Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Sessies opnemen

De functie Sessieopnamen stelt gebruikers in staat opgenomen samenwerkingssessies af te spelen. De sessies worden op datum gearchiveerd. Een sessie wordt pas opgenomen in de lijst met opgeslagen opnamen als de sessiemoderator de opname van de sessie heeft beëindigd.

Als u de opname niet beëindigt en de samenwerkingssessie verlaat, wordt de opname niet voltooid en worden er geen gegevens vastgelegd in de kolom Duur van opname. Pas wanneer de sessiemoderator de opname of sessie beëindigt, wordt de opname beëindigd en wordt de duur weergegeven.

De pagina met sessieopnamen openen

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Samenwerking.
 2. Open het contextmenu van een sessie en klik op  Opnamen.

In de onderstaande tabel worden de functies beschreven die beschikbaar zijn op deze pagina.

Functies voor het opnemen van sessies
Bewerking Handeling
Zoeken naar een opname in de samenwerkingssessie Klik op de optie Naam van opname of Aanmaakdatum in het veld Zoeken op. Typ de naam van de opname of de datum waarop deze is gemaakt in het veld en klik op Zoeken.
Een opname openen Klik op de naam van de opname.
De naam of beschikbaarheid van een opname wijzigen Klik op Bewerken in het contextmenu. De pagina Opname-eigenschappen wordt weergegeven.
Een opname verwijderen Klik op Verwijderen. Het verwijderen van een sessie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Op de pagina Opname-eigenschappen kunt u de naam en beschikbaarheid van een opnamesessie wijzigen. Opnamen zijn standaard beschikbaar voor gebruikers

De pagina Opname-eigenschappen openen

 1. Vouw in het configuratiescherm de optie Cursustools uit en selecteer Samenwerking. Klik in het gebied Cursustools van het configuratiescherm op Samenwerking.
 2. Open het contextmenu van een sessie en klik op  Opnamen.
 3. Open het contextmenu van een opnamen en klik op Bewerken.
 4. Vul de velden in.
  Opname-eigenschappen
  Veld Beschrijving
  Opnamenaam bewerken
  Opnamenaam Voer de naam van de opname in of wijzig deze.
  Beschikbaarheid voor studenten
  Deelnemers toestaan opname te bekijken

  Selecteer Ja (standaard) om deelnemers toegang te bieden tot de opname.

  Als u een sessieopname niet beschikbaar wilt stellen aan deelnemers, selecteert u Nee.

Virtueel-klaslokaal- en chatsessies kunnen worden opgenomen en gearchiveerd, zodat deze later kunnen worden afgespeeld. U kunt opnamen tijdens een sessie starten, stoppen, onderbreken en voortzetten. Een sessie kan meerdere opnamen hebben. Als u Einde selecteert om een sessie te stoppen, wordt de opname van de sessie automatisch beëindigd.

Het is belangrijk te weten dat u een sessieopname altijd expliciet moet stoppen of automatisch moet laten stoppen. Als u de sessie gewoon verlaat, blijft de opname doorlopen en wordt deze niet gearchiveerd.

De opnameknoppen gebruiken

In de onderstaande tabel worden de knoppen beschreven die beschikbaar zijn in het opnamemenu.

Opnamemenu
Knoppen Bijschrift
Starten Klik op Start om de opname van een sessie te beginnen. U moet een naam invoeren voor de opname.
Pauze Klik op Pauze om een opname te onderbreken nadat deze is gestart. Klik nogmaals op deze knop om de opname te hervatten. De tijden waarop wordt onderbroken en hervat, worden gemarkeerd en aangegeven in de opname.
Stoppen Klik op Stop om de opname van een sessie te beëindigen. Aan het einde van de opname worden een stopmarkering, tijd en datum weergegeven.
Bladwijzer Klik op Bladwijzer om een bladwijzer in te voegen in de opname van de sessie.

Whitebord vastleggen

Gebruik de knop Momentopname (pictogram van een camera) op de werkbalk van het whitebord om de huidige inhoud van het whitebord vast te leggen en op te slaan met de opname.

Als de sessieopname later wordt afgespeeld, wordt het beeld van het whiteboard weergegeven van het tijdstip waarop de momentopname is gemaakt.

Deze knop kan alleen worden geactiveerd wanneer de sessie wordt opgenomen.

De beschikbaarheid van sessieopnamen instellen

Sessieopnamen zijn standaard beschikbaar voor alle sessiedeelnemers, inclusief studenten. U kunt de beschikbaarheid desgewenst beperken en deelnemers de toegang tot een sessieopname weigeren.