Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Informatie over het meldingsoverzicht

U kunt een modulepagina toevoegen aan een cursus waarop meldingen voor die cursus worden weergegeven. Er worden dan verschillende modules toegevoegd aan de pagina om studenten op de hoogte te houden van wijzigingen in de cursus. Enkele van deze modules worden hieronder toegelicht.

Als u school beschikt over een licentie voor Community Engagement, kan deze informatie deel uitmaken van een extra tabblad met de naam Meldingsoverzicht. Dit tabblad wordt toegevoegd aan het tabblad Mijn instelling en bevat informatie voor alle cursussen waarbij de gebruiker is ingeschreven.

U kunt de meldingen aanpassen die op deze pagina worden weergegeven en instellen dat e-mailmeldingen naar uw account moeten worden gestuurd.

De pagina bevat deze modules:

  • Aandacht gevraagd: Hier worden alle items in een cursus weergegeven waarvoor actie vereist is. Cursusleiders, onderwijsassistenten (TA's) en beoordelaars zien studenteninzendingen die beoordeeld moeten worden, zoals opdrachten, toetsen, enquêtes, blog- en discussieruimteberichten en dagboekberichten.
  • Waarschuwingen: Hier worden voor alle cursussen waarschuwingen weergegeven voor te laat ingeleverd werk en waarschuwingen van het Retention Center. Cursusleiders, onderwijsassistenten en beoordelaars zien hier de gebruikers in elke cursus die werk te laat hebben ingeleverd en waarvoor een waarschuwing is verzonden van het Retention Center.
  • Nieuwe items: Een lijst weergeven met nieuwe items in alle relevant cursussen en organisaties. Cursusleiders, onderwijsassistenten en beoordelaars zien hier nieuw ingeleverde opdrachten, toetsen, forumberichten, blog- en dagboekberichten. Studenten kunnen hier nieuwe forumberichten en blogberichten, nieuwe cijfers en nieuwe inhoud bekijken. Zie Meldingsmodules voor meer informatie.
  • Takenlijst: De status (te laat ingeleverd/binnenkort worden ingeleverd) weergeven van relevant werkzaamheden voor een cursus. Studenten zien hier items voor cijfertoekenning, verdeeld over twee categorieën: items waarvan de einddatum al is verstreken en items waarvoor de einddatum bijna is bereikt. Hier staan ook koppelingen naar relevante cursusitems. Zie Meldingsmodules voor meer informatie.

Locatie van het meldingsoverzicht

In het geval van gebruikers van Blackboard Learn wordt het meldingsoverzicht standaard weergegeven als de homepage voor een cursus. Als uw school het overzicht heeft ingeschakeld, kunt u deze instelling misschien aanpassen. Het overzicht bevat alleen informatie voor die specifieke cursus.

Als uw school beschikt over een licentie voor Community Engagement, kunt u ook toegang krijgen tot het meldingsoverzicht via een secundair tabblad op het tabblad Mijn instelling. Het is mogelijk dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen. De pagina bevat informatie en items voor alle cursussen.

Instellingen van het meldingsoverzicht

Uw school bepaalt of gebruikers het overzicht kunnen zien en welke meldingen er worden weergegeven. Daarnaast bepaalt de school of gebruikers ervoor kunnen kiezen meldingen per e-mail te ontvangen. Ten slotte kan de school instellen of gebruikers meldingen of e-mailmeldingen zelf kunnen beheren.

Meldingen inschakelen

Het meldingsoverzicht is standaard ingeschakeld. Als de school het overzicht heeft uitgeschakeld, kunt u het niet inschakelen.

Als u het meldingsoverzicht wilt uitschakelen, gaat u naar de pagina Instellingen. Zie Instellingen voor het meldingsoverzicht voor meer informatie.

Meldingen via e-mail

U kunt aangeven dat u meldingen via e-mail wilt ontvangen voor gewijzigde of nieuwe items, of voor items waarvan de vervaldatum bijna is bereikt.