Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Forums maken

Een discussieforum is een ruimte waar deelnemers een bepaald onderwerp of een aantal verwante onderwerpen bespreken. Gebruikers kunnen binnen elk forum meerdere discussielijnen starten. Een discussielijn bestaat uit het eerste bericht plus alle reacties daarop. U kunt forums en discussielijnen maken om discussies te concentreren in gebieden of onderwerpen die relevant zijn voor uw cursus. Zie Forums en discussielijnen voor het verschil tussen forums en discussielijnen.

Met behulp van foruminstellingen kunt u de discussieruimte op verschillende manieren gebruiken. Een cursusleider kan een forum beheren door discussielijnen te starten, gepubliceerde berichten te controleren en de berichten een cijfer te geven. Als een discussie door studenten wordt geleid, moet u echter studenten in de gelegenheid stellen zelf nieuwe discussielijnen te starten en berichten anoniem te posten. U kunt forums maken waar studenten eerst een bericht moeten plaatsen voordat ze de berichten van andere studenten kunnen zien en beantwoorden.

De pagina Forum maken

De forumbeschrijving die u opgeeft, zien gebruikers wanneer ze een discussielijn maken en wanneer ze een discussielijn openen waaraan ze pas kunnen deelnemen nadat ze een bericht hebben gepost. Forumbeschrijvingen worden vaak gebruikt om een discussie op gang te krijgen, en om die reden worden ze weergegeven wanneer gebruikers gaan posten.

U kunt kiezen tussen Standaardweergave, de standaardinstelling, en Deelnemers moeten een discussielijn plaatsen om andere discussielijnen op dit forum te kunnen zien..

De verschillende foruminstellingen zijn onderverdeeld in categorieën op de pagina, zodat u instellingen sneller kunt vinden. Instellingen die niet beschikbaar zijn op basis van de huidige selecties worden lichter gekleurd weergegeven of zijn doorgehaald.

Als u bijvoorbeeld instelt dat een deelnemer eerst een bijdrage moet leveren, worden bepaalde instellingen automatisch ingeschakeld en kunnen deze niet worden gewijzigd omdat dan de optie 'Deelnemers moeten een discussielijn plaatsen om andere discussielijnen op dit forum te kunnen zien' geen zin meer heeft. Ook kunnen auteurs niet hun eigen berichten verwijderen om te voorkomen dat een student iets post om de berichten van anderen te kunnen zien en vervolgens het eerder geplaatste bericht gaat aanpassen.

Forums maken

 1. Ga naar de discussieruimte.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina Discussieruimte op Forum maken.
 3. Typ op de pagina Forum maken een naam voor het forum. Kies een beschrijvende en unieke naam. Dit is namelijk de naam waarop gebruikers klikken om het forum te bezoeken.
 4. Typ desgewenst instructies of een beschrijving in het vak Beschrijving. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen. Bestanden die worden geüpload vanaf uw computer, worden opgeslagen in de map op het hoogste niveau in Cursusbestanden of Content Collection. Bijlagen die met de inhoudseditor worden geüpload, kunnen worden geopend in een nieuw venster en worden voorzien van alternatieve tekst om de bijlage te beschrijven. De beschrijving wordt op de pagina Discussieruimte weergegeven onder de naam van het forum. Forumbeschrijvingen worden vaak gebruikt om een discussie op gang te krijgen en worden daarom ook weergegeven wanneer gebruikers gaan posten.
 5. Selecteer in de sectie Forumbeschikbaarheid Ja om het forum beschikbaar te maken aan gebruikers.

  u kunt forums al vóór de cursus maken en de beschikbaarheid op Nee zetten totdat u het forum in gebruik wilt nemen.

 6. Gebruik datum- en tijdbeperkingen om in te stellen of een forum alleen in een bepaalde periode wordt weergegeven. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Typ datums en tijden in de vakken of gebruik de pop-upvensters Datumselectiekalender en Tijdselectiemenu om datums en tijden te selecteren. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer het forum wordt weergegeven.
 7. Selecteer de gewenste foruminstellingen op basis van de specifieke behoeften.

  Als u bijvoorbeeld cijfers wilt geven aan berichten en berichten daarna niet meer mogen worden gewijzigd, moet u de optie Auteur toestaan eigen gepubliceerde berichten te bewerken niet inschakelen. Zie Instellingen voor discussieforums voor meer informatie over de foruminstellingen die aansluiten bij bepaalde pedagogische doelen.

  Als u cijfertoekenning inschakelt voor het forum, schakel dan het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het minimum aantal berichten in de vervolgkeuzelijst. Als u deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in het Grade Center en worden de bijdragen in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig gezet als het opgegeven aantal bijdragen is bereikt. Als u een cijferoptie kiest en het selectievakje NIET inschakelt, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in Grade Center en verschijnen de berichten niet op de pagina Cijfer nodig. Zie De pagina Cijfer nodig voor meer informatie.

