Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toets- en enquêteopties

Via de pagina's Toetsopties en Enquêteopties kunt u de naam en beschrijving van een toets of enquête wijzigen. Er zijn opties beschikbaar voor het bepalen van de beschikbaarheid, presentatie en feedback voor een beoordeling. Deze opties zijn alleen beschikbaar nadat een beoordeling is toegevoegd aan een inhoudsgebied. Het toevoegen van een toets aan een inhoudsgebied wordt ook wel "implementeren" genoemd.

Als u opties wilt wijzigen voor een geïmplementeerde toets of enquête, opent u het contextmenu van de toets of enquête en kiest u De toetsopties bewerken of De enquêteopties bewerken.

Opties van een toets of enquête wijzigen

De beschikbaarheid van een toets of enquête kunt u instellen nadat u de beoordeling hebt toegevoegd aan een inhoudsgebied. De beschikbaarheid kunt u beheren via de pagina Opties. Wanneer u een beoordeling instelt als niet beschikbaar, wordt deze gedistribueerd naar een inhoudsgebied maar wordt er geen koppeling weergegeven voor studenten. Cursusleiders en cursusbouwers kunnen niet-beschikbare toetsen zien als de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN). Zie Bewerkingsmodus voor meer informatie.

In de volgende tabel worden de opties beschreven die betrekking hebben op de beschikbaarheid en feedback van een toets of enquête.

Opties voor de beschikbaarheid en feedback van een toets of enquête
Optie Beschrijving
De koppeling beschikbaar maken Selecteer Ja als u wilt dat de koppeling van deze beoordeling wordt weergegeven voor studenten. Als u deze optie instelt op Nee, wordt de koppeling niet weergegeven aan studenten. U kunt de koppeling beschikbaar maken en vervolgens de velden Weergeven vanaf en Weergeven tot gebruiken om een tijdsduur op te geven voor de weergave van de koppeling naar de beoordeling.
Een nieuwe mededeling aan deze toets/enquête toevoegen Selecteer Ja om een mededeling te maken voor de toets of enquête. De mededeling bevat de datum en de melding "Een beoordeling is beschikbaar gemaakt in [cursusgebied dat de koppeling bevat naar de beoordeling]". Deze mededeling wordt weergegeven in de cursus, maar ook in de modules Mijn cursussen en Mijn mededelingen.

Als een mededeling eerder op deze manier is weergegeven, worden de datum en tijd van de meest recente mededeling weergegeven.

Meerdere pogingen Met deze optie hebben studenten de mogelijkheid de beoordeling meerdere keren te maken. De status van meerdere pogingen wordt voor studenten weergegeven boven aan de beoordeling. Selecteer Onbeperkt aantal pogingen toestaan als studenten de beoordeling zo vaak mogen doen als ze maar willen. Selecteer Aantal pogingen en voer een aantal in om aan te geven dat een specifiek aantal pogingen is toegestaan.

Als u instelt dat meerdere pogingen zijn toegestaan voor een toets, wordt de score van de meest recente poging standaard in het Grade Center weergegeven en ook in de tool Mijn cijfers van studenten. Als u een andere poging wilt kiezen voor de score, gaat u naar jet Grade Center en opent u het contextmenu in de koptekst van de kolom van de opdracht. Selecteer Kolomgegevens bewerken en selecteer Score toekennen aan pogingen met in de vervolgkeuzelijst.

Voltooiing afdwingen Als u Voltooiing afdwingen selecteert, moeten studenten de beoordeling tijdens de eerste poging afronden. Studenten mogen in dat geval de beoordeling niet afsluiten om er op een later tijdstip mee verder te gaan. De knop Opslaan  is beschikbaar zodat studenten de beoordeling kunnen opslaan tijdens het maken, maar zij mogen de beoordeling niet afsluiten en later opnieuw starten. Boven aan de beoordeling wordt de melding Voltooiing afdwingen weergegeven en er wordt ook uitgelegd wat dit inhoudt. Als u Voltooiing afdwingen niet inschakelt, kunnen studenten hun werk opslaan en op een later tijdstip de beoordeling voltooien.
Tijdslimiet instellen Schakel dit selectievakje in om een tijdslimiet in te stellen voor het voltooien van de beoordeling. Als u deze optie selecteert, voert u in de vakken Uren en Minuten de toegestane tijdsduur in voor de toets of de enquête. Studenten kunnen de verstreken tijd zien tijdens het maken van de beoordeling. Ook wordt de student één minuut voor het verstrijken van de tijdslimiet gewaarschuwd.

