelen tussen de namen van de secties in de accordeon.
  • De spatiebalk of Enter op uw toetsenbord om een sectie te openen. Nadat de sectie is geopend, heeft de kop nog steeds de focus. Druk op Tab om naar de sublijst te navigeren. De sublijst is gecodeerd als keuzerondjes zodat u tussen items kunt navigeren met behulp van de pijltoetsen. U selecteert een item door erop te stoppen.
  • De spatiebalk op uw toetsenbord om een item actief of inactief te maken.
  • Tab op uw toetsenbord om de open sectie van de accordeon te openen en de opties te wijzigen in de sectie. Wanneer u het einde van een sectie hebt bereikt, kunt u naar de titel van de volgende accordeonsectie gaan door opnieuw op Tab te drukken.

Navigeren binnen de stap Structuren

In de stap Structuren moet u een structuur selecteren voor gebruik. Als u geen structuur selecteert, wordt de huidige structuur gebruikt.

Navigeer naar elke structuur om erover te lezen en een voorbeeld te bekijken. Om de koppeling te openen voor meer informatie over de cursusstructuren:

  1. Druk op Tab op uw toetsenbord om een lijst met koppelingen te openen. Druk op de spatiebalk op uw toetsenbord voor een beschrijving.
  2. Druk nogmaals op Tab om door te gaan naar de volgende koppeling, de Help-pagina.
  3. Druk op Tab om door te gaan naar voorbeeldinhoud. Dit is de laatste koppeling in de stap.
  4. Druk op Tab om terug te keren naar de stap Structuren.

Als u de stap Structuren verlaat, wordt de op dat moment geselecteerde structuur geopend wanneer u naar die stap terugkeert.

Druk op de spatiebalk op uw toetsenbord om een structuur te selecteren voor gebruik. Druk nogmaals op de spatiebalk om de structuur te deselecteren. Dit schakelt de knop Deze structuur gebruiken visueel in en uit.

Trainingen voor een optimale toegankelijkheid

Schrijf in voor onze gratis cursus Universal Design and Accessibility for Online Learning. Deze Engelstalige cursus is beschikbaar op CourseSites en kunt u in uw eigen tempo doornemen. U krijgt daar richtlijnen voor het bouwen van cursussen die voor iedereen toegankelijk zijn. Klik op Self-Enroll.

Archief van de cursus Universal Design and Accessibility for Online Learning

Download een kopie van het cursusarchief om de theorie in de praktijk te brengen. Dit archief (1,9 MB) is compatibel met Blackboard Learn 9.1 SP8 of hoger. U moet het archief niet uitpakken of openen. Een systeembeheerder moet de cursus in het systeem herstellen.

Schermlezers

Blackboard heeft een zelfstudie gemaakt voor gebruikers die werken met Blackboard Learn via een schermlezer.

Ga naar Blackboard Learn Screen Reader Tutorial om deze Engelstalige zelfstudie door te nemen.