Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opinieschaal- en Likert-vragen

Vragen van het type Opinieschaal/Likert zijn bedoeld om meningen of reacties te meten met behulp van een vergelijkingsschaal. Er worden standaard 5 antwoordmogelijkheden weergegeven, variërend van Volledig mee eens tot Volledig mee oneens, plus de optie Niet van toepassing. U kunt de tekst van de antwoordmogelijkheden wijzigen en het aantal antwoorden (tussen 2 en 20).

Vragen van dit type worden automatisch beoordeeld.

Opinieschaal- en Likert-vragen zijn ideaal voor enquêtes. Als u dit type vraag opneemt in een toets, moet u een juist antwoord selecteren. Als u alleen de mening van studenten wilt, wijzigt u de puntwaarde in nul. De vraag heeft dan geen invloed op de totaalscore voor de toets.

Een opinieschaal/Likert-vraag maken

 1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Wijs op de actiebalk Vraag makenaan om de beschikbare opties weer te geven. 
 3. Selecteer Opinieschaal/Likert.
 4. Typ een vraag of stelling op de pagina Opinieschaal/Likert-vraag maken/bewerken. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 5. Selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijsten Antwoordnummering en Antwoordrichting of gebruik de standaardwaarden.
 6. Selecteer een waarde in de keuzelijst Aantal antwoorden of gebruik de standaardwaarde 6. Klik op Verwijderen om een antwoordvak te verwijderen.
 7. Als u de standaardantwoorden wilt wijzigen, of antwoorden wilt toevoegen als u het aantal mogelijke antwoorden hebt verhoogd, typt u een antwoord in elk vak.
 8. Als u deze vraag opneemt in een toets, selecteert u het juiste antwoord.
 9. Geef desgewenst waarden op voor Feedback en Categorieën en trefwoorden. Zie Metagegevens voor vragen toevoegen voor meer informatie.
 10. Klik op Verzenden.

Deelpunten opgeven

U kunt deelpunten opgeven voor opinieschaal-/Likert-vragen. Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die het materiaal nog niet helemaal onder de knie hebben.

U moet de opties voor deelpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen om ze hier te kunnen gebruiken voor individuele vragen.

Volg deze stappen om deelpunten op te geven voor opinieschaal-/Likert-vragen.

 1. Maak of bewerk op de pagina Toetsbord een opinieschaal/-Likertvraag.
 2. Schakel bij Opties het selectievakje Deelpunten toestaan in.
 3. Typ een waarde in het tekstvak Deelpunten % onder ieder vraag-antwoordpaar. Deze waarde moet u als een percentage lezen. Als u bijvoorbeeld 25 typt, krijgt de student 25% van het mogelijke aantal punten voor die vraag als dat antwoord wordt gekozen. Nul is een acceptabele waarde.
 4. Klik op Verzenden.