Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Evaluaties controleren

Proces: Evaluaties van beoordelingen kunnen worden gecontroleerd tijdens het beoordelingsproces. Evaluaties kunnen als batch of afzonderlijk worden gedownload, zodat ze later kunnen worden gecontroleerd. De evaluaties worden opgeslagen in een zip-bestand dat voor elke evaluatie een HTML-bestand bevat. U kunt evaluaties in elke webbrowser openen en lezen.

Evaluaties van beoordelingen controleren

  1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling.
  2. Open op de pagina Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling het contextmenu van een beoordeling.
  3. Selecteer Evaluaties weergeven.

De pagina Evaluaties

In de onderstaande tabel worden de functies beschreven die beschikbaar zijn op de pagina Evaluaties.

Functies op de pagina Evaluaties
Functie Beschrijving
beoordeling De naam van de beoordeling.
Inzenddatums Het datumbereik van de inzending.
Evaluatiedatums Het datumbereik van de evaluatieperiode.
Alles downloaden Klik hierop om alle evaluaties te downloaden als een door komma's gescheiden bestand (CSV).
Filteren op: Selecteer een optie voor het filteren van de lijst met inzendingen en klik op Start om het filter toe te passen.
Voltooid Er wordt een pictogram weergegeven om aan te geven of een evaluatie al dan niet is voltooid.
Evaluator De naam van de evaluator.
Gebruikersnaam van evaluator De gebruikersnaam van de evaluator.
Inzendingen zijn geëvalueerd De namen van studenten waarvan inzendingen zijn toegewezen aan deze evaluator.
Percentages De punten die zijn toegekend aan deze student, uitgedrukt als een percentage.
punten De punten die zijn toegekend door een bepaalde evaluator.
Gemiddeld Het gemiddelde van alle percentages die zijn toegekend.
Zelfevaluatie uitgevoerd Een pictogram dat aangeeft of er al dan niet een zelfevaluatie is ingediend.
Evaluaties
weergave Klik hierop om een bepaalde evaluatie weer te geven.
Downloaden Klik hierop om een bepaalde evaluatie te downloaden als een zip-bestand.

De pagina Evaluatie weergeven openen

U opent de pagina Evaluatie weergeven via het contextmenu voor een gebruiker. In de onderstaande tabel worden de onderdelen van deze pagina beschreven.

Functies op de pagina Evaluatie weergeven
Functie Beschrijving
Beoordelingsnaam De naam van de beoordeling.
vragen Het aantal vragen voor deze beoordeling.
Instructies De instructies voor deze beoordeling.
Uit te voeren evaluaties Het aantal evaluaties dat moet worden uitgevoerd.
Einddatum evaluatie De einddatum van de evaluatieperiode.
Huidige tijd Het tijdstip waarop deze pagina is geopend.
Koptekst evaluator De naam van de evaluator.
Inzending De naam van een inzender (staat tussen haakjes).
Criterium
Koptekst vragen De vraagtekst.
Toegewezen punten Het aantal punten voor dit criterium.
Mogelijk aantal punten Het mogelijke aantal punten voor dit criterium.
Feedback voor gebruiker Eventuele feedback die de inzender heeft ingevoerd.