Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vraaginstellingen wijzigen

Via de pagina Vraaginstellingen kunt u de vraaginstellingen voor een toets, enquête of pool aanpassen. Enkele voorbeelden van vraaginstellingen:

 • Opties voor het geven van feedback op antwoorden inschakelen.
 • Standaardpuntwaarden bepalen voor vragen in toetsen.
 • Instellen of deelpunten, minpunten en extra punten kunnen worden toegewezen.
 • Metagegevens toevoegen aan vragen.
 • Afbeeldingen, bestanden en webkoppelingen toevoegen aan vragen en antwoorden.
 • Weergave-opties bepalen zoals de nummering en volgorde van antwoorden.

Vraaginstellingen wijzigen

In dit voorbeeld wordt een toets beoordeeld. Gebruik dezelfde stappen om enquêtes en pools te beoordelen.

 1. Ga naar het configuratiescherm en vouw de optieCursustools uit.
 2. Selecteer Toetsen, enquêtes en pools.
 3. Selecteer Toetsen op de pagina Toetsen, enquêtes en pools.
 4. Open op de pagina Toetsen het contextmenu van de toets.
 5. Klik op Bewerken.
 6. Klik op de actiebalk van de pagina Toetsbord op Vraaginstellingen.
 7. Breng op de pagina Instellingen toetsvraag wijzigingen aan voor de volgende opties.
  Instellingen toetsvraag
  Optie Beschrijving
  Feedback voor afzonderlijke antwoorden geven Schakel deze optie in als feedback mag worden gegeven voor afzonderlijke antwoorden in plaats van een enkele set met feedback voor juiste of onjuiste antwoorden. U kunt geen afzonderlijke feedback geven voor antwoorden op waar/onwaar-vragen, sorteervragen en combinatievragen.
  Afbeeldingen, bestanden en webkoppelingen aan vragen toevoegen Selecteer deze optie als afbeeldingen, bestanden en webkoppelingen kunnen worden toegevoegd aan vragen.
  Afbeeldingen, bestanden en webkoppelingen aan antwoorden toevoegen Selecteer deze optie als afbeeldingen, bestanden en webkoppelingen kunnen worden toegevoegd aan antwoorden.
  Categorieën, onderwerpen, moeilijkheidsgraden, trefwoorden en aantekeningen van cursusleiders aan vragen toevoegen Selecteer deze optie als categorieën, onderwerpen, moeilijkheidsgraden en metagegevens in de vorm van trefwoorden kunnen worden toegevoegd aan vragen. Bij het zoeken naar vragen in een pool of andere toetsen en enquêtes, kunt u deze criteria gebruiken om te zoeken naar vragen. Zie Metagegevens voor vragen toevoegen voor meer informatie.
  Geef standaard punten op wanneer u vragen maakt Selecteer deze optie om alle vragen in de toets automatisch dezelfde puntwaarde toe te wijzen. Typ de puntwaarde in het vak Standaardpuntwaarde. U moet de standaardpuntwaarde instellen voordat u vragen gaat maken, anders werkt het niet. Als u de standaardpuntwaarde wijzigt, krijgen alleen nieuwe vragen de nieuwe waarde. Vragen die u voor de wijziging hebt gemaakt, houden de oude puntwaarde.

  U kunt geen standaardpuntwaarde opgeven voor vragen in pools of enquêtes.

  Deelpuntopties voor antwoorden opgeven Selecteer deze optie om deelpunten beschikbaar te maken voor vragen die zijn opgenomen in de toets. Als deze optie is geselecteerd, wordt een optie weergegeven voor het geven van deelpunten wanneer u vragen maakt of wijzigt.

  Deze optie wordt niet weergegeven voor pools of enquêtes.

  Minpuntopties voor antwoorden opgeven Selecteer deze optie om minpunten beschikbaar te maken voor vragen die zijn opgenomen in de toets. De optie voor het toestaan van minpunten wordt alleen weergegeven als deelpunten zijn toegestaan Als u in het geval van onjuiste antwoorden of gokken negatieve punten wilt toekennen, typt u voor elk onjuist antwoord een negatief percentage in het vak Deelpunten %. Als deze optie is geselecteerd, wordt een optie weergegeven voor het geven van minpunten wanneer u vragen maakt of wijzigt.

