Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

SafeAssign

U kunt SafeAssign gebruiken om plagiaat te voorkomen en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen. SafeAssign kan dus worden gebruikt als afschrikmiddel maar ook als leermiddel.

SafeAssign vergelijkt ingezonden opdrachten met een set academische verhandelingen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal.

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een werkstuk en bronmateriaal vaststelt. De ingezonden opdrachten (SafeAssignments) worden vergeleken met verschillende databases, waaronder:

  • Internet: een uitgebreide index van documenten die openbaar toegankelijk zijn op internet.
  • ProQuest ABI/Inform: een database met meer dan 1100 titels van publicaties en ongeveer 2,6 miljoen artikelen vanaf 1990 tot heden, wordt wekelijks bijgewerkt (niet vrij toegankelijk).
  • Documentarchieven van onderwijsinstellingen: bevat alle werkstukken die door gebruikers van de verschillende scholen zijn aangeboden voor verwerking door SafeAssign.
  • Algemene naslagdatabase: bevat werkstukken die vrijwillig zijn ingediend door studenten van scholen die werken met Blackboard om plagiaat tussen onderwijsinstellingen te voorkomen.

Algemene naslagdatabase

De algemene naslagdatabase van Blackboard is een afzonderlijke database waarin studenten op vrijwillige basis werkstukken kunnen opslaan om plagiaat tegen te gaan. De database is niet gekoppeld aan de lokale database van scholen waarin alle werkstukken worden opgeslagen van een school. Studenten kunnen er ook voor kiezen hun werkstukken alleen op te slaan in de lokale database, en dus niet ook in de algemene naslagdatabase. Studenten zijn vrij om hun werkstukken op te slaan algemene naslagdatabase, maar ze hebben niet de mogelijkheid opgeslagen werkstukken achteraf te verwijderen. Werkstukken in de algemene naslagdatabase zijn kopieën en zijn uitsluitend bedoeld om plagiaat te voorkomen. Opgeslagen werkstukken blijven eigendom van de auteur en Blackboard kan geen enkele aanspraak maken op het eigendom van werkstukken in de algemene naslagdatabase.

SafeAssign-originaliteitsrapporten

Nadat een werkstuk is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in het ingezonden werkstuk dat overeenkomt met bestaande bronnen. Het rapport bevat ook de mogelijke bronnen van de onderdelen van het werkstuk waarvoor overeenkomsten zijn gevonden in de database. U kunt deze bronnen verwijderen uit het rapport en het rapport vervolgens opnieuw genereren. Dit is handig als het werkstuk een vervolg is op een eerder ingediend werkstuk van dezelfde student.

Het is belangrijk het rapport zorgvuldig door te lezen en vast te stellen of er een bronvermelding voor het tekstblok is toegevoegd. Zie SafeAssign-originaliteitsrapporten uitvoeren voor informatie over het interpreteren van originaliteitsrapporten.

Integratie met Grade Center

SafeAssignments kunnen worden gekoppeld aan Grade Center-items. De score wordt dan geregistreerd in Grade Center.