Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Blogs beoordelen

U kunt de bijdragen aan een blog afzonderlijk beoordelen of voor de leden van een groep als geheel. U kunt de kwaliteit van de discussie beoordelen, maar ook het aantal bijdragen en opmerkingen dat door een bepaalde gebruiker of een cursusgroep is gepost.

Nadat u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in het Grade Center. U beoordeelt de bijdragen van studenten aan een blog vanaf de pagina met blogonderwerpen. Hierbij kunnen alle bijdragen en opmerkingen afzonderlijk worden bekeken om tot een goed oordeel te komen. De ingevoerde cijfers worden direct weergegeven in het Grade Center. De pagina met blogonderwerpen kunt u op de volgende manieren weergeven:

 • Open in de tool Blogs een blog en klik op de naam van een gebruiker.
 • Open op de pagina Cijfer nodig het contextmenu van een blog en selecteer Alle gebruikers beoordelen.
 • Zoek in het Grade Center de kolom voor het blog dat u wilt beoordelen. Beweeg de muisaanwijzer over een cel met een uitroepteken om het contextmenu van het blog weer te geven. Het uitroepteken betekent dat het item nog moet worden beoordeeld. Selecteer Gebruikersactiviteit beoordelen.

U kunt bepalen of gebruikers hun eigen cijfers en feedback kunnen zien in Mijn cijfers door de kolominstellingen in het Grade Center te wijzigen. Zie Opties voor Grade Center-kolommen bewerken of selecteren voor meer informatie.

Wanneer u een toegekend cijfer wijzigt vanaf de pagina met blogonderwerpen, wordt het cijfer bijgewerkt in het Grade Center.

Cijfertoekenning uitschakelen voor een onderwerp

Het is niet mogelijk om cijfertoekenning uit te schakelen voor een onderwerp. Dit is alleen mogelijk door het onderwerp te verwijderen van de overzichtspagina Blogs en uit het Grade Center, en vervolgens een nieuw onderwerp zonder cijfertoekenning te maken.

Als u de bijdragen wilt behouden, kunt u ook aangeven dat de cijferkolom voor het blog niet moet worden gebruikt in de berekeningen van het Grade Center. Het blog wordt nog wel als een item met cijfertoekenning gezien door het Grade Center, maar eventuele resultaten of cijfers worden genegeerd.

De pagina met blogonderwerpen

De pagina met blogonderwerpen is onderverdeeld in twee hoofdsecties. De instructies en bijdragen kunt u lezen in het inhoudsframe. In het zijpaneel kunt u informatie lezen over het onderwerp of de vermelding, de index uitvouwen, de legenda bekijken en de naam van een gebruiker selecteren om alleen de vermeldingen van die persoon in het inhoudsframe weer te geven.

U kunt delen van de pagina met blogonderwerpen samenvouwen en uitvouwen door op de pijl naast de titel te klikken.

 1. Instructies die u hebt toegevoegd, worden weergegeven in het inhoudsframe. Klik op de X om het veld samen te vouwen om meer ruimte te maken voor vermeldingen en opmerkingen.
 2. In het zijpaneel ziet u bij Informatie over dit blog informatie over de huidige selectie. In dit voorbeeld wordt algemene informatie over het cursusblog weergegeven. Als u cijfertoekenning hebt ingeschakeld voor het blog, ziet u een sectie Ken cijfer toe aan blog in het zijpaneel wanneer u de naam van een gebruiker selecteert.
 3. Onder Vermeldingen bekijken van ziet u de gebruikers die een of meer bijdragen hebben geleverd. In dit voorbeeld is Alle cursusleden geselecteerd en dus worden de vermeldingen van alle gebruikers weergegeven in het inhoudsframe. Selecteer de naam van een gebruiker om alleen de bijdragen van die persoon te zien in het inhoudsframe. De meest recente vermelding wordt als eerste weergegeven. Klik op de pijlknoppen Vorige gebruiker en Volgende gebruiker om vermeldingen van andere gebruikers te zien. Klik op Leden zonder vermeldingen weergeven om alle studenten van de cursus weer te geven, inclusief studenten die niet hebben bijgedragen aan het blog.

