Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Combinatievragen

Met combinatievragen kunnen studenten items in een kolom koppelen aan items in een andere kolom. U kunt een verschillend aantal vragen en antwoorden opnemen in een combinatievraag. Een vraag kan bijvoorbeeld een lijst met dieren bevatten en een lijst met voedsel dat zij eten (herbivoor, carnivoor, omnivoor). De studenten moeten elk dier combineren met het bijbehorende voedsel.

Studenten kunnen deelpunten ontvangen voor een combinatievraag als zij een deel van de vraag juist beantwoorden. Als een vraag bijvoorbeeld acht punten waard is en een student de juiste antwoorden geeft voor de helft van de combinaties, krijgt deze vier punten.

Een combinatievraag maken

 1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Wijs op de actiebalk Vraag maken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Combineren.
 4. Typ de vraagtekst. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 5. Selecteer de gewenste opties, zoals hoe antwoorden worden genummerd en of deelpunten zijn toegestaan.
 6. Selecteer een waarde in de keuzelijst Aantal vragen. U kunt minimaal 4 vragen selecteren en maximaal 20.
 7. Typ de vraag-antwoordsets in de tekstvakken Vraag/antwoordpaar.
 8. Selecteer eventueel Onjuiste antwoordkeuzen toevoegen en geef een waarde op om de moeilijkheidsgraad te verhogen.
 9. Sleep bij Volgorde antwoorden antwoorden naar de gewenste posities.
 10. Typ bij Feedback voor juist antwoord de tekst die wordt weergegeven bij een goed antwoord en bij Feedback voor onjuist antwoord de feedback voor een onjuist antwoord. Dit is niet verplicht overigens.
 11. Voeg in het gedeelte Categorieën en trefwoorden desgewenst metagegevens voor de vraag toe. Zie Metagegevens voor vragen toevoegen voor meer informatie.
 12. Klik op Verzenden.

Deelpunten of minpunten opgeven

U kunt deelpunten of minpunten opgeven voor combinatievragen. Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die het materiaal nog niet helemaal onder de knie hebben. Minpunten zijn handig om gokken te ontmoedigen.

U moet de opties voor deelpunten en minpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen om ze hier te kunnen gebruiken voor individuele vragen.

Ga als volgt te werk om deelpunten of minpunten op te geven voor combinatievragen.

De optie voor het toestaan van negatieve scores wordt alleen weergegeven als deelpunten zijn toegestaan.

 1. Maak of bewerk op de pagina Toetsbord een combinatievraag.
 2. Schakel bij Opties het selectievakje Deelpunten toestaan in.
 3. Schakel desgewenst het selectievakje Negatieve scores toestaan voor onjuiste antwoorden in om strafpunten toe te kennen voor onjuiste antwoorden.
 4. Schakel desgewenst het selectievakje Negatieve totaalscore toestaan voor de vraag in als het totaal voor de vraag negatief mag zijn. Als u deze optie selecteert, kan een student dus een score van lager dan nul halen voor de vraag.
 5. Het aantal deelpunten wordt automatisch verdeeld tot een percentage van 100%. Om de verdeling te wijzigen, typt u een waarde in het tekstvak Deelpunten % onder ieder vraag-antwoordpaar. Deze waarde moet u als een percentage lezen. Als u bijvoorbeeld 25 typt, krijgt de student 25% van het mogelijke aantal punten voor die vraag als dat antwoord wordt gekozen. Nul is een acceptabele waarde, maar het totaal van de percentages voor deelpunten moet altijd 100 zijn. Klik op % deelpunten bijwerken om de waarden opnieuw evenredig te verdelen.
 6. Als u minpunten wilt toekennen aan een antwoord, typt u een negatief getal in het tekstvak % minpunten. Als u bijvoorbeeld -25 typt, krijgt de student 25% van het mogelijke aantal punten voor die vraag in mindering op het totaalcijfer als dat antwoord wordt gekozen. Nul is een acceptabele waarde.
 7. Klik op Verzenden.