Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wiki's beoordelen

Nadat u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in het Grade Center. Bekijk alle pagina's die een student heeft geschreven en bewerkt terwijl u het cijfer bepaalt op de pagina Bijdrage van deelnemer. Het gegeven cijfer geldt voor de wiki als geheel, niet voor een bepaalde pagina van de wiki. De pagina Bijdrage van deelnemer kunt u op de volgende manieren weergeven:

 • Open een wiki in de tool Wiki's en klik op Deelname en beoordeling op de actiebalk. Klik op de naam van een gebruiker om zijn of haar wijzigingen te bekijken.
 • Open op de pagina Cijfer nodig het contextmenu van een wiki en selecteer Alle gebruikers beoordelen. Zie De pagina Cijfer nodig voor meer informatie.
 • Zoek in het Grade Center de kolom voor de wiki die u wilt beoordelen en beweeg de aanwijzer over een cel met het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) om het contextmenu van de cel weer te geven. Selecteer Gebruikersactiviteit beoordelen.

U kunt eerder gegeven cijfers wijzigen op de pagina Bijdrage van deelnemer van de wiki of rechtstreeks in een cel in het Grade Center.

Het is niet mogelijk om cijfertoekenning uit te schakelen voor een wiki. U kunt de wiki met cijfertoekenning wel verwijderen van de overzichtspagina Wiki's en uit het Grade Center, en vervolgens een nieuwe wiki, zonder cijfertoekenning, maken.

Pictogrammen voor beoordeling

Gebruikers met wiki's die moeten worden beoordeeld, worden aangegeven met het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken). Dit pictogram wordt weergegeven in het Grade Center en op de pagina Deelnameoverzicht van een wiki, onder Bijdragen weergeven van. De wiki's worden ook vermeld op de pagina Cijfer nodig.

Als u in de instellingen van de wiki niet de optie Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven hebt geselecteerd en een minimum aantal vermeldingen hebt ingevoerd, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in het Grade Center of op de pagina Deelnameoverzicht van een wiki en bevat de pagina Cijfer nodig geen items.

In de volgende gevallen wordt in een cel in het Grade Center en in een wiki het pictogram Wordt uitgevoerd ( File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/060_Course_Tools/Wikis/040_Grading_Wikis/icon_in_progress.png  ) weergegeven:

 • Studenten die al wel actief zijn, maar nog niet actief genoeg om in aanmerking te komen voor beoordeling.
 • Als u het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven niet hebt ingeschakeld.

Het deelnameoverzicht weergeven

Op de pagina Deelnameoverzicht kunt u zien hoe studenten een bijdrage hebben geleverd aan de huidige wiki. Aan de hand van deze informatie kunt u vaststellen in welke mate studenten hebben bijgedragen aan de inhoud van de wiki. Op deze manier kan de cursusleider tot een goede beoordeling komen van de bijdragen aan wiki's met cijfertoekenning.

 1. Ga naar de gewenste wiki.
 2. Klik op de pagina met wiki-onderwerpen op Deelname en beoordeling voor wiki's met cijfertoekenning en op Deelnameoverzicht voor wiki's zonder cijfertoekenning.
 3. Bekijk op de pagina Deelnameoverzicht de bijdragen van de studenten die hebben meegewerkt aan de wiki.
 4. In het zijpaneel wordt informatie over de wiki weergegeven en u kunt een gebruiker selecteren om de bijbehorende pagina Bijdrage van deelnemer te openen.
  • Paginaversies: De kolom Paginaversie bevat alle pagina's die zijn gemaakt en gewijzigd door de gebruiker. Hierdoor kunt u precies zien op welke manier een gebruiker een bijdrage heeft geleverd en waaruit deze bijdrage bestaat. Als er veel pagina's worden weergegeven, gebruikt u de vervolgkeuzelijst Pagina's weergeven op de actiebalk om alleen bepaalde pagina's weer te geven. Telkens als een pagina wordt gewijzigd, wordt er een nieuwe versie van de pagina gemaakt. Als versies worden vergeleken, worden de verschillen tussen een versie en de voorgaande versie weergegeven op de pagina Pagina's vergelijken. Klik op het tabblad Legenda voor een toelichting van de verschillen tussen de versies. Op het tabblad Legenda wordt uitgelegd welke opmaak er is gebruikt om de verschillen tussen de versies duidelijk te maken.
  • Gewijzigde woorden: hier ziet u het totaal van toegevoegde, verwijderde of gewijzigde woorden op alle pagina's en in de verschillende paginaversies van de wiki.
  • Opgeslagen pagina's: het aantal keren dat een gebruiker de knop Verzenden heeft gekozen op de pagina Wikipagina bewerken, ongeacht of de inhoud van de pagina is gewijzigd.

Bijdragen aan een wiki beoordelen

In ons voorbeeld wordt het beoordelen gestart vanuit de tool Wiki's.

