Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Activiteiten

In een cursus op basis van activiteiten nemen studenten deel aan praktijkopdrachten en veldwerk, onderzoek en experimenten, en probleemoplossing. Studenten worden gestimuleerd los van elkaar te zoeken naar antwoorden en oplossingen, waarbij principes worden omgezet in actie. U kunt studenten ook activiteiten buiten de onderwijsinstelling aanbieden, zoals onderzoek, projecten in maatschappelijke dienstverlening, vrijwilligerswerk en stages.

Stimuleer online interactie met de discussieforums van de tool Gesprekken, zodat studenten hun ervaringen kunnen delen met studiegenoten. Als studenten deelnemen aan afzonderlijke activiteiten, kunt u Live Chat gebruiken om met elkaar van gedachten te wisselen.

Deze cursusstructuur werkt goed voor onderwerpen waarbij de theorie wordt gekoppeld aan de praktijk, zoals antropologie, aardwetenschappen, taalonderdompeling, overheid en sociale wetenschappen.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Activiteiten beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Activiteiten
Type inhoud Beschrijving
Activiteiten Het inhoudsgebied Activiteiten is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elke activiteit speciale mappen maken. Gebruik het gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals koppelingen naar artikelen over relevant onderzoek, huiswerk, en opdrachten voor het uitvoeren van activiteiten.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Gesprekken Gebruik de tool Gesprekken om discussieforums op te zetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over de activiteiten, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere activiteit reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van deze activiteit? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Live Chat Gebruik de tool Live Chat om te chatten over besproken onderwerpen, vraag-en-antwoordsessies te houden en voor realtime interactie in asynchrone cursussen. Als er in de discussieforums interessante vragen worden gesteld, kunt u een chatsessie organiseren zodat studenten snel en eenvoudig met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Zie Chat voor meer informatie.

Op schema blijven De aanpasbare modulepagina biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Inhoud van het meldingsoverzicht voor meer informatie.

Tips en informatiebronnen In het inhoudsgebied Tips en informatiebronnen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het verdiepen van de informatie die ze hebben ontvangen in de activiteiten door ze te verwijzen naar aanbevolen literatuur, zoals boeken of artikelen over onderzoek en theorie, en koppelingen naar websites van bedrijven of organisatie die werken met die technieken. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie  Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Plan van aanpak Gebruik het inhoudsgebied Plan van aanpak om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, een overzicht van geplande activiteiten, informatie over tekstboeken, mogelijkheden voor vrijwilligerswerk of stages, en belangrijke datums. Als chatsessies verplicht zijn, vergeet dan niet de datums van de sessies te vermelden zodat studenten hun planning kunnen aanpassen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Informatie over de cursusleider Gebruik het gebied Informatie over de cursusleider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de school.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.