Als u deze optie selecteert, wordt ook de voltooiingstijd vastgelegd (beschikbaar onder Toetsinformatie) zodra de poging is voltooid.

Als een student de beoordeling opslaat en afsluit, loopt de tijd door. Als een student bijvoorbeeld op dinsdag aan de toets begint, deze aan het einde van de dag opslaat en afsluit en de toets dan op donderdag inlevert, heeft de student er 48 uur over gedaan om de toets af te ronden.

Als u de timer instelt, kunt u Automatisch verzenden inschakelen om de beoordeling automatisch op te slaan en te verzenden wanneer de tijd is verstreken. Als u deze optie niet inschakelt, kunnen studenten doorwerken nadat de tijd is verstreken.

Weergeven vanaf Selecteer de datum en de tijd waarop de toets of enquête beschikbaar wordt gemaakt voor studenten. Dit veld is niet verplicht. U kunt de beschikbaarheid ervan beheren via de optie De koppeling beschikbaar maken zonder dat u hierbij specifieke datums opgeeft.
Weergeven tot Selecteer de datum en de tijd waarop de toets niet langer beschikbaar moet zijn voor studenten. U kunt dit veld leeg laten.
Wachtwoord Schakel dit selectievakje in als u wilt dat studenten een wachtwoord moeten opgeven voor toegang tot deze beoordeling. Als u dit selectievakje inschakelt, moet u een wachtwoord typen in het tekstvak. Wachtwoorden kunnen maximaal 15 tekens bevatten en zijn hoofdlettergevoelig.
Uitzonderingen toetsbeschikbaarheid Selecteer een of meer groepen studenten en maak de gewenste uitzonderingen op de eerder opgegeven beschikbaarheidsinstellingen. Uitzonderingen zijn een manier om rekening te houden met de mogelijkheden van een student met beperkingen of om technologie- en taalverschillen op te heffen. U kunt uitzonderingen maken voor:
 • Aantal pogingen
 • Tijdslimiet
 • beschikbaarheid
 • Voltooiing afdwingen
Toetsresultaten en feedback voor studenten weergeven Toetsresultaten en feedback zijn beschikbaar voor studenten nadat ze een enquête hebben ingevuld. Stel maximaal twee regels in om resultaten en feedback weer te geven. Als er conflicten optreden in regels, worden de minst strikte instellingen voor die gebruiker of groep verleend. Studenten krijgen dan bijvoorbeeld het meeste aantal pogingen, de langste tijdslimiet, enzovoort.
 • Wanneer: Bepaalt wanneer toetsresultaten en feedback aan studenten worden weergegeven: Na verzending, Eenmalige weergave, Op specifieke datum, Na einddatum, Na einddatum beschikbaarheid, Nadat cijfer is gegeven voor pogingen.
 • Score: De score van een student in verhouding tot het mogelijke aantal punten.
 • Alle antwoorden: Alle antwoordopties.
 • Juist: De antwoorden die een student goed heeft beantwoord.
 • Verzonden: Alle antwoorden die de student heeft verzonden.
 • Feedback: Hier worden voor elke vraag feedbackberichten van de cursusleider weergegeven.
 • Onjuiste antwoorden markeren: De antwoorden die de student (deels) onjuist heeft beantwoord.

 

Selecteer Na verzending, Score, Alle antwoorden, Juist, Verzonden, Feedback en Onjuiste antwoorden markeren. Studenten zien hun score samen met alle antwoordmogelijkheden. Ze zien ook of de ingezonden antwoorden juist of onjuist zijn en ook eventuele feedback.

 

Als de toets op verschillende momenten wordt afgenomen, kunt u in eerste instantie beperkte feedback geven en pas volledige feedback als alle studenten de toets hebben gemaakt.

Wanneer u de toets voor het eerst publiceert, kunt u ervoor kiezen alleen de score weer te geven. Als alle studenten de toets hebben gemaakt, kunt u dan de opties van de toets aanpassen om ook andere informatie weer te geven. U kunt een mededeling opstellen om studenten te informeren dat er extra feedback beschikbaar is. Studenten kunnen dan teruggaan naar de toets om de extra feedback te bekijken.

Niet-beschikbare toetsen en enquêtes

Het verschil tussen niet-beschikbare beoordelingen en verwijderde beoordelingen.