  Pictogrammen geven de status van de gebruikersactiviteit aan. Het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) geeft aan dat de gebruiker voldoet aan de minimale activiteit die is ingesteld om in aanmerking te komen voor een beoordeling. Het pictogram Wordt uitgevoerd ( File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/060_Course_Tools/Blogs/Grading_Blogs/icon_in_progress.png ) geeft aan dat een gebruiker wel actief is geweest, maar nog onvoldoende om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

 4. Het gedeelte Index bevat de titels van de vermeldingen in het blogonderwerp voor de geselecteerde periode. Klik op het minteken om de lijst samen te vouwen.
 5. In de legenda kunt u zien wat de betekenis is van de pictogrammen die in het zijpaneel worden gebruikt. De pictogrammen verschijnen naast nieuwe vermeldingen, opmerkingen, items die wachten op beoordeling en items die worden uitgevoerd in de gedeelten Vermeldingen bekijken van of Index.

Blogvermeldingen van afzonderlijke gebruikers beoordelen

U kunt blogs beoordelen vanuit het Grade Center, de pagina Cijfer nodig en het gedeelte Cursustools in het configuratiescherm.

Als u in de instellingen van het blog NIET de optie Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven hebt geselecteerd en een minimum aantal vermeldingen hebt ingevoerd, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in het Grade Center of op de onderwerppagina en bevat de pagina Cijfer nodig geen items.

In de volgende gevallen wordt in een cel in het Grade Center en in een blog het pictogram Wordt uitgevoerd ( File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/060_Course_Tools/Blogs/Grading_Blogs/icon_in_progress.png ) weergegeven:

 • Studenten die al wel actief zijn, maar nog niet actief genoeg om in aanmerking te komen voor beoordeling.
 • Als u het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven niet hebt ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om blogvermeldingen te beoordelen.

 1. Ga naar de pagina met blogonderwerpen en selecteer de vermelding of vermeldingen die u wilt bekijken door in het zijpaneel de naam van de gebruiker te selecteren onder Vermeldingen bekijken van. De blogvermeldingen van de gebruiker worden weergegeven in het inhoudsframe.
 2. Klik onder Blog cijfer geven in het zijpaneel op Cijfer bewerken. Het cijferveld verschijnt in het zijpaneel.
 3. Typ een puntentotaal in het tekstvak Huidige cijferwaarde. Als u een rubriek hebt geselecteerd voor het beoordelen van dit blog, klikt u op Rubriek weergeven. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 4. Typ eventueel waarden in de vakken Feedback (voor de student) en Opmerkingen bij cijfer (voor u en beoordelaars). U kunt de spelling controleren van de tekst in een tekstvak door de optie Spellingcontrole te kiezen. Klik op Teksteditor om toegang te krijgen tot alle functies van de teksteditor voor het opmaken van tekst en het toevoegen van URL’s, bijlagen, afbeeldingen, mashups en multimedia.
 5. Klik op Cijfer opslaan om de feedback, het cijfer en de opmerkingen toe te voegen aan de sectie Blog cijfer geven en Grade Center.
 6. Gebruik de pijlknoppen Volgende gebruiker en Vorige gebruiker in de sectie Vermeldingen bekijken van om andere vermeldingen weer te geven die u wilt beoordelen.

  -OF-

  Als u de blogs hebt geopend via de pagina Cijfer nodig, gebruikt u de pijlknoppen Voorgaande weergeven en Volgende weergeven op de actiebalk om naar het blog van een andere gebruiker te gaan.

De cijfers verschijnen in de sectie Blog cijfer geven en in het Grade Center. U kunt ook de datum zien waarop de vermelding is beoordeeld en de ingevoerde feedback en opmerkingen bij het cijfer. Klik op Cijfer bewerken om wijzigingen aan te brengen. Deze worden automatisch doorgevoerd in het Grade Center.

Een groepsblog beoordelen

Het beoordelen van een groepsblog gaat op dezelfde manier als het beoordelen van blogvermeldingen van afzonderlijke gebruikers. Als er bijdragen zijn gepubliceerd, wordt er bij de namen van de groepsleden een uitroepteken weergegeven. Hieraan kunt u zien dat de bijdragen nog niet zijn beoordeeld.

