Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Groepsopdrachten beoordelen

Wanneer u een groepsopdracht maakt, wordt er automatisch een bijbehorende cijferkolom toegevoegd aan het Grade Center. U kunt cijfers geven voor groepsopdrachten via de pagina Cijfer nodig of via het Grade Center.

Nadat u de pagina Cijfer voor groepspoging toekennen op een van deze manieren hebt geopend, is de procedure voor het geven van een cijfer hetzelfde.

Een groepsopdracht weergeven via de pagina Cijfer nodig

 1. Ga naar het configuratiescherm en klik op Grade Center.
 2. Selecteer Cijfer nodig. De pagina Cijfer nodig verschijnt, met het totale aantal items dat moet worden beoordeeld.
 3. Gebruik de vervolgkeuzelijsten Filter om de lijst met items voor cijfertoekenning te filteren op Categorie, Item, Gebruiker en Verzenddatum. U kunt de lijst bijvoorbeeld filteren op categorie om alleen opdrachten weer te geven en op gebruiker om een specifieke groep te selecteren.
 4. Klik op Start. Alleen de gefilterde items worden weergegeven op de pagina Cijfer nodig. Klik op een kolomkop of het driehoekje om de items te sorteren.
 5. Open de pagina Cijfer voor groepspoging toekennen door het contextmenu van een item weer te geven en Alle gebruikers beoordelen te selecteren.

  -OF-

  Open de pagina Cijfer voor groepspoging toekennen door in de kolom Poging van gebruiker op een groepsnaam te klikken.

 6. De pagina Cijfer voor groepspoging toekennen wordt weergegeven en u kunt gaan beoordelen.

Een groepsopdracht openen via het Grade Center

Groepsopdrachten die zijn ingeleverd maar die nog geen cijfer hebben gekregen, worden in het Grade Center aangegeven met een uitroepteken. In de cellen van alle groepsleden wordt een uitroepteken weergegeven, ongeacht wie de groepsopdracht heeft ingeleverd.

Als een groep een verkeerd bestand inlevert en maar één poging is toegestaan, moet u die poging verwijderen om de groep de gelegenheid te bieden het juiste bestand te versturen.

 1. Ga naar het configuratiescherm en klik op Grade Center. Selecteer vervolgens Opdrachten of Volledige weergave van Grade Center.
 2. Open in het Grade Center het contextmenu van de kolom met de groepsopdracht en selecteer Cijfer voor pogingen toekennen.

  -OF-

  Ga naar een cel van een groepslid voor de groepsopdracht waarin een uitroepteken staat. Wijs de cel aan om het contextmenu weer te geven. Selecteer de groepspoging.

 3. De pagina Cijfer voor groepspoging toekennen wordt weergegeven en u kunt gaan beoordelen.

Een opdracht beoordelen via de pagina Cijfer voor groepspoging toekennen

U kunt opdrachtbestanden van een groep studenten weergeven, voorzien van commentaar en beoordelen zonder dat u de pagina Cijfer voor groepspoging toekennen hoeft te verlaten. Wanneer u een document inziet dat vanuit een opdracht is verzonden, wordt dat document geconverteerd naar een indeling die geschikt is voor de webbrowser. Enkele voorbeelden van documenttypen die kunnen worden geconverteerd: Word (DOC, DOCX), PowerPoint (PPT, PPTX), Excel (XLS, XLSX) en PDF (PDF). Het geconverteerde document wordt geopend in een viewer op de pagina Cijfer voor groepspoging toekennen. De opmaak en ingesloten afbeeldingen van het oorspronkelijke document blijven behouden tijdens de conversie.

Inzendingen voor opdrachten die zijn gemaakt met de inhoudseditor kunnen niet inline worden beoordeeld. Inzendingen van dit type worden wel weergegeven, maar u kunt geen opmerkingen toevoegen.

Zie De tools voor inline beoordelen op de pagina Opdracht beoordelen in Opdrachten beoordelen voor informatie over het inline beoordelen van een opdracht.

Een groepscijfer wijzigen

Als u een groepscijfer wilt wijzigen, voert u dezelfde stappen uit als bij het invoeren van een groepscijfer. Wijzig het groepscijfer en de feedback voor de groep en klik op Opslaan en afsluiten.

Groepsopdrachten anoniem beoordelen

U kunt items beoordelen zonder dat u weet van wie het item afkomstig is.  De pogingen worden dan in willekeurige volgorde en zonder identificatiegegevens aan u (of de aangewezen beoordelaar) weergegeven. Op deze manier kan een volstrekt eerlijke en objectieve beoordeling worden gegarandeerd. Anoniem beoordelen kan ook van pas komen als studenten elkaars werk moeten beoordelen.

