Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Discussies beoordelen

In het klaslokaal wordt van studenten vaak verwacht dat ze deelnemen aan discussies. Hun bijdrage aan de discussie weegt mee in de beoordeling van hun prestaties. Het beoordelen van dergelijke bijdragen kan lastig zijn. Hoe maakt u onderscheid tussen studenten die actief deelnemen maar de discussie niet verder brengen en studenten die veel minder zeggen maar bij wie het weinige dat ze zeggen een groter effect op de discussie heeft?

De interacties van de studenten met de discussieruimte zijn een permanent verslag van hun deelname. Dat neemt niet weg dat u acceptabele verwachtingen hebt van wat kan worden bereikt in een online discussie. De aard van een online discussie betekent dat het langer kan duren voordat goed onderbouwde standpunten naar voren komen in de online omgeving. Studenten moeten niet alleen voldoende mogelijkheden krijgen om hun discussievaardigheden te tonen, maar hebben ook recht op regelmatige en constructieve feedback over de kwaliteit van hun bijdragen. Op deze manier weten ze hoe ze hebben gepresteerd, en kunnen ze in toekomstige discussies werken aan geconstateerde tekortkomingen.

U kunt cijfers voor discussies toewijzen binnen een forum of een discussielijn. U kunt cijfers toekennen op basis van de deelname van studenten aan een discussie, de kwaliteit van hun berichten of een combinatie hiervan. U kunt rubrieken maken en hiernaar verwijzen bij het toekennen van cijfers aan forums en discussielijnen, maar deze rubrieken moeten dan wel al vooraf zijn gedefinieerd en gekoppeld. Zie Rubrieken voor meer informatie.

 De volgende tabel beschrijft de vier stappen waaruit het beoordelen van discussies is opgebouwd.

Het beoordelingsproces voor discussies
Activiteiten Beschrijving
maken Wanneer u een forum of discussielijn met cijfertoekenning maakt, wordt er automatisch een bijbehorende kolom toegevoegd aan Grade Center. De naam van het forum of de discussielijn wordt als de kolomtitel gebruikt. U kunt de titel aanpassen in Grade Center.
Deelnemen Studenten nemen deel aan de discussie. Naarmate de discussie op gang komt, kunt u zelf deelnemen en feedback geven door te reageren op berichten, een beoordeling te geven en de inhoud van berichten te controleren. Zie Reageren op discussieberichten en De inhoud van discussieforums controleren voor meer informatie.
Cijfer U bekijkt de berichten van studenten en geeft een cijfer. U kunt discussielijnen na beoordeling vergrendelen.
Cijfers weergeven De cijfers worden opgeslagen in Discussieruimte en in Grade Center. Studenten kunnen hun cijfers bekijken in de pagina's Mijn cijfers.

Cijfertoekenning voor discussies inschakelen

Wanneer u een forum maakt of bewerkt, kunt u de opties voor cijfertoekenning inschakelen. Nadat u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in het Grade Center.

De instellingen voor cijfertoekenning worden weergegeven in de sectie Foruminstellingen van de pagina's Forum maken en Forum bewerken.

 • Selecteer Cijfer geven aan forum en voer een puntwaarde in om de prestaties van de deelnemers in een forum te evalueren.
 • Selecteer Cijfer geven aan discussielijn om de prestaties van de deelnemers in elke afzonderlijke discussielijn te evalueren.
 • Selecteer desgewenst het vak en het aantal bijdragen dat nodig is om deelnemers met de status cijfer nodig weer te geven. Als u deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) weergegeven in het Grade Center. De berichten worden in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig geplaatst nadat het opgegeven aantal berichten is bereikt door iedere gebruiker. Als u een cijferoptie kiest en het selectievakje NIET inschakelt, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in Grade Center en verschijnen de berichten niet op de pagina Cijfer nodig. Zie De pagina Cijfer nodig voor meer informatie.

  Als u drie berichten kiest in de vervolgkeuzelijst en een gebruiker twee bijdragen levert, verschijnt het pictogram Wordt uitgevoerd ( File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/060_Course_Tools/Discussion_Board/070_Grade_Discussions/icon_in_progress.png )in het Grade Center en de discussieruimte totdat het opgegeven aantal bijdragen is bereikt.

 • Koppel desgewenst een rubriek door Rubriek toevoegen aan te wijzen. Deze optie wordt weergegeven bij Foruminstellingen als Cijfer geven aan forum is geselecteerd en bij Cijfertoekenning op de pagina Discussielijn maken als Cijfer geven aan discussielijn is geselecteerd.

