Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Mededelingen

Mededelingen bevatten tijdgevoelige informatie die van essentieel belang is voor het succes van een cursus. U kunt mededelingen toevoegen, wijzigen en verwijderen via de pagina Mededelingen. Dit is een ideale plek voor het posten van materiaal met tijdsbeperkingen, zoals:

 • Datum/tijd waarop beoordelingen moeten worden ingeleverd
 • Wijzigingen in de syllabus
 • Correcties/uitleg van materiaal
 • Tentamenschema's

Wanneer u een mededeling toevoegt, kunt u de mededeling ook als e-mailbericht verzenden aan studenten in de cursus. Met deze optie zorgt u dat studenten de mededeling ontvangen, ook al melden zij zich niet aan bij de cursus.

Mededelingen maken

Mededelingen worden weergegeven in de volgorde waarin ze worden gepubliceerd, met de meest recente mededeling eerst.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Mededelingen.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina Mededelingen op Mededeling maken.

 3. Typ op de pagina Mededeling maken een onderwerp. Dit wordt de titel van de mededeling op de pagina Mededelingen. Gebruik in het vak Bericht de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, externe koppelingen, multimedia en mashups toe te voegen. Bestanden die worden geüpload vanaf uw computer, worden opgeslagen in de map op het hoogste niveau van in Cursusbestanden of Content Collection.
 4. Ga als volgt te werk bij Opties webmededeling:

  Selecteer Geen datumbeperking als de mededeling zichtbaar moet zijn totdat u deze verwijdert.

  -OF-

  Selecteer Datumbeperking om een datum en tijd op te geven waarna de mededeling niet meer zichtbaar is.

 5. Gebruik datum- en tijdbeperkingen om in te stellen of mededelingen alleen in een bepaalde periode worden weergegeven. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Typ datums en tijden in de vakken of gebruik de pop-upvensters Datumselectiekalender en Tijdselectiemenu om datums en tijden te selecteren. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer de mededeling wordt weergegeven.

 6. Schakel het selectievakje E-mailmededeling in als u studenten een e-mail wilt sturen met de mededeling. Het is wel zo dat de e-mail naar alle gebruikers wordt verstuurd, dus ook naar gebruikers die geen mededelingen per e-mail willen ontvangen. De school bepaalt of deze optie beschikbaar is.
 7. Klik desgewenst bij Cursuskoppeling op Bladeren om een koppeling toe te voegen naar een cursusgebied, tool of item.
 8. Klik op Verzenden.

De volgorde van mededelingen aanpassen

Mededelingen verschijnen direct onder de verplaatsbare balk. U kunt de volgorde aanpassen door de balk of mededelingen naar een andere positie te slepen. Sleep belangrijke mededelingen boven de verplaatsbare balk om ze permanent boven in de lijst weer te geven. Nieuwe mededelingen worden dan onder deze belangrijke mededelingen weergegeven. De weergegeven volgorde is de volgorde waarin de mededelingen worden gepresenteerd aan studenten. Studenten zien de balk niet en kunnen de volgorde van de mededelingen niet aanpassen.

Mededelingen wijzigen en verwijderen

Als u een mededeling wilt wijzigen, opent u het contextmenu en klikt u op Bewerken. Wijzig de mededeling en klik op Verzenden.

Als u een mededeling wilt verwijderen, opent u het contextmenu en klikt u op Verwijderen. Bevestig de bewerking. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.