  Deze optie wordt niet weergegeven voor pools of enquêtes.

  Optie activeren vragen toe te wijzen voor extra punten Selecteer deze optie om extra punten beschikbaar te maken voor vragen die zijn opgenomen in de toets. Als u deze optie selecteert, kunt u voor gemaakte vragen extra punten toewijzen.

  Deze optie wordt niet weergegeven voor pools of enquêtes.

  Willekeurige volgorde voor antwoorden opgeven Selecteer deze optie als antwoorden in willekeurige volgorde mogen worden weergegeven. Als u deze optie selecteert, kunt u de optie kiezen bij het maken of wijzigen van een vraag.
  De horizontale of verticale weergave van antwoorden opgeven Selecteer deze optie om aan te kunnen geven of antwoorden verticaal of horizontaal worden weergegeven. Als u deze optie selecteert, kunt u de optie kiezen bij het maken of wijzigen van een vraag.
  Nummeringsopties voor antwoorden opgeven Selecteer deze optie om de nummering van antwoorden te bepalen, zoals 1 2, 3 of A, B, C. Als u deze optie selecteert, kunt u de optie kiezen bij het maken of wijzigen van een vraag.
 8. Klik op Verzenden.

Deelpunten toewijzen

Als u de optie Deelpunten toestaan inschakelt, wordt er een gedeelte van het totale aantal punten voor een vraag toegekend wanneer een antwoord niet helemaal juist is. U kunt het toekennen van deelpunten toestaan tijdens het opstellen of bewerken van een vraag.

Deelpunten zijn mogelijk voor de volgende vraagtypen:

 • Berekende formule
 • Meervoudige invuloefening
 • Verhaspelde zin
 • Combineren
 • Meerdere antwoordmogelijkheden
 • Meerkeuzevragen
 • Opinieschaal- en Likert-vragen
 • Sorteren
 • Vragenpakket

Stel dat u de volgende meerkeuzevraag hebt bedacht met vier antwoorden: "Wat zie je op het strand?" Als het juiste antwoord wordt gegeven ("zand"), krijgt de student 5 punten. Als een ander goed antwoord "de zee" is, kunt u hier een percentage van 40% aan toewijzen, wat overeenkomt met 2 punten voor dat antwoord. Als het toekennen van deelpunten is toegestaan maar negatieve punten niet zijn toegestaan, zijn de geldige percentagewaarden voor een vraag 0.0 tot 100.0.

Deze optie wordt niet weergegeven voor pools of enquêtes.

Gebruik de volgende stappen om de optie voor deelpunten in te schakelen en de optie te gebruiken voor afzonderlijke vragen.

 1. Ga naar het configuratiescherm en vouw de optieCursustools uit.
 2. Selecteer Toetsen, enquêtes en pools.
 3. Selecteer Toetsen op de pagina Toetsen, enquêtes en pools.
 4. Open op de pagina Toetsen het contextmenu van een toets.
 5. Klik op Bewerken.
 6. Klik op de actiebalk van de pagina Toetsbord op Vraaginstellingen.
 7. Selecteer Deelpuntopties voor antwoorden opgeven op de pagina Instellingen toetsvraag.
 8. Klik op Verzenden.
 9. Schakel het selectievakje Deelpunten toestaan in voor vragen waarvoor u deelpunten wilt toestaan.
 10. Typ voor elk fout antwoord een percentage in het vak Deelpunten %.
 11. Klik op Verzenden.

Als studenten pogingen hebben verzonden, mag u de optie voor deelpunten niet meer uitschakelen op de pagina Instellingen toetsvraag. Als u de optie voor deelpunten wilt verwijderen voor een vraag in een toets met verzonden pogingen, schakelt u het selectievakje Deelpunten toestaan uit voor de vraag. Klik op Verzenden en pogingen bijwerken en vervolgens op OK. All scores voor de toetspogingen worden opnieuw berekend.

Als deelpunten mogelijk zijn, is het een goed idee dit te melden in de instructies voor de toets. De studenten zijn dan misschien nog meer geneigd hun best te doen.

Minpunten gebruiken

U kunt onjuiste antwoorden van studenten bestraffen met minpunten. Deze functie wordt het meest gebruikt in meerkeuzevragen om gokken te ontmoedigen. U kunt het toekennen van minpunten toestaan tijdens het opstellen of bewerken van een vraag.

