Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Wekelijks

Het ordenen van inhoud volgens een tijdschema kan ertoe bijdragen dat studenten goed op schema blijven. Maak in het gebied Afgelopen weken een map voor elke week van de cursus. U kunt het navigeren binnen de cursus vereenvoudigen door het cursusmateriaal in de mappen voor weken volgens een consistente layout weer te geven, met vergelijkbare inhoudsitems, activiteiten en tools. U kunt mappen voor toekomstige weken niet-beschikbaar maken totdat ze nodig zijn om studenten niet te veel af te leiden.

Pas de koppeling Huidige week in het cursusmenu iedere week aan, zodat deze altijd verwijst naar de map voor de huidige week. Op deze manier kunnen studenten met één keer klikken de activiteiten van de week raadplegen zonder dat ze eerst de juiste week hoeven te kiezen.

Gebruik het gebied Cursusdialoog om vragen te beantwoorden. Via de blogs van de module Ideeën om te delen kunnen studenten contact hebben met medestudenten en hun kennis van het cursusmateriaal demonstreren. Het gebied Weekdagboek is een plek waar studenten hun gedachten kunnen laten gaan over wat ze hebben geleerd en waar ze persoonlijk met u kunnen communiceren.

Deze structuur werkt goed voor cursussen waarin studenten in hetzelfde tempo de inhoud moeten doornemen.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Wekelijks beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Wekelijks
Type inhoud Beschrijving
Huidige week Huidige week is een cursuskoppeling waarmee studenten met één muisklik toegang hebben tot de cursusactiviteiten van de week.

Pas deze cursuskoppeling elke week aan, zodat deze altijd verwijst naar de locatie van de map voor de huidige week. Het inhoudsgebied Afgelopen weken bevat de mappen met inhoud voor de verschillende weken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Planner De aanpasbare modulepagina biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Inhoud van het meldingsoverzicht voor meer informatie.

Cursusdialoog Gebruik de discussieforums van het onderdeel Cursusdialoog om vragen te stellen over onderwerpen die in die week zijn besproken. U kunt de bijdragen van studenten stimuleren door cijfertoekenning in te schakelen voor het onderdeel en te reageren op berichten. U kunt de forums ook gebruiken voor informele interactie, waar studenten u en medestudenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen.

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Ideeën om te delen Studenten gebruiken de blogs van Ideeën om te delen om hun kennis aan te tonen van het cursusmateriaal dat in een week is behandeld. U kunt studenten een onderwerp geven waarover ze kunnen bloggen of ze helemaal zelf hun gang laten gaan. Moedig studenten aan te reageren op elkaars berichten om de discussie zo te bevorderen.

Zie Blogs voor meer informatie.

Weekdagboek Het gebied Weekdagboek is een uitstekende plek om persoonlijk te communiceren met studenten en studenten beter te leren kennen. Berichten en opmerkingen in dit dagboek kunnen alleen door u worden gelezen en door de eigenaar van het dagboek. Dit betekent dat studenten hun persoonlijke mening kunnen geven, feedback kunnen krijgen voordat ze werk gaan inleveren dat wordt beoordeeld of vragen kunnen stellen.

Zie Dagboekenvoor meer informatie.

Syllabus Gebruik het inhoudsgebied Syllabus om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, een weekschema, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Afgelopen weken Maak in het inhoudsgebied Afgelopen weken een map voor elke week van de cursus. Dit gebied biedt toegang tot alle eerder besproken inhoud, maar studenten gebruiken de koppeling Huidige week in het cursusmenu om met één muisklik naar de map voor de huidige week te gaan.

U kunt het navigeren binnen de cursus vereenvoudigen door het cursusmateriaal in de mappen volgens een consistente layout weer te geven, met vergelijkbare inhoudsitems, activiteiten en tools. Neem een schema op voor de week, koppelingen naar relevante artikelen of websites, instructies voor activiteiten, opdrachten en toetsen. Maak mappen voor toekomstige weken pas beschikbaar als ze echt nodig zijn.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Extra hulpmiddelen In het inhoudsgebied Extra hulpmiddelen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op de aangeboden informatie door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Mijn cursusleider Gebruik het gebied Mijn cursusleider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen, blogberichten en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de school.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.