Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Waar/onwaar-vragen

Bij waar/onwaar-vragen moet een student kiezen of de stelling waar of onwaar is. Hierbij is de antwoordkeuze beperkt tot de opties Waar en Onwaar.

Een waar/onwaar-vraag maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
  2. Wijs op de actiebalk Vraag makenaan om de beschikbare opties weer te geven.
  3. Selecteer Waar/onwaar.
  4. Typ de vraag op de pagina Waar/onwaar-vraag maken/bewerken. Formuleer de vraag zo dat deze kan worden beantwoord met Waar of Onwaar. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
  5. Selecteer het juiste antwoord: Waar of Onwaar.
  6. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
  7. Klik op Verzenden.