Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Bestanden bijvoegen

U kunt op verschillende manieren bestanden toevoegen aan een cursus, ook tijdens het maken van cursusinhoud. Wanneer u bestanden toevoegt aan een cursus, worden deze opgeslagen in de opslaglocatie van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection. Zie Cursusbestanden versus Content Collection voor informatie over de verschillen tussen de twee opslaglocaties.

question_mark_orange.png  Veelgestelde vragen

Moet ik voordat ik inhoud ga maken al mijn bestanden uploaden naar Cursusbestanden of Content Collection?

Nee. U kunt ook bestanden toevoegen terwijl u inhoud maakt. Gebruik de bladerfunctie om een of meer bestanden te uploaden. Als u de bestanden uploadt naar een cursusgebied, hoeft u deze bestanden niet meer te uploaden naar de centrale opslaglocatie. Nadat u de inhoud voor de cursus hebt gemaakt, kunt u de nieuwe bestanden desgewenst verplaatsen naar andere mappen in Cursusbestanden of Content Collection. De koppelingen naar bestanden blijven gewoon werken.

Wat gebeurt er als ik een bestand naar een ander inhoudsitem wil verplaatsen?

Bestanden in Cursusbestanden of Content Collection worden gezien als inhoud die is bestemd voor hergebruik. U kunt de koppelingen naar bestanden in een cursus dus verwijderen zonder dat dit gevolgen heeft voor de bestanden in de opslaglocatie. Deze kunnen dan ook gewoon weer worden gekoppeld aan andere cursusgebieden. Als u een bestand wijzigt of verplaatst naar een andere map terwijl het bestand is gekoppeld in de cursus, blijft de koppeling ook gewoon werken.

Het nieuwe semester is gestart en ik moet het syllabusbestand bijwerken. Wat is de beste manier om dat te doen?

Het is mogelijk afzonderlijke bestanden te wijzigen en te overschrijven in Cursusbestanden of Content Collection zonder dat dit gevolgen heeft voor de cursuskoppelingen naar die bestanden.

 

Wanneer u een inhoudsitem maakt in het inhoudsgebied Aan de slag, wordt er een koppeling toegevoegd naar uw syllabusbestand in Cursusbestanden of Content Collection. Later moet u wijzigingen aanbrengen in het bestand. U bewerkt een kopie van het bestand op uw computer en uploadt de nieuwe versie van de syllabus naar de opslaglocatie. Dit doet u met de functie Bestand overschrijven in het contextmenu van het item. De koppeling naar het bestand in het inhoudsgebied blijft dan gewoon functioneren. Wanneer studenten de syllabus in uw cursus openen, zien ze de gewijzigde inhoud. Zie Een bestand overschrijven voor meer informatie.

Ik weet dat als ik inhoudsitems maak deze worden opgeslagen in Cursusbestanden of Content Collection. Wat gebeurt er als ik een bestand toevoeg tijdens het maken van een onderwerp voor een dagboek of blog, of als ik een discussieforum maak?

Wanneer u inhoud maakt in de interactieve tools, kunt u de functie Bestand invoegen van de inhoudseditor gebruiken om een bestand toe te voegen aan de instructies. Dit bestand wordt automatisch geüpload naar de map op het hoogste niveau in Cursusbestanden of Content Collection. Later kunt u de bestanden ordenen door ze naar andere mappen in de opslaglocatie te verplaatsen. De koppelingen blijven gewoon werken. Zie Bestanden automatisch toevoegen aan Cursusbestanden voor meer informatie.

Kan ik een bestand meerdere keren koppelen?

U kunt een bestand zo vaak koppelen als nodig is. Als u het bestand aanpast, worden de wijzigingen automatisch overal doorgevoerd. Zie Een bestand overschrijven voor meer informatie.

Als ik een bestand meerdere keren koppel, kan ik dan eenvoudig zien waar het bestand is gekoppeld in een cursus?

Ja. Open in Content Collection of Cursusbestanden het contextmenu van het item en selecteer 360° overzicht. U ziet nu alle relevante informatie over het item en waar dit is gekoppeld in uw cursus. Zie De cursuskoppelingen van een bestand bekijken in Cursusbestanden voor meer informatie.

Drie veelgebruikte manieren om bestanden toe te voegen aan een cursus

U kunt alle soorten bestanden toevoegen aan uw inhoud. In de onderstaande voorbeelden gaan we een document toevoegen en laten we drie manieren zien om inhoud te gaan maken en bestanden bij te voegen. Zie Bestanden toevoegen aan Cursusbestanden voor meer informatie.