 1. Ga naar de gewenste wiki.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Deelname en beoordeling.
 3. Selecteer op de pagina Deelnameoverzicht de naam van een student bij Bijdragen weergeven van. Studenten met bijdragen die kunnen worden beoordeeld, herkent u aan een uitroepteken. Dit pictogram geeft aan dat er nog een cijfer moet worden gegeven voor de bijdragen.
 4. Op de pagina Bijdrage van deelnemer wordt in het inhoudsframe een lijst geopend met de pagina's en paginaversies van de student. U kunt ook informatie bekijken over de bijdragen. Klik in de kolom Paginaversie op de titel van een pagina om de pagina te bekijken.
 5. Als u voldoende informatie hebt gezien om een cijfer te geven, klikt u bij Cijfer geven in het zijpaneel op Cijfer bewerken. Het cijferveld verschijnt in het zijpaneel.
 6. Typ een cijfer in het vak Huidige cijferwaarde of gebruik een gekoppelde rubriek. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 7. Typ eventueel waarden in de vakken Feedback (voor de student) en Opmerkingen bij cijfer (voor u en beoordelaars). U kunt de spelling controleren van de tekst in een tekstvak door de optie Spellingcontrole te kiezen. Klik op Teksteditor om toegang te krijgen tot alle functies van de inhoudseditor voor het opmaken van tekst en het toevoegen van URL’s, bijlagen, afbeeldingen, mashups en multimedia.
 8. Klik op Cijfer opslaan om de feedback, het cijfer en de opmerkingen toe te voegen aan de sectie Cijfer en Grade Center.
 9. Gebruik de pijlknoppen Volgende gebruiker en Vorige gebruiker in de sectie Bijdragen weergeven van om andere bijdragen weer te geven die u wilt beoordelen.

Het cijfer, de feedback of de opmerkingen kunt u altijd wijzigen door nogmaals op Cijfer bewerken te klikken. De wijzigingen verschijnen in de sectie Cijfer en in Grade Center. De wijzigingen worden gedocumenteerd in Grade Center, op het tabblad Cijfergeschiedenis van de pagina Cijferdetails van de student.

Een groeps-wiki beoordelen

Op de pagina Deelnameoverzicht worden bij Bijdragen weergeven van uitroeptekens weergegeven bij groepsleden als een groeps-wiki moet worden beoordeeld. Als u op de pagina Deelnameoverzicht een cijfer toevoegt voor een groeps-wiki, wordt het cijfer automatisch aan alle leden van de groep gegeven. Dit betekent dat de desbetreffende kolom in het Grade Center dit cijfer bevat voor elk lid van de groep. Alle leden van de groep krijgen het cijfer, ook als ze geen bijdrage hebben geleverd aan de wiki. Studenten kunnen de cijfers voor een groeps-wiki bekijken in de tool Mijn cijfers en op de pagina Mijn bijdrage.

Het groepscijfer van een bepaald groepslid wijzigen

U kunt een lid van een groep een ander cijfer geven dan de groep door het cijfer voor die persoon te wijzigen. Als u het cijfer van een groepslid wijzigt en de groep daarna een nieuw cijfer krijgt, heeft het nieuwe groepscijfer geen invloed op het nieuwe cijfer van het groepslid. Zowel het individuele cijfer als het groepscijfer wordt weergegeven. Het nieuwe cijfer van het groepslid is niet zichtbaar voor de andere groepsleden.

Selecteer op de pagina Deelnameoverzicht de naam van het groepslid bij Bijdragen weergeven van. U ziet nu de pagina Bijdrage van deelnemer met de bijdragen van het groepslid. U kunt het groepscijfer voor deze student wijzigen door in het zijpaneel op Cijfer bewerken te klikken.

Het groepscijfer en het gewijzigde cijfer van het groepslid worden in het Grade Center weergegeven in de kolom die automatisch is gemaakt op het moment dat cijfertoekenning werd ingeschakeld voor de groeps-wiki.

De cellen van cursusleden die geen deel uitmaken van de groep, worden lichter gekleurd weergegeven in de cijferkolom voor de groeps-wiki. U kunt het cijfer ook rechtstreeks vanuit het Grade Center wijzigen.

Het gewijzigde cijfer van een groepslid herstellen

U kunt het aangepaste cijfer van een groepslid weer wijzigen in het groepscijfer dat is toegewezen aan de groep als geheel. U kunt ook de gebruiker selecteren en het cijfer handmatig wijzigen via de pagina van de groeps-wiki.

 1. Open vanuit het Grade Center de pagina Cijferdetails van de persoon.
 2. Nadat u het groepscijfer van een individuele gebruiker hebt gewijzigd, kunt u de optie Groepscijfer herstellen kiezen. Klik op Groepscijfer herstellen.
 3. Klik op OK. Het cijfer van de gebruiker wordt gewijzigd in het oorspronkelijk cijfer van de groep als geheel.
 4. Klik op Terug naar Grade Center om terug te gaan naar de hoofdpagina van Grade Center en de gewijzigde cijferkolom te bekijken. Het nieuwe cijfer kunt u ook zien op de pagina van de groeps-wiki wanneer u de naam van de gebruiker selecteert.

Een groep verwijderen

Als u een groep niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen. Als er items met cijfertoekenning aan de groep zijn gekoppeld, verschijnt de pagina Verwijderen bevestigen. U kunt aangeven welke cijferkolommen voor een groep u wilt bewaren in het systeem. Dit doet u door op de pagina Verwijderen bevestigen alleen de selectievakjes in te schakelen van de kolommen die u wilt verwijderen.