Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Reageren op discussieberichten

Discussielijnen op discussieforums worden steeds langer naarmate gebruikers reageren op het oorspronkelijke bericht en reacties daarop. Antwoorden volgen op antwoorden en vormen zo een conversatie. Om het groeiende aantal berichten overzichtelijk te houden, kunnen gebruikers berichten filteren, sorteren, verzamelen en voorzien van een label (taggen), maar dit laatste alleen als deze functie is ingeschakeld. Zie Labels toevoegen aan discussielijnen voor meer informatie over het toevoegen van labels aan berichten.

Het is belangrijk aan het begin de gewenste etiquette door te nemen, zodat studenten weten wat ze wel en niet mogen. Geef voorbeelden van een juiste online interactie en stimuleer goed gedrag door studenten hiervoor te belonen. Daarnaast kunt u specifieke richtlijnen opstellen, zoals:

 • Gebruik duidelijke onderwerpen zodat discussielijnen eenvoudig kunnen worden gevolgd en gefilterd.
 • Houd berichten zo kort mogelijk en gebruik heldere taal. Uw doelgroep leest uw berichten op een computerscherm en er zijn misschien wel heel veel berichten die moeten worden doorgenomen.
 • Onderbouw uw argumenten wanneer u het wel of niet eens bent met anderen.
 • Hanteer professionele taal, met de juiste grammatica, in berichten over academische onderwerpen. Gebruik geen slang, emoticons of chat-acroniemen.
 • Gebruik bijlagen of koppelingen naar websites voor lange, uitgebreide informatie.
 • Blijf bij het onderwerp. Als u een nieuwe invalshoek wilt introduceren, zoek dan een geschikt forum of start een nieuwe discussielijn, als dit is toegestaan.
 • Toon respect voor de mening van anderen en hanteer altijd de gouden regel: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

In het geval van forums en discussielijnen met cijfertoekenning is het belangrijk dat u studenten expliciet vertelt wat u van ze verwacht ten aanzien van de kwantiteit en kwaliteit van berichten. Het kan hierbij handig zijn enkele voorbeeldberichten toe te voegen. U kunt ook rubrieken gebruiken om studenten een beeld te geven van uw verwachtingen. Door de criteria voor cijfertoekenning onder te brengen in een rubriek, krijgen studenten een duidelijk beeld van de gewenste prestaties en weten ze hoe hun bijdragen worden beoordeeld. Zie Rubrieken voor meer informatie.

Reageren op een discussielijn

gebruikers kunnen alleen reageren op gepubliceerde discussielijnen, niet op vergrendelde of verborgen discussielijnen. ZieDe status van een discussielijn wijzigen voor meer informatie.

 1. Ga naar een forum en selecteer een discussielijn.
 2. Op de pagina van de discussielijn kunt u de tekst van het bericht en informatie over het bericht bekijken, zoals de auteur en de datum waarop het bericht is gepost. Alle reacties worden samen met het oorspronkelijke bericht weergegeven op de pagina.
 3. Klik op Beantwoorden voor het eerste bericht. Wijs het bericht aan om andere functies te zien, zoals Letterlijke tekst, Bewerken, Verwijderen en Auteur e-mail. Klik op Letterlijke tekst om de tekst van het bericht waarop u reageert in het antwoord op te nemen. Wijs voor andere berichten op de pagina het bericht en Beantwoorden aan om de overige functies weer te geven.  

  Als u alleen de ongelezen berichten in de discussielijn wilt weergeven, klikt u op het aantal ongelezen berichten op de actiebalk. De ongelezen berichten worden dan op één pagina weergegeven.

 4. De pagina wordt uitgevouwen onder het bericht waarop u reageert, zodat u het bericht kunt zien en de inhoudseditor kunt gebruiken.
 5. Wijzig indien nodig het onderwerp. Typ een antwoord in het vak Bericht. Gebruik eventueel de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen. Bijlagen die met de inhoudseditor worden geüpload, kunnen worden geopend in een nieuw venster en worden voorzien van alternatieve tekst om de bijlage te beschrijven. 

  bestanden die worden geüpload door studenten worden niet opgeslagen in de opslaglocatie van de cursus.

 6. Ga eventueel op een van de volgende manieren te werk om onder het vak Bericht een bestand bij te voegen:
  • Als u een bestand wilt uploaden vanaf uw computer, klikt u op Bladeren in mijn computer.
  • Als u een bestand wilt uploaden vanuit de opslaglocatie van de cursus:
   • Als Cursusbestanden de opslaglocatie is van de cursus, klikt u op Bladeren in cursusbestanden.

    -OF-

   • Als uw school beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, klikt u op Bladeren in Content Collection.
 7. Klik op Concept opslaan om een concept van het bericht op te slaan of klik op Verzenden om de reactie te versturen.

Op de pagina met de discussielijn wordt uw reactie onder aan de lijst weergegeven. Als u een bestand bijvoegt, verschijnt er een paperclip naast de titel van het bericht. Als u de functie Afbeelding invoegen/Afbeelding bewerken hebt gebruikt, wordt de afbeelding samen met de ingevoerde tekst weergegeven.

Berichten beoordelen

U kunt de tool Discussieruimte ook gebruiken voor beoordeling door medestudenten. Elke student kan een discussielijn beginnen en werk meesturen met het eerste bericht. Vervolgens kunnen andere gebruikers het werk bekijken, een waardering toekennen aan het eerste bericht en in hun respons commentaar leveren.

Het beoordelen van berichten heeft ook als voordeel dat andere gebruikers kunnen zien welke berichten door anderen als zeer informatief of nuttig worden ervaren. Als u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, kunnen gebruikers een bericht beoordelen door middel van een waarderingssysteem op basis van vijf sterren. U kunt berichten ook beoordelen.

u kunt cijfertoekenning inschakelen door de optie Leden toestaan waardering te geven aan berichten te selecteren tijdens het maken of bewerken van het forum. Zie Discussieforums bewerken voor meer informatie.

 1. Ga naar een forum en selecteer een discussielijn.
 2. Wanneer u op de pagina van de discussielijn het aantal sterren aanwijst, wordt Uw beoordeling weergegeven
 3. Selecteer één tot vijf sterren. U kunt het aantal sterren op elk moment wijzigen.
 4. Uw beoordeling wordt opgenomen in de algemene waardering, wat de gecombineerde beoordeling is van alle gebruikers.