Anoniem beoordelen is beschikbaar in het contextmenu van een kolomkop in het Grade Center. Er wordt nu een ingezonden poging weergegeven, maar zonder gebruikersgegevens Niet opgeslagen wijzigingen in de huidige poging gaan verloren.

Het groepscijfer van een bepaald groepslid wijzigen

Een lid van een groep kan een ander cijfer krijgen dan de groep door het cijfer voor de specifieke persoon te wijzigen in Grade Center. Als het cijfer van een groepslid wordt gewijzigd, en de groep een nieuw cijfer krijgt, heeft het nieuwe groepscijfer geen invloed op het nieuwe cijfer van het groepslid. Het nieuwe cijfer van het groepslid is niet zichtbaar voor de andere groepsleden.

 1. Open vanuit het Grade Center de pagina Cijferdetails van de persoon.
 2. Klik op de pagina Cijferdetails op Cijfer gebruiker bewerken. Klik op Cijfer voor groepspoging toekennen om de inzending te bekijken voordat u het cijfer aanpast.
  • Klik op Extra groepspoging toestaan als u wel een cijfer wilt invoeren, maar ook een extra poging wilt toestaan. Geef in dat geval feedback zodat de groep weet wat er niet goed is en wat ze moeten aanpassen om een beter cijfer te krijgen.
  • Klik op Poging van gebruiker verwijderen om die poging te verwijderen uit de cel van de huidige gebruiker.
  • Met Poging negeren wordt de score voor die poging niet opgenomen in berekeningen voor het eindcijfer van die student. De poging telt dan ook niet mee voor het maximum aantal pogingen dat is toegestaan. Als u een poging negeert, geldt dit alleen voor de desbetreffende student, niet voor de groep als geheel.
 3. Typ op de pagina Cijferdetails van het groepslid een nieuw cijfer in het vak Huidige cijferwaarde.
 4. Typ desgewenst tekst in het vak Feedback voor gebruiker. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, externe koppelingen, multimedia en mashups toe te voegen aan uw feedback.
 5. Typ desgewenst tekst in het vak Opmerkingen bij cijfer (alleen beschikbaar voor de cursusleider).
 6. Klik op Opslaan.

Het nieuwe cijfer voor het groepslid wordt weergegeven op de pagina Cijferdetails van de gebruiker en in de cel van de gebruiker in het Grade Center. Het cijfer van het groepslid wordt opgeslagen als een vervangend cijfer.

Het gewijzigde cijfer van een groepslid herstellen

Het is mogelijk het aangepaste cijfer van een groepslid weer te wijzigen in het groepscijfer dat is toegewezen aan de groep als geheel.

 1. Open vanuit het Grade Center de pagina Cijferdetails van de persoon.
 2. Als u het groepscijfer van een individuele gebruiker hebt gewijzigd, kunt u de optie Groepscijfer herstellen kiezen.
 3. Klik op OK. Het cijfer van de gebruiker wordt gewijzigd in het oorspronkelijk cijfer van de groep als geheel.
 4. Klik op Terug naar Grade Center om terug te keren naar Grade Center en de cijfers te bekijken.

Groepsleden toevoegen en verwijderen

Als u een gebruiker toevoegt aan een groep nadat u de groep al een cijfer hebt gegeven voor een ingeleverde groepsopdracht, wordt dit cijfer niet toegekend aan het nieuwe groepslid. Deze heeft immers geen enkele bijdrage geleverd aan de groepsopdracht. Zelfs als u het groepscijfer aanpast, wordt dit cijfer niet toegekend aan het nieuwe groepslid. Het is wel mogelijk om voor het nieuwe groepslid handmatig een cijfer toe te voegen via de pagina Cijferdetails van de gebruiker. Op de pagina is het dan echter niet mogelijk de ingeleverde groepsopdracht te bekijken.

Als u groepslid verwijdert terwijl de groep al een cijfer heeft gekregen voor een ingeleverde groepsopdracht, worden wijzigingen van dat cijfer ook doorgevoerd in de cel van het verwijderde groepslid. Als u het cijfer wilt verwijderen voor een gebruiker die is verwijderd uit een groep, gaat u naar de pagina Cijferdetails van de gebruiker en klikt u op Poging van gebruiker verwijderen. U moet bevestigen dat u de poging wilt verwijderen. Het cijfer voor de groepsopdracht wordt dan verwijderd uit de cel van de student in het Grade Center.