Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Beoordelingsresultaten bekijken

U kunt de resultaten van beoordelingen controleren en doornemen zodra de inzendingstermijn is verstreken. Resultaten kunnen als batch of afzonderlijk worden gedownload.

De resultaten voor een beoordeling controleren

  1. Ga naar het  configuratiescherm, vouw de sectie  Cursustools  uit en selecteer  Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling .
  2. Open op de pagina  Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling  het contextmenu van een beoordeling.
  3. Selecteer Resultaten weergeven.

De pagina Resultaten gebruiken

In de volgende tabel worden de functies op de pagina Resultaten beschreven.

Functies op de pagina Beoordelingsresultaten
Functie Beschrijving
beoordeling De naam van de beoordeling.
Einddatum inzending De einddatum van de inzendingsperiode.
Einddatum evaluatie De einddatum van de evaluatieperiode.
Downloaden Klik hierop om alle evaluaties te downloaden als een door tabs gescheiden bestand (CSV).
Kolomtotaal in Grade Center aanpassen aan gewijzigde cijfers Schakel deze optie in om Grade Center bij te werken met de resultaten van deze beoordeling.
Verzenden naar Grade Center Klik hierop om de resultaten over te brengen naar Grade Center.
Geëvalueerd Een pictogram dat aangeeft of een evaluatie al dan niet is uitgevoerd door een gebruiker.
naam De naam van de student.
Gebruikersnaam De gebruikersnaam van de student.
Gemiddeld percentage Het gemiddelde van alle punten die de evaluatoren van deze student hebben toegekend voor de inzending, uitgedrukt als een percentage van het totale aantal punten dat kan worden toegekend.
gemiddelde score Het gemiddelde van alle punten die de evaluatoren van deze student hebben toegekend voor de inzending.
Resultaten zijn verzonden Geeft aan of de resultaten voor deze student al dan niet zijn verzonden naar Grade Center.
Zelfevaluatie uitgevoerd Een pictogram dat aangeeft of er al dan niet een zelfevaluatie is ingediend.
Aantal collegiaal Het aantal evaluaties dat door medestudenten is uitgevoerd.
weergave Klik hierop om een bepaalde inzending weer te geven.
Downloaden Klik hierop om een bepaalde inzending te downloaden als een zip-bestand.