  1. Als u wilt bepalen waar een bestandskoppeling wordt weergegeven, gebruikt u de inhoudseditor om een bestand toe te voegen terwijl u inhoud maakt.
  2. Voeg tijdens het maken van inhoud een bestand toe via het gedeelte Bijlagen.
  3. Voeg bestanden toe aan Cursusbestanden of Content Collection VOORDAT u inhoud maakt.

a_ball.png  Als u wilt bepalen waar een bestandskoppeling wordt weergegeven, gebruikt u de inhoudseditor om een bestand toe te voegen terwijl u inhoud maakt

Wanneer u de functie Bestand invoegen van de inhoudseditor gebruikt, kunt u exact aangeven waar de koppeling naar het bestand moet worden weergegeven in de inhoud. U kunt ook zogenaamde alt-tekst toevoegen om de bijlage te beschrijven. Alt-tekst staat voor alternatieve tekst en is meestal een korte beschrijving van een visueel element op een webpagina. Alt-tekst wordt geïnterpreteerd door schermlezers, zodat ook mensen met een visuele beperking weten wat er te zien is op het scherm.

U kunt koppelingen toevoegen naar bestanden die al aanwezig zijn in Cursusbestanden of Content Collection -OF- een bestand selecteren op uw computer. Bestanden die u uploadt vanaf uw computer, worden opgeslagen in de map op het hoogste niveau van de opslaglocatie. U kunt dus niet de map selecteren waarnaar de bestanden worden geüpload.

Voordeel: U hebt verschillende mogelijkheden om te bepalen hoe de inhoud wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld drie bestanden toevoegt aan een inhoudsitem, kunt u deze op de gewenste manier opnemen in de tekst.

Voorbeeld: U geeft uw studenten drie casestudies die ze moeten doornemen. Hiervan moeten ze er één kiezen die ze verder willen uitwerken. In hetzelfde inhoudsitem kunt u dan voor elke casestudy een introductie en een bestandskoppeling opnemen. U kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

Locatie van de bestanden: De koppelingen naar de bestanden verschijnen op de locatie die u hebt aangegeven. Als u de inhoud later aanpast of materiaal moet bijwerken, kunt u extra bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, mashups en koppelingen naar multimedia toevoegen. U kunt de volgorde en de weergave van de koppelingen altijd wijzigen.

letter b  Voeg tijdens het maken van inhoud een bestand toe via het gedeelte Bijlagen

U kunt tijdens het maken van inhoud snel en eenvoudig een bestand toevoegen dat op uw computer is opgeslagen. Een andere mogelijkheid is om een bestand te selecteren in Cursusbestanden of Content Collection.

Voordeel: U kunt bestanden uploaden terwijl u de cursus samenstelt. U hoeft dus niet eerst het cursusmateriaal te uploaden.

Voorbeeld: Uw studenten hebben moeite met een groepsproject. U kunt dat extra instructies geven en ze vragen een bestand met specifieke voorbeelden te downloaden. Terwijl u het nieuwe inhoudsitem maakt, kunt u een bestand toevoegen. Als het bestand op uw computer staat, kunt u in Cursusbestanden of Content Collection de map selecteren waarnaar u het bestand wilt uploaden.

Klik op Bladeren in cursus of Bladeren in Content Collection om het bestand te zoeken op uw computer en upload het bestand. U kunt het bestand ook selecteren in een van de mappen in de opslaglocatie. Zie Bladeren naar bestanden in Cursusbestanden en Content Collection voor meer informatie over de functies voor bladeren en uploaden.

Locatie van de bestanden: Het geüploade bestand wordt in het inhoudsgebied weergegeven onder de titel van het inhoudsitem. U kunt de locatie van de koppeling niet wijzigen. U kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

 

blauwe lijn

c_ball_teal.png  Voeg bestanden toe aan Cursusbestanden of Content Collection VOORDAT u inhoud maakt

Upload bestanden en mappen naar Cursusbestanden of Content Collection via slepen en neerzetten of de optie Bladeren.

Voordeel: In Cursusbestanden of Content Collection kunt u mappen maken om de inhoud te ordenen, zodat u de bestanden later gemakkelijk terug kunt vinden.

Voorbeeld: U kiest voor de cursusstructuur Weken om inhoud per week aan te bieden aan uw studenten. In het cursusmenu neemt u koppelingen op voor Week 1, Week 2 en Week 3. In Cursusbestanden of Content Collection maakt u mappen met dezelfde namen en uploadt u de bestanden. Als u inhoud gaat maken, kunt u eenvoudig naar de juiste map navigeren om het gewenste bestand te selecteren.