Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Een blog maken

Opdrachten voor het bijhouden van een blog zijn een andere manier om de reflectieve vaardigheden van studenten te ontwikkelen. Studenten moeten hun analytische en communicatieve vaardigheden aantonen via een reeks commentaren die bedoeld zijn voor een groot publiek en waarop de lezers feedback kunnen geven. Uiteraard moeten de studenten een en ander onderbouwen door degelijk onderzoek te plegen.

In de cursusomgeving hebben alleen ingeschreven gebruikers toegang tot blogs. Net als bij dagboeken, kunnen blogs worden beoordeeld of alleen worden gebruikt voor het verzamelen van meningen en informatie. Zie Dagboeken voor meer informatie.

U kunt een of meer blogs maken voor gebruik door studenten. Studenten kunnen pas berichten plaatsen als u onderwerpen hebt gedefinieerd voor een blog.

Een blogonderwerp maken

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 2. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Blogs.
 3. Klik op de actiebalk van de overzichtspagina Blogs op Blog maken.
 4. Typ op de pagina Blog maken een naam voor het blog in het vak Naam.
 5. Voer desgewenst instructies in voor het blog. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en desgewenst afbeeldingen, koppelingen, multimedia, mashups en bijlagen toe te voegen. Bijlagen die u toevoegt met de inhoudseditor, kunnen worden geopend in een nieuw venster en zijn voorzien van alternatieve tekst om de bijlage te beschrijven. Bestanden die worden geüpload vanaf uw computer, worden opgeslagen in de map op het hoogste niveau in Cursusbestanden of Content Collection.
 6. Selecteer Ja onder Blogbeschikbaarheid om het blog beschikbaar te maken voor gebruikers.
 7. Gebruik datum- en tijdbeperkingen om in te stellen of een blog alleen in een bepaalde periode wordt weergegeven. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Typ datums en tijden in de vakken of gebruik de pop-upvensters Datumselectiekalender en Tijdselectiemenu om datums en tijden te selecteren. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer het blog wordt weergegeven.
 8. Bepaal de blogdeelname door Afzonderlijk aan alle studenten of Cursus te selecteren. Selecteer eventueel Anonieme opmerkingen toestaan voor individuele blogs of Anonieme vermeldingen en opmerkingen toestaan voor cursus- en groepsblogs.
 9. Selecteer bij Bloginstellingen de optie Maandelijks of Wekelijks voor Indexvermeldingen.
  • Schakel desgewenst het selectievakje Gebruikers toestaan vermeldingen te bewerken en te verwijderen in.
  • Schakel desgewenst het selectievakje Gebruikers toestaan opmerkingen te verwijderen in.
 10. Selecteer bij Cijferinstellingen de optie Geen beoordeling of Cijfer geven en voer een waarde in voor Mogelijk aantal punten. De waarde voor Mogelijk aantal punten geldt voor een of meer bijdragen van de gebruiker aan het onderwerp. Nadat u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in het Grade Center. Het blog kan nu steeds worden beoordeeld en u kunt de instelling niet wijzigen in Geen beoordeling.
 11. Schakel desgewenst het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het aantal vereiste bijdragen in de vervolgkeuzelijst. Als u deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in het Grade Center en worden de bijdragen in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig gezet als het opgegeven aantal bijdragen is bereikt.
 12. U kunt een rubriek koppelen door de optie Rubriek toevoegen aan te wijzen om de vervolgkeuzelijst te openen. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 13. Klik op Verzenden.

De onderwerpen van het blog worden in alfabetische volgorde weergegeven op de overzichtspagina Blogs. U kunt kolommen sorteren door op een kolomtitel of driehoekje boven aan een kolom te klikken.

U kunt ook koppelingen naar blogs toevoegen in cursusgebieden zoals inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen. Zie Koppelingen naar tools maken in een cursusgebied voor meer informatie.

Blogvermeldingen maken

U en uw studenten kunnen berichten toevoegen aan een blog, waarop andere cursusdeelnemers dan kunnen reageren. Als de cursusleider kunt u op deze manier een structuur aanbieden voor besprekingen van studieonderwerpen en andere onderwerpen.

Op de overzichtspagina Blogs kunnen studenten per blog zien of het een groepsblog is, een cursusblog of een individueel blog. Groepsblogs kunnen worden gelezen door alle cursusleden, maar een gebruiker moet lid zijn van de groep om een bijdrage aan het blog te kunnen leveren.

 1. Selecteer op de overzichtspagina Blogs de titel van een blog.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van het blog op Blogvermelding maken.
 3. Typ op de pagina Blogvermelding maken een naam voor de vermelding in het vak Titel.
 4. Typ de tekst in het tekstvak Bericht van vermelding. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en afbeeldingen, koppelingen, multimedia, mashups en bijlagen toe te voegen. Bijlagen die u toevoegt met de inhoudseditor, kunnen worden geopend in een nieuw venster en zijn voorzien van alternatieve tekst om de bijlage te beschrijven.
 5. Schakel desgewenst het selectievakje Vermelding anoniem posten in als deze optie beschikbaar is.
 6. U kunt ook onder Blogvermeldingsbestanden bladeren naar een bestand dat u wilt toevoegen aan de blogvermelding.
 7. Klik op Vermelding posten om de vermelding te versturen of klik op Vermelding als concept opslaan om de vermelding later toe te voegen.

Concepten weergeven

U kunt opgeslagen concepten weergeven of toevoegen door op de actiebalk van de overzichtspagina Blogs te klikken op Concepten weergeven.

Een opmerking toevoegen voor een blogvermelding

Aangezien blogs bedoeld zijn om te worden gelezen door een groot publiek, kunnen studenten opmerkingen toevoegen voor blogvermeldingen van andere gebruikers. Dit kan voor persoonlijke blogs, maar ook voor cursusblogs en groepsblogs.

U bepaalt of opmerkingen anoniem kunnen worden geplaatst en of ze kunnen worden verwijderd. U kunt opmerkingen verwijderen door op de X te klikken. Gepubliceerde opmerkingen kunnen niet meer worden gewijzigd.

 1. Selecteer op de overzichtspagina Blogs de titel van een blog.
 2. Selecteer op de pagina met blogonderwerpen de vermelding die u wilt bekijken door in het zijpaneel de naam van de gebruiker te selecteren onder Vermeldingen bekijken van. De blogvermeldingen van de gebruiker worden geopend in het inhoudsframe.
 3. Klik op Opmerking bij de vermelding waarvoor u een opmerking wilt toevoegen. Het vak Opmerking wordt weergegeven.
 4. Typ een opmerking in het veld Opmerking.
 5. Klik onder aan het tekstvak Opmerking op Spellingcontrole om de spelling van de opmerking te controleren voordat u verdergaat.
 6. Schakel desgewenst het selectievakje Anonieme opmerking voor vermelding toevoegen in als deze optie beschikbaar is.
 7. Klik op Toevoegen. Klik op de koppeling Opmerkingen onder de vermelding om de opmerking te bekijken.

  Zie Blogs beoordelen voor meer informatie over deze pagina.