Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Een dagboek maken

De tool Dagboeken is bedoeld om studenten in staat te stellen hun mening te geven over de cursusinhoud en om privé met u te communiceren. U kunt de tool gebruiken om een beeld te krijgen van de manier waarop studenten de cursus ervaren en om studenten te helpen bij het verkrijgen van kennis. Uw opmerkingen kunnen ervoor zorgen dat studenten hun werkstijl en inzichten aanpassen.

U kunt een of meer dagboeken maken voor gebruik door studenten in uw cursus. Studenten kunnen pas berichten plaatsen als u onderwerpen hebt gedefinieerd voor een dagboek.

Een dagboek maken

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 2. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Dagboeken.
 3. Klik op de actiebalk van de overzichtspagina Dagboeken op Dagboek maken.
 4. Typ op de pagina Dagboek maken een naam voor het dagboek in het vak Naam.
 5. Voer desgewenst instructies in voor het dagboek. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en desgewenst afbeeldingen, koppelingen, multimedia, mashups en bijlagen toe te voegen. Bijlagen die u toevoegt met de inhoudseditor, kunnen worden geopend in een nieuw venster en zijn voorzien van alternatieve tekst om de bijlage te beschrijven. Bestanden die worden geüpload vanaf uw computer, worden opgeslagen in de map op het hoogste niveau in Cursusbestanden of Content Collection.
 6. Selecteer Ja onder Beschikbaarheid van dagboek om het dagboek beschikbaar te maken voor gebruikers.
 7. Gebruik datum- en tijdbeperkingen om in te stellen of een dagboek alleen in een bepaalde periode wordt weergegeven. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Typ datums en tijden in de vakken of gebruik de pop-upvensters Datumselectiekalender en Tijdselectiemenu om datums en tijden te selecteren. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer het dagboek wordt weergegeven.
 8. Selecteer bij Dagboekinstellingen de optie Maandelijks of Wekelijks voor Indexvermeldingen.
  • Schakel desgewenst het selectievakje Gebruikers toestaan vermeldingen te bewerken en te verwijderen in.
  • Schakel desgewenst het selectievakje Gebruikers toestaan opmerkingen te verwijderen in.
  • Schakel desgewenst het selectievakje Cursusgebruikers toestaan dagboek weer te geven in. Als deze optie is ingeschakeld, kan iedereen het dagboek inzien. Alle gebruikers kunnen alle berichten voor het onderwerp lezen.
 9. Selecteer bij Cijferinstellingen de optie Geen beoordeling of Cijfer geven en voer een waarde in voor Mogelijk aantal punten. De waarde voor Mogelijk aantal punten geldt voor een of meer bijdragen van de gebruiker aan het onderwerp. Nadat u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in het Grade Center. Het blog kan nu steeds worden beoordeeld en u kunt de instelling niet wijzigen in Geen beoordeling.
 10. Schakel desgewenst het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het aantal vereiste bijdragen in de vervolgkeuzelijst. Als u deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in het Grade Center en worden de bijdragen in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig gezet als het opgegeven aantal bijdragen is bereikt.
 11. U kunt een rubriek koppelen door de optie Rubriek toevoegen aan te wijzen om de vervolgkeuzelijst te openen. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 12. Klik op Verzenden.

De onderwerpen van het dagboek worden in alfabetische volgorde weergegeven op de overzichtspagina Dagboeken. U kunt kolommen sorteren door op een kolomtitel of driehoekje boven aan een kolom te klikken.

U kunt ook koppelingen naar dagboeken toevoegen in cursusgebieden zoals inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen. Zie Koppelingen naar tools maken in een cursusgebied voor meer informatie.

Dagboekvermeldingen maken

U en uw studenten kunnen dagboekvermeldingen maken. Alleen u kunt opmerkingen toevoegen voor persoonlijke vermeldingen van studenten. U en groepsleden kunnen opmerkingen toevoegen voor groepsvermeldingen.

De overzichtspagina Dagboeken bevat informatie over de verschillende dagboeken. Studenten kunnen zien of hun vermeldingen Openbaar of Persoonlijk (alleen zichtbaar voor de student en u) zijn.

 1. Selecteer op de overzichtspagina Dagboeken de titel van een dagboek.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van het dagboek op Dagboekvermelding maken.
 3. Typ op de pagina Dagboekvermelding maken een naam voor de vermelding in het vak Titel.
 4. Typ de tekst in het tekstvak Bericht van vermelding. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en desgewenst afbeeldingen, koppelingen, multimedia, mashups en bijlagen toe te voegen. Bijlagen die u toevoegt met de inhoudseditor, kunnen worden geopend in een nieuw venster en zijn voorzien van alternatieve tekst om de bijlage te beschrijven.
 5. U kunt ook onder Dagboekvermeldingsbestanden bladeren naar een bestand dat u wilt toevoegen aan de dagboekvermelding.
 6. Klik op Vermelding posten om de vermelding te versturen of klik op Vermelding als concept opslaan om de vermelding later toe te voegen.

Concepten weergeven

U kunt opgeslagen concepten weergeven of toevoegen door op de actiebalk van de overzichtspagina Dagboeken te klikken op Concepten weergeven.

Een opmerking toevoegen voor een dagboekvermelding

Het werken met dagboeken kan essentieel zijn voor de interactie tussen u en uw studenten, met name in een webgebaseerde cursus. De invoer van de studenten en uw opmerkingen kunnen bijdragen aan een goede verstandhouding en helpen bij de intellectuele ontwikkeling van de student.

Een student kan reageren op een opmerking van u om zo de interactie momentum te geven. Studenten kunnen geen opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen van een andere student, zelfs niet als het een openbaar dagboek betreft. Studenten kunnen wel opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen van studenten die deel uitmaken van hun groep. In het geval van groepsdagboeken kunnen u en alle groepsleden opmerkingen toevoegen voor vermeldingen.

 1. Selecteer op de overzichtspagina Dagboeken de titel van een dagboek.
 2. Selecteer op de pagina met dagboekonderwerpen de vermelding die u wilt bekijken door in het zijpaneel de naam van de gebruiker te selecteren onder Meer dagboeken. De dagboekvermelding van de gebruiker wordt geopend in het inhoudsframe.
 3. Klik op Opmerking bij de vermelding waarvoor u een opmerking wilt toevoegen. Het vak Opmerking wordt weergegeven.
 4. Typ een opmerking in het veld Opmerking.
 5. Klik onder aan het tekstvak Opmerking op Spellingcontrole om de spelling van de opmerking te controleren voordat u verdergaat.
 6. Klik op Toevoegen. Klik op de koppeling Opmerkingen onder de vermelding om de opmerking te bekijken.