  Als u drie berichten kiest in de vervolgkeuzelijst en een gebruiker twee bijdragen levert, verschijnt het pictogram Wordt uitgevoerd in het Grade Center en de discussieruimte totdat het opgegeven aantal bijdragen is bereikt. Bovendien kunt u een rubriek koppelen voor cijfertoekenning door Rubriek toevoegen aan te wijzen. Zie Rubrieken voor meer informatie.

 8. Klik op Verzenden.

Het nieuwe forum wordt onder aan de lijst op de pagina Discussieruimte weergegeven. Zie De volgorde van discussieforums wijzigen voor informatie over het aanpassen van de volgorde van forums.

Lijstweergave en structuurweergave

Als u op de titel van een forum klikt, wordt er een pagina geladen met alle discussielijnen van het forum. U kunt deze pagina weergeven in de lijstweergave of de structuurweergave. Uw keuze blijft van kracht totdat u een andere weergave selecteert. U kunt op elk moment een andere weergave kiezen. Dit kan via de opties in de rechterbovenhoek van de forumpagina.

Lijstweergave

Klik op Lijstweergave om de discussielijnen in een tabel weer te geven. Discussielijnen met ongelezen berichten worden vet weergegeven. 

 1. Via de actiebalk kunt u discussielijnen starten, en berichten verzamelen of verwijderen.

  Afhankelijk van de instellingen die u hebt opgegeven tijdens het maken van het forum, worden er verschillende functies weergegeven op de actiebalk. Als u bijvoorbeeld het toevoegen van labels (tags) hebt toegestaan, kunt u de functie Tags kiezen.

 2. U kunt een kolom sorteren door op de kolomkop of het driehoekje te klikken.
 3. Schakel het selectievakje van een discussielijn in en kies een optie in de vervolgkeuzelijst Acties voor discussielijn. U kunt meerdere discussielijnen selecteren of het selectievakje in de koptekst inschakelen om alle discussielijnen te selecteren. Het betreft deze acties:
  • Discussielijnen als gelezen of ongelezen markeren.
  • Vlaggen instellen of verwijderen. Met vlaggen kunt u een discussielijn markeren, zodat u deze later snel kunt terugvinden.
  • De status van de geselecteerde discussielijnen wijzigen.
  • Een abonnement nemen op discussielijnen of het abonnement opzeggen (indien deze tools is ingeschakeld).

Structuurweergave

Klik op Structuurweergave om de beginberichten van discussielijnen weer te geven plus de reacties daarop. Via de actiebalk kunt u discussielijnen starten, en berichten verzamelen of verwijderen.

U kunt discussielijnen uitvouwen en samenvouwen met de plus- en minsymbolen naast de titels. Als het beginbericht van een discussielijn ongelezen reacties bevat, wordt de titel van het bericht vet weergegeven. Gebruik de functies Alles samenvouwen en Alles uitvouwen op de actiebalk om alle berichten in alle discussielijnen te verbergen of weer te geven.

Schakel het selectievakje van een discussielijn in en kies een optie in de vervolgkeuzelijst Berichtacties op de actiebalk. U kunt meerdere discussielijnen selecteren of het selectievakje in de koptekst inschakelen om alle discussielijnen te selecteren. Voorbeelden van acties zijn het markeren van discussielijnen als gelezen of ongelezen en het instellen of wissen van vlaggen. Met vlaggen kunt u een discussielijn markeren, zodat u deze later snel kunt terugvinden.

E-mailwaarschuwingen inschakelen voor nieuwe discussieberichten

Als de functie e-mailwaarschuwingen is ingeschakeld, kunnen studenten aangeven dat ze per e-mail een waarschuwing willen ontvangen voor nieuwe berichten of reacties. U kunt studenten toestaan zich te abonneren op een forum als geheel of op specifieke discussielijnen binnen een forum.

U selecteert de opties voor abonnementen op forums of discussielijnen wanneer u het forum maakt of achteraf door de foruminstellingen te wijzigen.

 1. Open het contextmenu van een forum.
 2. Klik op Bewerken.
 3. Selecteer op de pagina Forum bewerken in de sectie Foruminstellingen de opties Abonneren.
  • Leden toestaan zich te abonneren op discussielijnen: gebruikers kunnen specifieke discussielijnen selecteren binnen het forum.
  • Leden toestaan zich te abonneren op forum: gebruikers kunnen zich abonneren op alle discussielijnen binnen het forum.
  • Tekst van bericht in de e-mail opnemen: de berichttekst en een koppeling om te reageren op het bericht opnemen in de e-mailwaarschuwing.
  • Koppeling naar gepost item opnemen: neem een koppeling naar het bericht op in de e-mailwaarschuwing.
 4. Klik op Verzenden.