 • Verwijderde beoordelingen zijn niet meer aanwezig in een cursus. Wanneer u een beoordeling verwijdert, kunt u dit niet ongedaan maken.
 • Niet-beschikbare beoordelingen zijn beoordelingen die zijn gedistribueerd naar een inhoudsgebied, maar waarvan de koppeling niet wordt weergegeven voor studenten. U opent het onderdeel met toetsen via het configuratiescherm > Cursustools > Toetsen, enquêtes en pools.

De beschikbaarheid van beoordelingen kunt u beheren via de pagina Toetsopties of Enquêteopties. Voor de beschikbaarheid van de beoordeling kunt u een specifieke tijdsduur opgeven via de velden Weergeven vanaf en Weergeven tot. Wanneer de koppeling naar de beoordeling beschikbaar is en er geen datum is ingesteld, wordt de beoordeling onmiddellijk en altijd beschikbaar gemaakt.

Opties voor zelfbeoordeling

Een geïmplementeerde toets wordt standaard opgenomen in de berekeningen van Grade Center. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin u studenten in staat wilt stellen toetsen te bekijken of uit te voeren zonder dat dit van invloed is op berekeningen in het Grade Center.

U kunt een toets omzetten in een zelfbeoordeling door de scores van de studenten te verbergen in het Grade Center. Op deze manier kunnen studenten een toets maken zonder de druk om te presteren, zodat ze wel extra kennis opdoen maar de score niet van invloed is op het eindcijfer. Selecteer de gewenste opties bij Toetsresultaten en feedback voor studenten weergeven, zodat studenten kunnen zien hoe ze hebben gepresteerd. Als u alle opties selecteert, zien studenten de antwoorden die ze hebben geselecteerd en welke juist zijn.

Opties voor zelfbeoordeling
Optie Beschrijving
Deze toets opnemen in scoreberekeningen voor Grade Center Selecteer deze optie om deze toets op te nemen in berekeningen van Grade Center. Als de toets niet wordt opgenomen, heeft de score geen invloed op de scoreberekeningen voor Grade Center.
Verberg de resultaten van deze toets voor de cursusleider en het Grade Center Selecteer deze optie om de score van deze toets te verbergen en uit te sluiten van berekeningen in Grade Center. In Grade Center wordt Voltooid/Niet voltooid weergegeven en op de pagina met cijferdetails wordt n.v.t. of nul weergegeven. U kunt de antwoorden van studenten niet zien. Studenten kunnen wel hun eigen scores bekijken.

Als u deze optie selecteert, kunt u Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center en Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers niet kiezen tijdens het wijzigen van kolomgegevens in Grade Center.

Opties voor enquêtefeedback wijzigen

Als een enquête is geïmplementeerd, worden er twee feedbackopties weergegeven op de pagina Enquêteopties. Via de opties voor enquêtefeedback kunt u het type resultaten bepalen die studenten ontvangen nadat zij een enquête hebben verzonden. U kunt beide opties selecteren of één van de opties.

Feedbackoptie
Feedbackoptie Beschrijving
Status van Hier kunnen studenten zien of de enquête voltooid of niet voltooid is.
Verzonden antwoorden Hier zien studenten de antwoorden die ze hebben verstuurd.

De opmaak van een toets wijzigen

In de onderstaande tabel worden de opties beschreven voor het presenteren van vragen in toetsen en enquêtes.

Vraagopties
Optie Beschrijving
Allemaal tegelijkertijd De volledige beoordeling wordt weergegeven op één scherm. De studenten kunnen in willekeurige volgorde door de vragen bladeren. Als u deze optie selecteert, kunt u Terugstappen niet toestaan niet kiezen.
Eén tegelijk Er wordt één vraag tegelijk weergegeven. Het scherm bevat navigatietools waarmee u kunt navigeren door de vragen. De knop Verzenden wordt alleen weergegeven op de laatste pagina van de beoordeling. U kunt ook Terugstappen niet toestaan en Vragen in willekeurige volgorde aanbieden selecteren.
Terugstappen niet toestaan Voorkomen dat studenten terugkeren naar vragen die ze al hebben beantwoord. Als terugstappen niet is toegestaan, worden de vragen één voor één aangeboden en zijn de knoppen <<, < en >> niet beschikbaar voor de gebruikers tijdens het maken van de toets of enquête.
Vragen in willekeurige volgorde aanbieden Gedurende het maken van een beoordeling worden de vragen weergegeven in een willekeurige volgorde. Als in de vraagstelling wordt verwezen naar de nummers van vragen zoals deze worden weergegeven op het toetsbord, moet u deze optie niet inschakelen omdat de nummering van de vragen dan niet meer klopt.