U kunt voor de volgende vraagtypen minpunten voor onjuiste antwoorden toekennen:

 • Combineren
 • Meerdere antwoorden
 • Meerkeuze

Als een juist antwoord voor een meerkeuzevraag bijvoorbeeld 5 punten oplevert en 0 punten als de vraag wordt overgeslagen, kunt u -20% (of -1 punt) instellen voor alle foute antwoorden. Het percentagebereik voor negatieve punten ligt tussen -100.0 en -0.0.

Deze optie wordt niet weergegeven voor pools of enquêtes.

Gebruik de volgende stappen om de optie voor minpunten in te schakelen en de optie te gebruiken voor afzonderlijke vragen.

 1. Ga naar het configuratiescherm en vouw de optieCursustools uit.
 2. Selecteer Toetsen, enquêtes en pools.
 3. Selecteer Toetsen op de pagina Toetsen, enquêtes en pools.
 4. Open op de pagina Toetsen het contextmenu van een toets.
 5. Klik op Bewerken.
 6. Klik op de actiebalk van de pagina Toetsbord op Vraaginstellingen.
 7. Selecteer Minpuntopties voor antwoorden opgeven op de pagina Instellingen toetsvraag.

  De optie voor minpunten wordt alleen weergegeven als de optie Deelpuntopties voor antwoorden opgeven is ingeschakeld.

 8. Klik op Verzenden.
 9. Schakel voor vragen de selectievakjes Deelpunten toestaan en Negatieve scores toestaan voor onjuiste antwoorden in.
 10. Typ voor elk fout antwoord een negatief percentage in het vak Deelpunten %.
 11. Klik op Verzenden.

Als studenten pogingen hebben verzonden, mag u de optie voor minpunten niet meer uitschakelen op de pagina Instellingen toetsvraag. Als u de optie voor minpunten wilt verwijderen voor een vraag in een toets met verzonden pogingen, schakelt u het selectievakje Deelpunten toestaan uit voor de vraag. De optie Negatieve scores toestaan voor onjuiste antwoorden wordt dan ook uitgeschakeld. Klik op Verzenden en pogingen bijwerken en vervolgens op OK. All scores voor de toetspogingen worden opnieuw berekend.

Als u minpunten gebruikt om gokken te voorkomen, moet u dit vermelden in de instructies.

Extra punten toekennen

Als u de optie voor extra punten inschakelt en u extra punten toekent voor een vraag, worden de punten in het vak Punten van de vraag opgeteld bij de punten die zijn behaald voor de toets. Een onjuist antwoord betekent niet dat er punten worden afgetrokken. Vragen met extra punten worden niet meegerekend bij het bepalen van het totale aantal punten voor de toets. Als een student alle vragen van een toets met een vraag voor extra punten goed beantwoord, krijgt hij of zij een score van meer dan 100% voor de toets. De optie voor extra punten schakelt u pas in nadat de vragen zijn opgesteld.

Deze optie wordt niet weergegeven voor pools of enquêtes.

 1. Ga naar het configuratiescherm en vouw de optieCursustools uit.
 2. Selecteer Toetsen, enquêtes en pools.
 3. Selecteer Toetsen op de pagina Toetsen, enquêtes en pools.
 4. Open op de pagina Toetsen het contextmenu van een toets.
 5. Klik op Bewerken.
 6. Klik op de actiebalk van de pagina Toetsbord op Vraaginstellingen.
 7. Schakel op de pagina Instellingen toetsvraag de optie Optie activeren vragen toe te wijzen voor extra punten in.
 8. Klik op Verzenden.
 9. Klik voor elke vraag met extra punten in het vak Punten.
 10. Schakel in de pop-up het selectievakje Extra punten in.
 11. Klik op Verzenden.

Als u de extra punten voor een vraag wilt verwijderen, klikt u in het vak Punten. Schakel in de pop-up het selectievakje Extra punten uit. Via de pagina Instellingen toetsvraag kunt u de extra punten voor de gehele toets uitschakelen.

Als extra punten zijn toegekend aan een vraag, moet u dit melden in de vraag of in de instructies voor de toets.