Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Eenheid

Gebruik de cursusstructuur Eenheid om uw inhoud in te delen in secties. Zo kunt u een cursus over klassieke muziek bijvoorbeeld opdelen in vier studie-eenheden: geschiedenis, componisten, technieken en belangrijke werken.

Als u voor elke eenheid een koppeling opneemt in het cursusmenu, kunt u studenten opdracht geven de eenheden in een bepaalde volgorde door te nemen of ze de vrijheid te geven zelf de volgorde te bepalen.

U kunt studenten een rijke, interactieve omgeving aanbieden door verschillende communicatietools in te zetten. Bloggen is een gebied waar studenten hun gedachten onder woorden kunnen brengen en kunnen reageren op de ervaringen van anderen. De tool Samenwerken stelt studenten in staat om gezamenlijk te werken aan wikipagina's en de tool Cursusdialoog stimuleert discussies tussen studenten.

Deze cursusstructuur werkt goed voor onderwerpen die eenvoudig kunnen worden opgesplitst in grote categorieën, zoals historische perioden, bepaalde kunststromingen of psychologische denkwijzen.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Eenheid beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Eenheid
Type inhoud Beschrijving
Eenheid A
Eenheid B
Eenheid C
Eenheid D
In elk inhoudsgebied voor een eenheid kunt u studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aanbieden door voor elke categorie of periode afzonderlijke mappen te maken. Gebruik deze inhoudsgebieden voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals leesmateriaal, instructies, lezingen, opdrachten en toetsen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Cursusdialoog Gebruik de tool Cursusdialoog om discussieforums op te zetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door vragen te stellen over de eenheden, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere eenheid reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van deze eenheid? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Samenwerken Het onderdeel Samenwerken is gekoppeld aan de wiki van de cursus, waar studenten inhoud kunnen delen en kunnen samenwerken. Het samen maken en bewerken van pagina's is goed voor de ontwikkeling van hun interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om problemen in een teamomgeving op te lossen. Vraag studenten een probleem te behandelen dat is besproken in de eenheid om ze op deze manier actief te betrekken bij de analyse. Als er sprake is van patstellingen of als er te veel overeenstemming is, kunt u studenten bepaalde taken geven zodat ze vanuit een ander perspectief een bijdrage kunnen leveren aan de wiki. Zo kunt u een student opdracht geven om afbeeldingen te zoeken bij de tekst in de wiki. Een andere student kunt u vragen om ervoor te zorgen dat bepaalde pagina's voor de wiki worden toegevoegd, bijvoorbeeld een bibliografie of lijst met relevante websites.

Zie Wiki's voor meer informatie.

Bloggen Studenten kunnen hier na elke eenheid een blogbericht posten en zo een plek creëren waar ze bepaalde aspecten van het materiaal kunnen overdenken die ze interessant vinden. U kunt studenten vragen antwoord te geven op een specifieke vraag of ze helemaal naar eigen inzicht laten reageren op de inhoud. Studenten kunnen discussies uit het klaslokaal voortzetten door in het blog te reageren op elkaars berichten. Help studenten hun ideeën verder uit te werken door ondersteuning te geven, maar ook achtergrondinformatie en verwijzingen naar informatiebronnen.

Zie Blogs voor meer informatie.

Omgaan met anderen Gebruik het gebied Omgaan met anderen om te chatten over besproken onderwerpen, realtime interactie in asynchrone cursussen en een spreekuur. Plan sessies waar studenten elkaar kunnen leren kennen. Zet in het begin luchtige onderwerpen op de agenda. Als u merkt dat studenten zonder schroom met u en elkaar kunnen communiceren, kunt u het gebied gebruiken voor meer academische doeleinden. Als er in de discussieforums of blogs interessante vragen worden gesteld of verrassende argumenten worden gepresenteerd, kunt u een chatsessie organiseren zodat studenten snel en eenvoudig met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Evalueer de chatsessie met discussievragen die studenten in staat stellen de aangeboden oplossingen en meningen verder uit te werken.

Zie Chat voor meer informatie.

Nieuwe en vervallen items De aanpasbare Nieuwe en vervallen items geeft studenten een overzicht van de huidige cursusinformatie zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Inhoud van het meldingsoverzicht voor meer informatie.

Studiehulpmiddelen In het inhoudsgebied Studiehulpmiddelen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op de eenheden door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om ideeën op te doen voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Basisinformatie over cursus Gebruik het inhoudsgebied Basisinformatie over cursus om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, een overzicht per eenheid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums. Als chatsessies verplicht zijn, vergeet dan niet de datums van de sessies te vermelden zodat studenten hun planning kunnen aanpassen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Informatie over de cursusleider Gebruik het gebied Informatie over de cursusleider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen, wiki-bijdragen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de school.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.