Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Groepen maken

U kunt formele groepen met studenten maken die gaan samenwerken aan cursustaken. Groepen kunnen afzonderlijk of in sets worden samengesteld. U kunt groepsleden handmatig selecteren of studenten zich zelf laten inschrijven. Elke groep heeft een eigen ruimte (de homepage), met koppelingen naar tools voor samenwerking tussen de studenten. Alleen u en de groepsleden hebben toegang tot de groepstools.

Er zijn twee opties voor het maken van een groep:

 • Eén groep maken
 • Een groepsset maken

Methoden voor groepsinschrijving

Zelfinschrijving betekent dat studenten zich zelf kunnen inschrijven voor een groep door een aanmeldingsblad in te vullen. U kunt aanmeldingsbladen beschikbaar maken op de overzichtspagina Groepen of door een koppeling toe te voegen aan een cursusgebied, zoals een inhoudsgebied, een leermodule, een lesoverzicht of een map. Als een groep wordt samengesteld door zelfinschrijving, kunt u de groep direct beschikbaar maken of pas wanneer alle studenten zich hebben ingeschreven. Zelfinschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.

Studenten kunnen zichzelf niet uitschrijven bij een groep.

Met Handmatig inschrijven kunt u iedere student in de cursus aan een groep toewijzen. Handmatige inschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.

Willekeurige inschrijving is alleen beschikbaar voor sets met groepen. Het lidmaatschap wordt dan automatisch verdeeld over groepen op basis van het gewenste aantal studenten per groep of het gewenste aantal groepen. Willekeurige verdeling geldt alleen voor studenten die momenteel zijn ingeschreven voor de cursus. U kunt handmatig andere studenten inschrijven. Als u namen geeft aan een set groepen, wordt aan de naam van elke groep een nummer toegevoegd. Als een groepsset bijvoorbeeld de naam "Research" heeft, krijgen de groepen de naam "Research 1", "Research 2" en "Research 3", afhankelijk van het aantal groepen in de set. De groepsnamen kunnen achteraf worden gewijzigd.

Groepen weergeven

Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Groepen.

-OF-

Klik in een nieuwe cursus op de standaardkoppeling Groepen in het cursusmenu.

-OF-

Open de tool Groepen via de standaardkoppeling Tools in het cursusmenu. Klik op de pagina Tools op Groepen.

Een koppeling voor de tool Groepen toevoegen aan het cursusmenu

Als u wilt dat studenten regelmatig de tool Groepen raadplegen, kunt u een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten met één muisklik toegang hebben tot de tool. U kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN) en wijs het plusteken boven het cursusmenu aan. De vervolgkeuzelijst Menu-item toevoegen verschijnt.
 2. Selecteer Toolkoppeling.
 3. Voer een naam in voor de koppeling.
 4. Selecteer Groepen in de vervolgkeuzelijst Type.
 5. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in.
 6. Klik op Verzenden.

De nieuwe toolkoppeling wordt onder aan het cursusmenu weergegeven. Gebruik de pijlen om de koppeling op de gewenste positie weer te geven. Open het contextmenu van de koppeling. U kunt de koppeling hernoemen, verwijderen of verbergen voor studenten.

Koppelingen naar groepen toevoegen aan een cursusgebied

U kunt handmatig koppelingen naar individuele groepen en aanmeldingsbladen toevoegen aan inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen. U kunt een inhoudsgebied maken dat alle inhoud en tools bevat die studenten nodig hebben voor de week. Nadat studenten de lezing voor die week hebben doorgenomen en de bijbehorende diapresentatie hebben bekeken, kunnen ze dan snel naar de tool Groepen gaan om de groepsopdracht te maken. Studenten hoeven dan niet naar andere plekken in de cursus te gaan om alle verplichte activiteiten voor de week uit te voeren.

Wanneer u een koppeling naar een bepaalde groep toevoegt aan een inhoudsgebied, zien alle studenten de koppeling. Als een student echter geen lid is van de groep, kan hij of zij de homepage van de groep niet weergeven.

U kunt met dezelfde stappen een koppeling toevoegen naar leermodules, lesoverzichten en mappen.

