Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Discussielijnen maken

Als u op een forum in de discussieruimte bent, kunt u een nieuwe discussielijn (thread) starten om een discussie te starten. Een discussielijn bestaat uit het eerste bericht plus alle reacties daarop. Wanneer u een forum maakt, kunt u toestaan of verbieden dat leden discussielijnen starten. Over het algemeen bepaalt het doel van het forum of leden al dan niet discussielijnen kunnen starten. Een forum met een moderator die cijfers geeft, en dat wordt gebruikt om de prestaties van studenten te evalueren, wordt meestal scherp gecontroleerd. Op een dergelijk forum kunnen leden geen nieuwe discussielijn starten. Andere forums worden opgezet om leden de kans te geven hun meningen te delen over al dan niet verwante onderwerpen. In dat geval is het mogelijk leden toe te staan discussielijnen te starten en discussies te houden.

U kunt de status van bestaande discussielijnen wijzigen en bepalen welke discussielijnen zichtbaar zijn op een forum om een en ander overzichtelijk te houden.

er zijn geen verschillen tussen het starten van een discussielijn als cursusleider en als student. Als cijfertoekenning is ingeschakeld, kunt u aangeven of de discussielijn wordt beoordeeld.

 

U maakt een forum dat bedoeld is voor de discussie van een breed onderwerp, zoals "Addicted to Oil (Waar zijn we zonder olie)". Vervolgens start u twee discussielijnen met de specifieke aspecten die u wilt bespreken, zoals het vervangen van oliegebruik door kernenergie, en de voordelen en nadelen van milieubescherming. U zorgt er dan voor dat studenten alleen berichten kunnen toevoegen aan deze twee discussielijnen door in de foruminstellingen op te geven dat studenten geen nieuwe discussielijnen mogen starten.

 

U maakt een forum en stelt een vraag of geeft instructies of een nadere toelichting in de beschrijving, zoals "Hoe kunnen we onze afhankelijkheid van olie terugbrengen? How can we reduce our reliance on oil?" Studenten starten vervolgens discussielijnen voor de oplossingen voor het probleem van olieverslaving. Alle leden posten berichten in bestaande discussielijnen om te reageren op gepubliceerde antwoorden of starten nieuwe discussielijnen om nieuwe oplossingen te bespreken. In dit voorbeeld moet u in de foruminstellingen de optie Leden toestaan eigen discussielijnen te maken inschakelen.

Als u cijfertoekenning hebt ingeschakeld voor discussielijnen, kunnen leden geen nieuwe discussielijnen starten.

Discussielijnen maken

In het volgende voorbeeld maakt u een discussielijn met cijfertoekenning.

bestanden die worden geüpload door studenten worden niet opgeslagen in de opslaglocatie van de cursus.

 1. Ga naar een discussieforum.
 2. Klik op de actiebalk op Discussielijn maken.
 3. Typ op de pagina Discussielijn maken een onderwerp.
 4. Typ instructies, een beschrijving of een vraag in het vak Bericht. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen. Bijlagen die met de inhoudseditor worden geüpload, kunnen worden geopend in een nieuw venster en worden voorzien van alternatieve tekst om de bijlage te beschrijven.
 5. Ga eventueel op een van de volgende manieren te werk om een bestand bij te voegen in het gedeelte Bijlagen:
  • Als u een bestand wilt uploaden vanaf uw computer, klikt u op Bladeren in mijn computer.
  • Als u een bestand wilt uploaden vanuit de opslaglocatie van de cursus:
   • Als Cursusbestanden de opslaglocatie is van de cursus, klikt u op Bladeren in cursusbestanden.

    -OF-

   • Als uw school beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, klikt u op Bladeren in Content Collection.
 6. Als u tijdens het maken van het forum hebt ingesteld dat discussielijnen kunnen worden beoordeeld, kunt u per discussielijn aangeven of dit moet gebeuren. Schakel bij Cijfer geven het selectievakje Cijfer geven aan discussielijn in en geef een waarde op voor Mogelijk aantal punten. Schakel desgewenst het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het minimum aantal berichten in de vervolgkeuzelijst. Als u deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in het Grade Center en worden de bijdragen in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig gezet als het opgegeven aantal bijdragen is bereikt. Als u een optie voor cijfertoekenning optie kiest en het selectievakje NIET inschakelt, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in het Grade Center en verschijnen er geen berichten op de pagina Cijfer nodigZie De pagina Cijfer nodig voor meer informatie.

