Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Inzendingen van beoordelingen controleren

Proces: Inzendingen van beoordelingen kunnen worden gecontroleerd tijdens het beoordelingsproces. Inzendingen kunnen als batch of afzonderlijk worden gedownload, zodat ze later kunnen worden gecontroleerd. De inzendingen worden opgeslagen in een zip-bestand dat voor elke inzending een HTML-bestand bevat. U kunt inzendingen in elke webbrowser openen en lezen.

Inzendingen voor beoordeling controleren

  1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling.
  2. Open op de pagina Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling het contextmenu van een beoordeling.
  3. Selecteer Inzendingen weergeven.

De pagina Inzendingen gebruiken

De pagina Inzendingen bevat de volgende functies en voorzieningen:

Functies op de pagina Inzendingen
Functie Beschrijving
beoordeling De naam van de beoordeling.
Inzenddatums Het datumbereik van de inzending.
Evaluatiedatums Het datumbereik van de evaluatieperiode.
Alles downloaden Klik hierop om alle inzendingen te downloaden als een zip-bestand.
Filteren op Selecteer een optie voor het filteren van de lijst met inzendingen en klik op Start om het filter toe te passen.
Voltooid Er wordt een pictogram weergegeven om aan te geven of een inzending al dan niet is voltooid.
naam De naam van de student.
Gebruikersnaam De gebruikersnaam van de student.
Vraagantwoorden Het aantal antwoorden op vragen dat tot nu toe is geregistreerd en het totale aantal vragen.
Inzending
weergave Klik hierop om een bepaalde inzending weer te geven.
Downloaden Klik hierop om een bepaalde inzending te downloaden als een zip-bestand.

De pagina Inzending weergeven openen

U opent de pagina Inzending weergeven via het contextmenu voor een gebruiker. In de onderstaande tabel worden de onderdelen van deze pagina beschreven.

Onderdelen van de pagina Inzendingen weergeven
Functie Beschrijving
Beoordelingsnaam De naam van de beoordeling.
vragen Het aantal vragen in deze beoordeling.
Instructies De instructies voor deze beoordeling.
Uit te voeren evaluaties Het aantal evaluaties dat moet worden uitgevoerd.
Einddatum inzending De einddatum van de inzendingsperiode.
Datum laatste inzending Hier wordt de datum weergegeven waarop de laatste inzending is ontvangen.
Vraag 1 De vraagtekst.
Inzending De tekst van de inzending voor de vraag.