Als u een cijfer invoert voor een groepsblog, wordt het cijfer automatisch aan alle leden van de groep gegeven. Dit betekent dat de desbetreffende kolom in Grade Center dit cijfer bevat voor elk lid van de groep. Alle groepsleden krijgen hetzelfde cijfer, zelfs als iemand geen enkele bijdrage heeft geleverd. In dat geval kunt u het cijfer van die persoon desgewenst aanpassen.

U kunt alle bijdragen in het groepsblog lezen en een cijfer invoeren op de pagina met onderwerpen van het blog. Gebruikers met vermeldingen die moeten worden beoordeeld, worden aangegeven met een uitroepteken in het Grade Center en op de pagina met blogonderwerpen (in het gedeelte Vermeldingen bekijken van. Het groepsblog wordt dan ook vermeld op de pagina Cijfer nodig.

Als u in de instellingen van het blog NIET de optie Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven hebt geselecteerd en een minimum aantal vermeldingen hebt ingevoerd, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in het Grade Center of op de onderwerppagina en bevat de pagina Cijfer nodig geen items.

In de volgende gevallen wordt in een cel in het Grade Center en in een blog het pictogram Wordt uitgevoerd ( File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/060_Course_Tools/Blogs/Grading_Blogs/icon_in_progress.png ) weergegeven:

 • Studenten die al wel actief zijn, maar nog niet actief genoeg om in aanmerking te komen voor beoordeling.
 • Als u het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven niet hebt ingeschakeld.

Studenten kunnen het cijfer voor het groepsblog zien in de tool Mijn cijfers en op de pagina met onderwerpen van het blog door hun gebruikersnaam te selecteren.

Het groepscijfer van een bepaald groepslid wijzigen

U kunt een lid van een groep een ander cijfer geven dan de groep door het cijfer voor de specifieke persoon te wijzigen. De sectie Vermeldingen bekijken van wordt dan weergegeven in het zijpaneel. De bijdragen en opmerkingen van de geselecteerde student worden weergegeven in het inhoudsframe. Nadat u een nieuw cijfer en eventueel feedback hebt ingevoerd, verschijnt deze informatie in het zijpaneel. Zowel het individuele cijfer als het groepscijfer wordt weergegeven.

Als u het cijfer van een groepslid wijzigt en de groep daarna een nieuw cijfer krijgt, heeft het nieuwe groepscijfer geen invloed op het nieuwe cijfer van het groepslid. Het nieuwe cijfer van het groepslid is niet zichtbaar voor de andere groepsleden.

Het groepscijfer en het gewijzigde cijfer van het groepslid worden in het Grade Center weergegeven in de kolom die automatisch is gemaakt op het moment dat cijfertoekenning werd ingeschakeld voor het groepsblog. De cellen van cursusleden die geen deel uitmaken van de groep, worden lichter gekleurd weergegeven in de cijferkolom voor het groepsblog.

Het gewijzigde cijfer van een groepslid herstellen

U kunt het aangepaste cijfer van een groepslid weer wijzigen in het groepscijfer dat is toegewezen aan de groep als geheel. U kunt ook de gebruiker selecteren en het cijfer handmatig wijzigen via de pagina van het groepsblog.

 1. Open vanuit het Grade Center de pagina Cijferdetails van de persoon.
 2. Nadat u het groepscijfer van een individuele gebruiker hebt gewijzigd, kunt u de optie Groepscijfer herstellen kiezen. Klik op Groepscijfer herstellen.
 3. Klik op OK. Het cijfer van de gebruiker wordt gewijzigd in het oorspronkelijk cijfer van de groep als geheel.
 4. Klik op Terug naar Grade Center om terug te gaan naar de hoofdpagina van Grade Center en de gewijzigde cijferkolom te bekijken. Het nieuwe cijfer kunt u ook zien op de pagina van het groepsblog wanneer u de naam van de student selecteert.

Een groep verwijderen

Als u een groep niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen. Als er items met cijfertoekenning aan de groep zijn gekoppeld, verschijnt de pagina Verwijderen bevestigen. U kunt aangeven welke cijferkolommen voor een groep u wilt bewaren in het systeem. Dit doet u door op de pagina Verwijderen bevestigen alleen de selectievakjes in te schakelen van de kolommen die u wilt verwijderen.