Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Casestudy

Gebruik de cursusstructuur Casestudy om studenten kritisch te laten nadenken over praktische vraagstukken. Als facilitator is het uw taak studenten te sturen bij het omzetten van basiskennis in principes die op verschillende problemen kunnen worden toegepast. Door studenten te laten werken met praktijksituaties, en ze verplicht beslissingen te laten nemen, leren ze hun kennis van feiten te koppelen aan de behoefte van analytische vaardigheden.

Items in het cursusmenu zoals Brainstormen, Theorie in de praktijk brengen en Bloggen geven aan dat groepswerk in deze structuur net zo belangrijk als is individueel werken.

Deze cursusstructuur werkt goed voor cursussen waarin praktijkvoorbeelden worden gebruikt om studenten kennis te laten maken met relevante vraagstukken, zoals ecologie, politiek, economie en sociale wetenschappen.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Casestudy beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Casestudy
Type inhoud Beschrijving
Casestudies Het inhoudsgebied Casestudies is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Gebruik dit gebied om de studenten voor te bereiden op de uitvoerige studie van de aangeboden cases. Maak afzonderlijke mappen voor cases of onderwerpen en voeg hier alle gerelateerde materialen aan toe, zoals instructies, lezingen en opdrachten. Geef duidelijke richtlijnen voor studenten met betrekking tot hun verantwoordelijkheden bij het bespreken van een casestudy. Stel enkele basisregels vast voor deelname en communiceer de specifieke doelen die u wilt realiseren

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Brainstormen In het onderdeel Brainstormen kunt u discussieforums opzetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over een casestudy, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. In elk forum kunt u vaardigheden voor vraagstelling modelleren en studenten helpen hun discussievaardigheden te oefenen. Een goede discussie is alleen mogelijk met de juiste vragen die ervoor zorgen dat alle aspecten van een casestudy aan bod komen.

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Theorie in de praktijk brengen Het onderdeel Theorie in de praktijk brengen is gekoppeld aan de wiki van de cursus, waar studenten inhoud kunnen delen en kunnen samenwerken. Het samen maken en bewerken van pagina's is goed voor de ontwikkeling van hun interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om problemen in een teamomgeving op te lossen. Op het moment dat studenten het kernprobleem omschrijven en oplossingen gaan voorstellen, worden ze actief betrokken bij het analyseproces. Als er sprake is van patstellingen of als er te veel overeenstemming is, kunt u studenten bepaalde rollen geven zodat ze vanuit een ander perspectief bijdragen kunnen leveren.

Zie Wiki's voor meer informatie.

Bloggen Via het onderdeel Bloggen kunnen studenten theorieën testen en feedback ontvangen van u en hun studiegenoten. Help studenten hun theorieën verder uit te werken door ondersteuning te geven, maar ook achtergrondinformatie en verwijzingen naar informatiebronnen. Stuur studenten in de richting van oplossingen die ze mogelijk over het hoofd hebben gezien vanwege eerdere interesses en kennis. U kunt ook cijfertoekenning inschakelen om de bijdrage van studenten aan de casestudy als geheel te beoordelen.

Zie Blogs voor meer informatie.

Referenties In het inhoudsgebied Referenties kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Bij veel casestudies is het zo dat er heftige discussies kunnen ontstaan. Help studenten daarom bij het ontdekken van materiaal dat ze kunnen gebruiken om hun theorieën uit te werken. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Agenda De aanpasbare modulepagina Agenda geeft studenten een overzicht van de huidige cursusinformatie zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Inhoud van het meldingsoverzicht voor meer informatie.

Cursusoverzicht Gebruik het inhoudsgebied Cursusoverzicht om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Mijn cursusleider Gebruik het gebied Mijn cursusleider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen, wiki-bijdragen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de school.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.