Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Regels voor het weergeven of verwijderen van meldingen in het meldingsoverzicht

Regels voor het weergeven van items als meldingen

Items moeten voldoen aan deze regels om in het meldingsoverzicht te worden opgenomen:

 • In de instellingen van het meldingsoverzicht is een melding voor het item ingesteld op Aan.
 • Het item of forum heeft de status Beschikbaar.
 • De begindatum van het item is verstreken.
 • Een student voldoet aan de criteria voor adaptieve inhoud.
 • Een student heeft inbreuk gemaakt op een regel van het Retention Center.
 • Een toets, opdracht, enquête of item met cijfertoekenning kan alleen worden weergegeven in het gebied Waarschuwingen voor cursusleiders of in het gebied Takenlijst voor studenten als er een einddatum is ingesteld.

Regels voor het verwijderen van meldingen

Een melding wordt in de volgende gevallen verwijderd uit het meldingsoverzicht:

 • Het item wordt verwijderd door de gebruiker.
 • De status van het item wordt ingesteld op Niet beschikbaar.
 • De einddatum van het item is bereikt.
 • De student voldoet niet meer aan de regels voor adaptieve inhoud.
 • De student voldoet weer aan de regels van het Retention Center.
 • De weergaveduur van de melding is verstreken, zoals opgegeven in de instellingen van het meldingsoverzicht. Zie Instellingen voor het meldingsoverzicht voor meer informatie.

Regels voor het verwijderen van specifieke items als meldingen

In de volgende tabel wordt uitgelegd wanneer specifieke items worden verwijderd als meldingen.

Meldingen niet meer weergeven
melding items Actie die automatische verwijdering tot gevolg heeft
Er is een nieuwe groep gemaakt Nieuwe items Deze melding wordt verwijderd wanneer de ingestelde weergaveduur is verstreken. U kunt dit opgeven in de instellingen van het meldingsoverzicht. Zie Instellingen voor het meldingsoverzicht voor meer informatie.
Discussiebijdragen, blogberichten en dagboekberichten Nieuwe items De ongelezen berichten worden gelezen.
Cursusinformatie Nieuwe items Als het item een doorneemstatus heeft, wordt het item verwijderd op het moment dat het item wordt gemarkeerd als Doorgenomen.
Beoordeling, opdracht, mededeling, enquête, groep en inhoud beschikbaar Nieuwe items Deze melding wordt verwijderd wanneer de ingestelde weergaveduur is verstreken. U kunt dit opgeven in de instellingen van het meldingsoverzicht. Zie Instellingen voor het meldingsoverzicht voor meer informatie.
Beoordeling, enquête en opdracht waarschuwingen De student verstuurt het item.
Beoordeling, enquête en opdracht aandacht gevraagd De cursusleider geeft een cijfer voor het item.