  Als u drie berichten kiest in de vervolgkeuzelijst en een gebruiker twee bijdragen levert, verschijnt het pictogram Wordt uitgevoerd in het Grade Center en de discussieruimte totdat het opgegeven aantal bijdragen is bereikt. Bovendien kunt u een rubriek koppelen voor cijfertoekenning door Rubriek toevoegen aan te wijzen. Zie Rubrieken voor meer informatie.

 7. Klik op Concept opslaan om een concept van het bericht op te slaan of klik op Verzenden om de discussielijn te maken.

De nieuwe discussielijn verschijnt op het forum.

Als u cijfertoekenning hebt ingeschakeld voor discussielijnen , verschijnen er twee functies in de kolom Cijfer:

 1. Klik op Cijfer geven aan discussielijn om de berichten te evalueren.
 2. Klik op Cijfer geven om cijfertoekenning in te schakelen voor een discussielijn en ken een waarde toe.

De status van een discussielijn wijzigen

U kunt de status van een discussielijn wijzigen om de aandacht van studenten te vestigen op relevante discussies en om forums te ordenen die erg veel discussielijnen bevatten. Als een gebruiker een discussielijn maakt en verstuurt, krijgt deze de status Gepubliceerd.

In de volgende tabel wordt uitgelegd welke status een discussielijn kan hebben en wat dit voor gevolgen heeft.

De status van een discussielijn in de discussieruimte
Status van Beschrijving
Publiceren Een discussielijn toegankelijk maken voor alle gebruikers.
Verbergen De discussielijn verbergen, maar gebruikers nog wel de gelegenheid bieden de discussielijnen te lezen. Overbodige inhoud wordt niet meer weergegeven, zodat gebruikers relevante inhoud sneller kunnen vinden. Gebruikers kunnen niet reageren op verborgen discussielijnen of deze bewerken. Dit is zelfs niet mogelijk als het bewerken van de discussielijn wel is toegestaan.

Gebruikers kunnen verborgen discussielijnen zien via de vervolgkeuzelijst Weergave op de actiebalk.

Wanneer u een discussielijn wilt weergeven, wijzigt u de status in Publiceren.

Niet beschikbaar maken De discussielijn verbergen voor alle gebruikers behalve forumbeheerders.
Vergrendelen Gebruikers kunnen de discussielijn lezen, maar niet wijzigen of reacties toevoegen. Door een discussielijn te vergrendelen, kunt u cijfers geven zonder dat gebruikers berichten bijwerken of wijzigen.
Ontgrendelen Een vergrendelde discussielijn ontgrendelen om een andere status te kiezen.

Ga als volgt te werk om de status van een of meer discussielijnen te wijzigen:

U kunt ook het contextmenu van een discussielijn openen en dan een status selecteren.

 1. Ga naar een forum en activeer de lijstweergave als dat nog niet is gebeurd.
 2. Schakel het selectievakje in van de discussielijnen waarvan u de status wilt wijzigen. U kunt meerdere discussielijnen selecteren of het selectievakje in de koptekst inschakelen om alle discussielijnen te selecteren.
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Acties voor discussielijn een nieuwe status voor de geselecteerde discussielijn(en).

  De status van een discussielijn wordt weergegeven in de kolom Status. Als u een concept van een discussielijn opslaat om deze later uit te werken, wordt Concept weergegeven in de kolom Status.

Bepalen welke discussielijnen worden weergegeven

Als een forum veel discussielijnen bevat en deze allemaal een andere status hebben, kunt u aangeven welke discussielijnen worden weergegeven op het forum. Als u bijvoorbeeld verschillende discussielijnen start en deze als concepten opslaat, kunt u aangeven dat u alleen de discussielijnen met de status Concept wilt selecteren en vervolgens bepalen welke discussielijnen u wilt publiceren.

 1. Ga naar het forum en activeer de lijstweergave als dat nog niet is gebeurd.
 2. Wijs op de actiebalk Weergave aan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer het type discussielijn dat u wilt weergeven op het forum.

  Op het forum worden alleen de discussielijnen weergegeven die de status hebben die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Weergave drop-down list.