Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragen met een bestandsantwoord

Bij dit type vraag moeten studenten een bestand uploaden vanaf hun computer of vanuit Content Collection als antwoord op de vraag. Dit vraagtype maakt het mogelijk dat studenten vooraf kunnen werken aan een toetsvraag en het bestand met het antwoord samen met de toets kunnen verzenden. Dit is vooral handig als het antwoord op een vraag nogal wat tekst vereist. Vragen van dit type moeten handmatig worden beoordeeld.

Als studenten op deze manier antwoorden inleveren, kunt de inzendingen downloaden, nakijken en beoordeling zonder dat u een actieve internetverbinding nodig hebt. U moet nog wel verbinding maken met Grade Center om een cijfer in te voeren.

U kunt dit type vraag niet toevoegen aan enquêtes.

Alternatieven voor vragen met een bestandsantwoord

U kunt ook open vragen gebruiken voor situaties waarin studenten kunnen volstaan met een korter antwoord. Gebruik het vraagtype Vragen met een kort antwoord als u de lengte van het antwoord wilt beperken.

Dit zijn andere vraagtypen waarbij studenten zelf antwoorden moeten invoeren:

Een vraag met een bestandsantwoord maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Zie  Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
  2. Wijs op de actiebalk Vraag makenaan om de beschikbare opties weer te geven.
  3. Klik op Bestandsantwoord.
  4. Typ de vraagtekst.
  5. Typ bij Feedback voor juist antwoord de tekst die wordt weergegeven bij een goed antwoord en bij Feedback voor onjuist antwoord de feedback voor een onjuist antwoord.
  6. Koppel desgewenst een rubriek aan de opdracht door op Rubriek toevoegen te klikken. Zie  Rubrieken voor meer informatie.
  7. Klik op Verzenden.

Voorbeeld

Maak een diagram van een eenvoudige relationele database. Upload het diagram als JPG/JPEG-bestand.