Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Open Source 1

Deze cursusstructuur is ideaal als u bekend bent met de leeromgeving Moodle™ en u een vergelijkbare structuur van het cursusmenu wilt gebruiken. Moodle is een gedeponeerd handelsmerk van de Moodle Trust.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Open Source 1 beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Open Source 1
Type inhoud Beschrijving
Cursusnieuws
Laatste nieuws Het gebied Laatste nieuws bevat koppelingen naar cursusmededelingen waarmee u studenten reminders kunt sturen of ze kunt informeren over nieuw of gereviseerd cursusmateriaal. U kunt ook koppelingen toevoegen naar bepaalde cursusgebieden of items, zodat studenten snel en eenvoudig toegang hebben tot de benodigde informatie.

Zie Mededelingen beheren voor meer informatie.

Recente activiteit De aanpasbare modulepagina biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Inhoud van het meldingsoverzicht voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen, blogberichten en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Waarschuwingen voor cursusleider De modules Waarschuwingen en Aandacht gevraagd zijn alleen zichtbaar voor cursusleiders en houden u op de hoogte van de voortgang van studenten.

Zie Inhoud van het meldingsoverzicht voor meer informatie.

Deelnemers
Informatie over cursusleider Gebruik het gebied Informatie over cursusleider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Naamlijst De tool Naamlijst bevat de contactgegevens van alle ingeschreven studenten.

Zie Naamlijst voor meer informatie.

Onderwerpen
Cursusoverzicht Gebruik het inhoudsgebied Cursusoverzicht om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Onderwerpoverzicht Gebruik het inhoudsgebied Onderwerpoverzicht om een schema aan te bieden aan studenten. U kunt een bestand uploaden of inhoudsitems maken voor deelperioden, zodat studenten de informatie eenvoudig en regelmatig kunnen raadplegen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Activiteiten
Opdrachten Bewaar opdrachten in een centraal inhoudsgebied, zodat studenten weten waar ze opdrachten kunnen vinden en inleveren. Als u studenten feedback wilt geven voordat u het definitieve cijfer vaststelt, kunt u ze meerdere pogingen per afzonderlijke opdracht toestaan. Om studenten inhoud eenvoudig te laten vinden, kunt u mappen gebruiken of instellen dat afzonderlijke opdrachten na de einddatum niet meer beschikbaar zijn.

Zie Opdrachten maken en bewerken voor meer informatie.

Databases Het inhoudsgebied Databases is bedoeld voor het opslaan van mappen met belangrijke documenten die studenten vóór elke les moeten raadplegen. Elke cursus van Blackboard Learn heeft een centrale opslaglocatie waar u bestanden kunt opslaan die zijn bedoeld voor de studenten. Cursusbestanden is een opslaglocatie voor bestanden die beschikbaar is voor alle cursussen. De locatie is niet toegankelijk voor studenten. Als uw school echter beschikt over een licentie voor Content Management, heeft de opslaglocatie de naam Content Collection en hebben studenten misschien toestemming om daar bestanden te openen en op te slaan.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied en Cursusbestanden voor meer informatie.

Forums U kunt discussieforums opzetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over een cursusonderwerp, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere les reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van deze les? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Verklarende woordenlijst Gebruik de tool Verklarende woordenlijst om een lijst samen te stellen of te uploaden met veelgebruikte terminologie.

Zie Verklarende woordenlijst voor meer informatie.

Lessen Het inhoudsgebied Lessen is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elke les of elk hoofdstuk afzonderlijke mappen maken. Gebruik dit gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals vakliteratuur, instructies, opdrachten en toetsen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Vragenlijsten Het inhoudsgebied Vragenlijsten is een centrale locatie voor het aanbieden van toetsen en vragenlijsten voor een semester. U kunt overwegen studenten als eerste een algemene vragenlijst zonder cijfertoekenning aan te bieden, zodat ze bekend kunnen raken met de interface. Om studenten inhoud eenvoudig te laten vinden, kunt u mappen gebruiken of instellen dat toetsen en vragenlijsten na de einddatum niet meer beschikbaar zijn.

Zie Toetsen en enquêtes maken voor meer informatie.

Bronnen In het inhoudsgebied Bronnen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op het aangeboden lesmateriaal door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

wiki In de wiki van de cursus kunnen studenten samenwerken aan inhoud. Het samen maken en bewerken van pagina's is goed voor de ontwikkeling van hun interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om problemen in een teamomgeving op te lossen. Vraag studenten een probleem te behandelen dat is besproken in een les om ze op deze manier actief te betrekken bij de analyse.

Zie Wiki's voor meer informatie.

Blogs Studenten kunnen na elke les een blogbericht posten en zo een plek creëren waar ze bepaalde aspecten van het materiaal kunnen overdenken die ze interessant vinden. U kunt studenten vragen antwoord te geven op een specifieke vraag of ze helemaal naar eigen inzicht laten reageren op de inhoud. Studenten kunnen discussies uit het klaslokaal voortzetten door in het blog te reageren op elkaars berichten. Help studenten hun ideeën verder uit te werken door ondersteuning te geven, maar ook achtergrondinformatie en verwijzingen naar informatiebronnen.

Zie  Blogs voor meer informatie.

Dagboeken In de tool Dagboeken kunnen leerlingen hun gedachten laten gaan over de lessen en hun ervaringen. Het betreft hier persoonlijke communicatie tussen u en de studenten. Dit betekent dat u feedback kunt geven voordat ze gaan deelnemen aan discussies of u kunnen laten weten wat ze vinden van de discussies. Naarmate u langer en vaker communiceert met uw studenten en ze beter leert kennen, gaan ze zich misschien beter op hun gemak voelen en hebben ze minder moeite hun gedachten de vrije loop te geven in de discussieforums, de wiki of de blogs.

ZieDagboeken voor meer informatie.

Tools en hulp
Aanvullende tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Blackboard Help voor studenten Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de school.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.