Cijfertoekenning inschakelen vóór of na het maken van een discussielijn

Als u tijdens het maken van een forum hebt ingesteld dat discussielijnen kunnen worden beoordeeld, kunt u per discussielijn aangeven of dit moet gebeuren.

Als u de optie Cijfer geven aan discussielijn  selecteert, kunnen gebruikers geen nieuwe discussielijnen maken.

 1. Schakel op de pagina Discussielijn maken het selectievakje Cijfer geven aan discussielijn in en geef een waarde op voor Mogelijk aantal punten. U kunt bepalen wanneer berichten de status Cijfer nodig krijgen door het selectievakje in te schakelen voor deelnemers met de status cijfer nodig weergeven en het aantal berichten in de vervolgkeuzelijst te selecteren.
 2. Klik op Verzenden.
 3. De functie Cijfer geven aan discussielijn wordt in het forum weergegeven in de kolom Cijfer geven van de discussielijn.

U kunt cijfertoekenning voor een discussielijn ook rechtstreeks inschakelen vanuit de lijst met discussielijnen in een forum.

 1. Klik in de kolom Cijfer geven van een discussielijn op Cijfer geven.
 2. Geef een waarde op voor Mogelijk aantal punten.
 3. Klik op Verzenden. De functie Cijfer geven aan discussielijn wordt weergegeven in de kolom Cijfer geven van een discussielijn.

Forumdeelname beoordelen

U kunt cijfers geven voor discussieberichten om de prestaties van deelnemers binnen een forum te beoordelen. U kunt opties voor cijfertoekenning inschakelen op het moment dat u een forum maakt of wijzigt. Er wordt dan automatisch een kolom toegevoegd aan Grade Center.

Alleen gebruikers met de forumrol Beoordelaar of Beheerder kunnen een cijfer invoeren voor berichten. Beoordelaars kunnen hun eigen bijdragen echter niet inzien. Zie De inhoud van discussieforums controleren voor meer informatie.

U kunt rubrieken maken en hiernaar verwijzen bij het toekennen van cijfers aan forums, maar deze rubrieken moeten dan wel al vooraf zijn gedefinieerd en gekoppeld.

 1. Ga naar het discussieforum waarvoor u cijfertoekenning hebt ingeschakeld en klik op de actiebalk op Cijfer geven aan forum.
 2. Klik op de pagina Cijfer geven aan discussieforumgebruikers op Cijfer geven in de rij van een gebruiker met een nummer in de kolom Berichten.
 3. Op de pagina Discussieforum cijfer geven verschijnen de berichten die de student heeft gepubliceerd op het forum met cijfertoekenning. Aangezien het cijfer voor een forum kan zijn gebaseerd op verschillende discussielijnen, worden alle berichten weergegeven die door de student zijn gepubliceerd. Klik op de actiebalk op Afdrukvoorbeeld om de pagina in een nieuw venster te openen met een indeling die geschikt is om af te drukken. Berichten worden afgedrukt in de volgorde waarin ze op de pagina worden weergegeven. Om te bepalen welke berichten worden weergegeven en in welke volgorde, kunt u berichten filteren en sorteren met de filterfunctie en de vervolgkeuzelijsten Sorteren op en Volgorde op de actiebalk.

  Het zijpaneel bestaat uit drie gedeelten:

  • Forumstatistieken: bevat informatie over de berichten van de gebruiker, zoals Datum van laatste bericht, Gemiddelde berichtlengte en Gemiddelde berichtpositie.
  • Forumcijfer: bevat de velden Cijfer, Datum cijfer, Feedback en Opmerkingen bij cijfer.
  • Medewerkers: Gebruikers die het vereiste aantal berichten hebben gepost, worden aangegeven met een uitroepteken— (het pictogram Cijfer nodig). Gebruikers die nog niet het vereiste aantal berichten hebben gepost, worden aangegeven met het pictogram Wordt uitgevoerd ( File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/060_Course_Tools/Discussion_Board/070_Grade_Discussions/icon_in_progress.png ). Gebruik in dit gedeelte de pijlen Volgende gebruiker en Vorige gebruiker om te schakelen tussen gebruikers die u wilt beoordelen. U kunt ook op de naam van een gebruiker klikken in de lijst. Klik op Alles weergeven om alle gebruikers in de cursus te zien. De lijst bevat ook gebruikers die geen berichten hebben gepubliceerd op het forum met cijfertoekenning. Klik op Alleen met berichten weergeven om terug te gaan naar de lijst met gebruikers die berichten hebben gepubliceerd die nog moeten worden beoordeeld.
 4. Bekijk de berichten van de geselecteerde gebruiker in het inhoudsframe. Als u een cijfer wilt geven, klikt u op Cijfer bewerken bij Forumcijfer.
 5. Typ een numerieke waarde in het vak Huidige cijferwaarde. Als hier een cijfer wordt ingevoerd, worden vervangen cijfers in Grade Center voor deze gebruiker verwijderd voor dit forumcijfer.

