Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Groepen wijzigen

Via de overzichtspagina Groepen kunt u groepen toevoegen, wijzigen en beheren. Het contextmenu van een groep biedt direct toegang tot de homepage van de groep en e-mailfuncties. U kunt ook opties kiezen voor het wijzigen van groepseigenschappen en het verwijderen van groepen.

Als u de optie Bewerken kiest, kunt u niet alleen groepsleden toevoegen of verwijderen, maar ook de naam, de beschikbaarheid en de tools van de groep wijzigen. Bovendien kunt u studenten in staat stellen om hun eigen zelfinschrijvingsgroep te maken.

  • Openen: hiermee opent u de homepage van de groep, waar u cursus- of groepsmodules kunt toevoegen.
  • Bewerken: hiermee opent u de pagina Groep bewerken. Gebruik deze pagina om de opties te wijzigen die zijn ingesteld tijdens het maken van de groep. Het is niet mogelijk om de optie Cijfer geven te wijzigen voor blogs, dagboeken en wiki's waarvoor cijfertoekenning is ingeschakeld.
  • E-mail: met deze optie kunt u een bericht sturen naar de volledige groep of naar bepaalde leden. Zie Een e-mailbericht sturen naar een cursusgroep voor meer informatie.
  • Verwijderen: hiermee verwijdert u een groep die niet meer nodig is. Als Grade Center cijferkolommen bevat voor de groep, bijvoorbeeld voor een groepsblog, groepsdagboek of groepswiki, kunnen deze kolommen worden behouden. Op de pagina Verwijderen bevestigen schakelt u dan alleen de selectievakjes in van de kolommen die u wilt verwijderen.