Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wiki-onderwerpen maken

Cursusleiders kunnen cursus-wiki's maken. Cursusdeelnemers kunnen pagina's toevoegen, tenzij u deze mogelijkheid hebt geblokkeerd omdat u de wiki alleen wilt gebruiken als inhoud voor de cursus. Groepen kunnen ook werken met wiki's. Zie Tools voor cursusgroepen voor meer informatie over het gebruiken van groepstools.

Een wiki-onderwerp maken

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 2. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Wiki's.
 3. Klik op de actiebalk van de overzichtspagina Wiki's op Wiki maken.
 4. Typ een naam voor de wiki op de pagina Wiki maken.
 5. Typ desgewenst instructies. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en afbeeldingen, koppelingen, multimedia, mashups en bijlagen toe te voegen. Bijlagen die u toevoegt met de inhoudseditor, kunnen worden geopend in een nieuw venster en zijn voorzien van alternatieve tekst om de bijlage te beschrijven.
 6. Selecteer Ja om de wiki beschikbaar te maken voor gebruikers.
 7. Gebruik datum- en tijdbeperkingen om in te stellen of een wiki alleen in een bepaalde periode wordt weergegeven. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Typ datums en tijden in de vakken of gebruik de pop-upvensters Datumselectiekalender en Tijdselectiemenu om datums en tijden te selecteren. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer de wiki wordt weergegeven.
 8. Selecteer een waarde voor de optie Toegang studenten. U kunt deze instelling op ieder moment wijzigen.
  1. Alleen-weergeven: selecteer deze optie als u de enige bent die pagina's mag toevoegen of om te voorkomen dat gebruikers pagina's nog kunnen wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u de pagina's van de wiki wilt gaan beoordelen. U kunt wiki's met de status Alleen-weergeven nog gewoon inzien.
  2. Bewerkbaar: kies deze optie als gebruikers de pagina's van een wiki mogen aanpassen. In het geval van een groeps-wiki kan dit alleen door gebruikers die lid zijn van de groep.
 9. Geef bij Wiki-instellingen aan of u de wiki al dan niet gaat beoordelen. Als u Cijfer: Mogelijk aantal punten selecteert, typt u een waarde om cijfertoekenning in te schakelen voor de wiki. Nadat u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er in het Grade Center automatisch een kolom gemaakt voor de wiki. De wiki kan nu steeds worden beoordeeld en u kunt de instelling niet wijzigen in Geen beoordeling.
 10. Schakel desgewenst het selectievakje in en selecteer het aantal opgeslagen pagina's dat nodig is om deelnemers de status Cijfer nodig te geven. Als u deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) weergegeven in het Grade Center en worden de bijdragen in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig gezet als het opgegeven aantal opgeslagen pagina's is bereikt.

  Als u drie berichten kiest in de vervolgkeuzelijst en een gebruiker twee bijdragen levert, verschijnt het pictogram Wordt uitgevoerd ( File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/060_Course_Tools/Wikis/010_Creating_Wiki_Topics/icon_in_progress.png ) in het Grade Center en in de tool totdat het opgegeven aantal bijdragen is bereikt.

 11. Koppel desgewenst een rubriek door Rubriek toevoegen aan te wijzen. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 12. Klik op Verzenden.

De overzichtspagina met wiki's

De onderwerpen van de wiki worden in alfabetische volgorde weergegeven op de overzichtspagina  Wiki's. U kunt kolommen sorteren door op een kolomtitel of driehoekje boven aan een kolom te klikken.

 1. Klik op de overzichtspagina Wiki's op een titel om de desbetreffende wiki weer te geven of open het contextmenu van een wiki en klik op Openen.
 2. Als u de beschikbaarheid van een wiki wilt wijzigen of de toegang van studenten, schakelt u een of meer selectievakjes in en gebruikt u de vervolgkeuzelijsten Beschikbaarheid en Toegang van studenten op de actiebalk.
 3. In de kolom Type ziet u of het een wiki is voor de cursus of voor een groep.
 4. Open het contextmenu van een wiki en selecteer Eigenschappen bewerken om de naam, instructies en instellingen van de wiki te wijzigen.