 1. Zorg dat de bewerkingsmodus is geactiveerd (AAN) en ga naar het cursusgebied waaraan u een groepskoppeling wilt toevoegen, bijvoorbeeld het inhoudsgebied Week 2.
 2. Wijs op de actiebalk Tools aan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Groepen.
 4. Selecteer op de pagina Koppeling maken: Groep het type koppeling: Koppeling naar de groepspagina, naar een groep of naar een set met groepen. In de laatste twee gevallen selecteert u een groep of groepsset in de lijst.
 5. Klik op Volgende.
 6. Geef op de volgende pagina Koppeling maken: Groep waarden op voor Koppelingsgegevens om in te stellen hoe de koppeling wordt weergegeven in het inhoudsgebied. Selecteer desgewenst opties.
 7. Klik op Verzenden.

Een groepskoppeling volgen

Navigeer naar het inhoudsgebied en klik op de groepskoppeling om naar de homepage van de groep te gaan.

Een groep maken

 1. Open de overzichtspagina Groepen en wijs op de actiebalk de optie Eén groep maken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 2. Selecteer Zelfinschrijving of Handmatige inschrijving.
 3. Typ op de pagina Groep maken een naam en eventueel een beschrijving voor de opdracht.
 4. Klik op Ja bij Groep beschikbaar. Als u de groep nog niet beschikbaar wilt maken, selecteert u Nee.
 5. Schakel de selectievakjes in voor de cursustools die u beschikbaar wilt stellen aan de groep.
 6. Selecteer de optie Cijfer geven en vul het veld Mogelijk aantal punten in voor Blogs, Dagboeken en Wiki's als u de bijdragen van studenten wilt beoordelen.
 7. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om de module aan te passen in als studenten persoonlijke modules mogen toevoegen aan de homepage van de groep. Alleen het groepslid dat de modules heeft toegevoegd, kan de modules bekijken.
 8. Selecteer in het geval van zelfinschrijving de aanmeldingsopties en typ een naam voor het aanmeldingsblad. Voer het maximum aantal leden in. Stel eventueel nog andere aanmeldingsopties in. U kunt bijvoorbeeld instellen dat studenten zichzelf niet kunnen uitschrijven voor een groep.

  -OF-

  Selecteer in het geval van handmatige inschrijving de gewenste studenten in het vak Te selecteren items bij Lidmaatschap en klik op de pijl-rechts om de geselecteerde namen over te brengen naar het vak Geselecteerde items.

 9. Klik op Verzenden.

  Als u in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de eerste en de laatste naam klikt. Als u gebruikers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste namen klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. Met de functie Alles selecteren kunt u alle cursusdeelnemers selecteren.

De nieuwe groep wordt weergegeven op de overzichtspagina Groepen.

Een groepsset maken

 1. Open de overzichtspagina Groepen en wijs op de actiebalk de optie Groepsset maken aan om de beschikbare opties weer te geven.

 2. Selecteer Zelfinschrijving, Handmatige inschrijving of Willekeurige inschrijving.
 3. Typ op de pagina Groepsset voor willekeurige inschrijving maken een naam en eventueel een beschrijving voor de set.
 4. Klik op Ja bij Groep beschikbaar. Als u de groepsset nog niet beschikbaar wilt maken, selecteert u Nee.
 5. Schakel de selectievakjes in voor de cursustools die u beschikbaar wilt stellen aan de groepsset.
 6. Selecteer de optie Cijfer geven en vul het veld Mogelijk aantal punten in voor Blogs, Dagboeken en Wiki's als u de bijdragen van studenten wilt beoordelen.
 7. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om de module aan te passen in als groepsleden persoonlijke modules mogen toevoegen aan de homepage van de groep. Alleen het groepslid dat de modules heeft toegevoegd, kan de modules bekijken.
 8. Selecteer in het geval van zelfinschrijving de aanmeldingsopties en typ een naam voor het aanmeldingsblad. Voer het maximum aantal leden in. Stel eventueel nog andere aanmeldingsopties in. U kunt bijvoorbeeld instellen dat studenten zichzelf niet kunnen uitschrijven voor een groep.

  -OF-

  Typ in het geval van handmatige inschrijving een waarde voor Aantal groepen bij Opties groepsset.

  -OF-

  Typ in het geval van willekeurige inschrijving in de sectie Lidmaatschap voor een waarde voor Aantal studenten per groep om het gewenste aantal groepen te maken (zoals opgegeven bij Aantal groepen). Geef aan hoe andere leden (indien van toepassing) moeten worden toegewezen.

 9. Klik op Verzenden.