Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Of/of-vragen

Bij dit type vraag wordt er een stelling gegeven en moeten gebruikers hierop reageren door een keuze te maken uit twee vooraf gedefinieerde antwoorden, zoals:

 • Ja/Nee
 • Mee eens/Mee oneens
 • Goed/Fout
 • Waar/onwaar

Dit vraagtype is handig in enquêtes om de meningen van gebruikers te peilen. Het is een variant van een waar/onwaar-vraag, met meer opties voor antwoordkeuzen.

Een of/of-vraag maken

 1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Wijs op de actiebalk Vraag makenaan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Of/of.
 4. Typ de vraagtekst.
 5. Selecteer twee antwoorden in de vervolgkeuzelijst Antwoordmogelijkheden.
 6. Selecteer het juiste antwoord.
 7. Typ bij Feedback voor juist antwoord de tekst die wordt weergegeven bij een goed antwoord en bij Feedback voor onjuist antwoord de feedback voor een onjuist antwoord.
 8. Klik op Verzenden.

Voorbeeld

Hamlet's beroemde uitspraak, "To be or not to be...", heeft te maken met zelfmoord.

Mee eens/Mee oneens