  Als er een rubriek is gekoppeld aan dit forum met cijfertoekenning, klikt u op Rubriek weergeven om de rubriek te kunnen raadplegen terwijl u een cijfer geeft.

 6. Typ eventueel waarden in de vakken Feedback (voor de gebruiker) en Opmerkingen bij cijfer (voor de forumbeheerder of beoordelaar). U kunt de spelling controleren van de tekst in een tekstvak door de optie Spellingcontrole te kiezen.
 7. Klik desgewenst op Teksteditor om de inhoudseditor te openen in een apart venster. Gebruik de functies van de editor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, externe koppelingen, multimedia en mashups toe te voegen aan uw feedback of opmerkingen.
 8. Klik op Cijfer opslaan. De informatie verschijnt in het gedeelte Forumcijfer.
 9. Klik op Cijfer bewerken als u later wijzigingen wilt doorvoeren. De wijzigingen verschijnen in het gedeelte Forumcijfer en in de bijbehorende Grade Center-kolom. De wijzigingen worden opgeslagen in Grade Center, op het tabblad Cijfergeschiedenis van de pagina Cijferdetails van de gebruiker.
 10. Als u klaar bent, klikt u op OK om terug te gaan naar de pagina Cijfer geven aan discussieforumgebruikers of gebruikt u de overzichtsbalk om terug te keren naar de discussieruimte.

Cijfers worden weergegeven in de kolom Cijfer op de pagina Cijfer geven aan discussieforumgebruikers en in Grade Center.

Deelname aan een discussielijn beoordelen

U kunt cijfers geven voor discussieberichten om de prestaties van deelnemers in een discussielijn te beoordelen. U kunt opties voor cijfertoekenning inschakelen op het moment dat u een discussielijn maakt of wijzigt. Er wordt dan automatisch een kolom toegevoegd aan Grade Center.

Alleen gebruikers met de forumrol Beoordelaar of Beheerder kunnen een cijfer invoeren voor berichten. Beoordelaars kunnen hun eigen bijdragen echter niet inzien. Zie Forumrollen toewijzen voor meer informatie.

Studenten kunnen geen nieuwe discussielijnen maken in een forum waarvoor Cijfer geven aan discussielijn is ingeschakeld.

U kunt rubrieken maken en hiernaar verwijzen bij het toekennen van cijfers aan discussielijnen, maar deze rubrieken moeten dan wel al vooraf zijn gedefinieerd en gekoppeld.

 1. Ga naar het discussieforum met de discussielijn waarvoor u beoordeling wilt inschakelen.
 2. Klik in de lijstweergave van de pagina met beschikbare discussielijnen op Cijfer geven aan discussielijn in de rij van de discussielijn.
 3. Klik op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers op Cijfer geven in de rij van een gebruiker met een nummer in de kolom Berichten.
 4. Op de pagina Discussielijn cijfer geven verschijnen de berichten die de student heeft gepubliceerd in de discussielijn met cijfertoekenning. Aangezien het cijfer voor een discussielijn kan zijn gebaseerd op verschillende berichten, worden alle berichten weergegeven die door de student zijn gepubliceerd. Klik op de actiebalk op Afdrukvoorbeeld om de pagina in een nieuw venster te openen met een indeling die geschikt is om af te drukken. Berichten worden afgedrukt in de volgorde waarin ze op de pagina worden weergegeven. Om te bepalen welke berichten worden weergegeven en in welke volgorde, kunt u berichten filteren en sorteren met de filterfunctie en de vervolgkeuzelijsten Sorteren op en Volgorde op de actiebalk.

  Het zijpaneel bestaat uit drie gedeelten:

  • Discussielijnstatistieken: bevat informatie over de berichten van de gebruiker, zoals Datum van laatste bericht, Gemiddelde berichtlengte en Gemiddelde berichtpositie.
  • Discussielijncijfer: bevat de velden Cijfer, Datum cijfer, Feedback en Opmerkingen bij cijfer.
  • Medewerkers: Gebruikers die het vereiste aantal berichten hebben gepost, worden aangegeven met een uitroepteken— (het pictogram Cijfer nodig). Gebruikers die nog niet het vereiste aantal berichten hebben gepost, worden aangegeven met het pictogram Wordt uitgevoerd ( File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/060_Course_Tools/Discussion_Board/070_Grade_Discussions/icon_in_progress.png ). Gebruik in dit gedeelte de pijlen Volgende gebruiker en Vorige gebruiker om te schakelen tussen gebruikers die u wilt beoordelen. U kunt ook op de naam van een gebruiker klikken in de lijst. Klik op Alles weergeven om alle gebruikers in de cursus te zien. De lijst bevat ook gebruikers die geen berichten hebben gepubliceerd in de discussielijn met cijfertoekenning. Klik op Alleen met berichten weergeven om terug te gaan naar de lijst met gebruikers die berichten hebben gepubliceerd die nog moeten worden beoordeeld.
 5. Klik in het inhoudsframe op Cijfer bewerken bij Cijfer geven aan discussielijn.
 6. Typ een numerieke waarde in het vak Huidige cijferwaarde. Als hier een cijfer wordt ingevoerd, worden vervangen cijfers in het Grade Center voor deze gebruiker verwijderd voor dit discussielijncijfer.

  Als er een rubriek is gekoppeld aan deze discussielijn met cijfertoekenning, klikt u op Rubriek weergeven om de rubriek te kunnen raadplegen terwijl u een cijfer geeft.

 7. Typ eventueel waarden in de vakken Feedback (voor de gebruiker) en Opmerkingen bij cijfer (voor de forumbeheerder of beoordelaar). U kunt de spelling controleren van de tekst in een tekstvak door de optie Spellingcontrole te kiezen.
 8. Klik desgewenst op Teksteditor om de inhoudseditor te openen in een apart venster. Gebruik de functies van de editor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, externe koppelingen, multimedia en mashups toe te voegen aan uw feedback of opmerkingen.
 9. Klik op Cijfer opslaan. De informatie verschijnt in het gedeelte Discussielijncijfer.
 10. Klik op Cijfer bewerken als u later wijzigingen wilt doorvoeren. De wijzigingen verschijnen in het gedeelte Discussielijncijfer en in de bijbehorende Grade Center-kolom. De wijzigingen worden opgeslagen in Grade Center, op het tabblad Cijfergeschiedenis van de pagina Cijferdetails van de gebruiker.
 11. Als u klaar bent, klikt u op OK om terug te gaan naar de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers of gebruikt u de overzichtsbalk om terug te keren naar de discussieruimte.

Cijfers worden weergegeven in de kolom Cijfer op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers en in Grade Center.

Gebruikers een e-mail sturen tijdens het beoordelen van discussies

Met de tool E-mail in een discussieruimte kunt u tijdens het beoordelen van werk snel contact opnemen met studenten. U kunt een student zo bijvoorbeeld om een toelichting vragen voordat u het definitieve cijfer bepaalt of feedback sturen voor het uiteindelijke cijfer.

 1. Ga naar een forum of discussielijn waar u een cijfer wilt toekennen.
 2. Schakel op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers of Cijfer geven aan discussieforumgebruikers de selectievakjes van een of meer gebruikers in of schakel het bovenste selectievakje in om naar alle gebruikers een e-mail te sturen.
 3. Klik op de actiebalk op E-mail.
 4. Wijzig indien nodig het onderwerp op de pagina E-mail verzenden naar forumgebruiker.
 5. Typ een antwoord of feedback in het vak Bericht.
 6. Klik op Verzenden.

Cijfertoekenning voor discussies uitschakelen

U kunt cijfertoekenning uitschakelen voor forums en discussielijnen, zelfs als cijfers zijn toegekend.

 1. Ga naar de discussieruimte en open het contextmenu van een forum.
 2. Klik op Bewerken.
 3. Ga op de pagina Forum bewerken naar het gedeelte Foruminstellingen en wijzig de optie voor cijfertoekenning in Geen cijfertoekenning in forum.
 4. Klik op Verzenden. Als u al cijfers hebt toegekend voor een forum of discussielijnen, verschijnt er een waarschuwing dat hierdoor alle bestaande cijfers worden gewist. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 5. Klik op OK om door te gaan of klik op Annuleren om de Grade Center-items te behouden.