Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragen hergebruiken

U kunt vragen hergebruiken uit alle bestaande toetsen, enquêtes en pools in een cursus.

Vragen kopiëren of koppelen

Als u vragen wilt hergebruiken, kunt u deze vinden via de pagina Vragen zoeken. U kunt een vraag uit een bestaande toets kopiëren naar een nieuwe toets (Vraag kopiëren) of in de nieuwe toets een koppeling toevoegen naar de oorspronkelijke vraag (Koppeling naar originele vragen). Het verschil is dat wanneer er een gekoppelde vraag wordt gewijzigd, deze wijziging overal wordt aangebracht waar een koppeling naar die vraag is. Gekoppelde vragen herkent u aan een pictogram dat aangeeft dat de vragen worden gebruikt in andere toetsen. Als een beoordeling is uitgedeeld aan studenten, hebben wijzigingen in de originele vraag geen gevolgen voor de vragen in de verzonden beoordeling. Als een vraag wordt gekopieerd, worden wijzigingen op een bepaalde locatie niet automatisch op de andere locaties van de vraag doorgevoerd. Kopiëren is de standaardinstelling.

 • Voordelen van het kopiëren van vragen: u kunt een vraag zonder beperkingen aanpassen voor een toets, enquête of pool. Ook is de kans kleiner dat er verschillende versies van een vraag in omloop zijn wanneer de originele vraag wordt gewijzigd.
 • Nadelen van het kopiëren van vragen: als u de originele vraag corrigeert of wijzigt, komt de gekopieerde versie niet meer overeen met het origineel. Als een globale wijziging nodig is, moet de vraag op elke locatie worden aangepast.
 • Voordelen van het koppelen van vragen: draagt bij aan de uniformiteit van vragen, maar alleen tot het moment dat een beoordeling wordt geïmplementeerd. Als een globale wijziging van een vraag nodig is, hoeft deze mogelijk maar op één plek te worden doorgevoerd.
 • Nadelen van het koppelen van vragen: het is niet mogelijk een gekoppelde vraag te wijzigen voor een niet-geïmplementeerde beoordeling, behalve door de originele bronvraag te wijzigen. Dit betekent wel dat dit ook gevolgen heeft voor elke andere niet-geïmplementeerde beoordeling waaraan de vraag is gekoppeld.

De pagina Vragen zoeken

Als u afzonderlijke vragen of een willekeurig blok wilt toevoegen aan een toets, kunt u de pagina Vragen zoeken gebruiken om vragen te filteren en te selecteren. Zie Een willekeurig blok maken of wijzigen voor meer informatie.

De pagina Vragen zoeken bestaat uit het actieve filtergebied met alle vragen die voldoen aan uw zoekcriteria. Dit is een dynamische lijst die automatisch wordt aangepast wanneer u criteria toevoegt of verwijdert. Het gebied Geselecteerde vragen bevat de vragen die u al hebt geselecteerd, zodat u niet steeds door lange lijsten met vragen hoeft te bladeren.

U kunt vragen gemakkelijker vinden als u tijdens het opstellen van vragen metagegevens toevoegt. Zie Metagegevens voor vragen toevoegen voor meer informatie.

Vragen zoeken

 1. Ga naar een toets-, enquête- of poolbord en wijs Vraag hergebruiken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 2. Klik op Vragen zoeken.
 3. Kies Geselecteerde vragen kopiëren of Koppeling naar originele vragen in het venster Vraag zoeken.
 4. Vouw bij Bladercriteria de criteriasecties uit en selecteer de gewenste criteria. U kunt zoeken in pools, toetsen, vraagtypen, categorieën, onderwerpen, moeilijkheidsgraden en trefwoorden. U ziet alle vragen die voldoen aan de opgegeven criteria. U kunt ook in het vak Huidige resultaten zoeken een of meer woorden typen om vragen te zoeken waarin deze zoektekst voorkomt.
 5. Selecteer de vragen die u aan de beoordeling wilt toevoegen. Deze vragen worden toegevoegd aan het vak Geselecteerde vragen onder aan het scherm. U kunt dit vak uitvouwen om alle vragen te bekijken. U kunt vragen verwijderen uit de lijst door te klikken op de rode X naast de vraag. De vraag wordt dan alleen uit de lijst verwijderd. De vraag zelf blijft gewoon beschikbaar.
 6. Klik op Verzenden. De vragen worden toegevoegd aan de toets, enquête of pool.

Het gedeelte Bladercriteria

Terwijl u criteria selecteert in de sectie Bladercriteria, worden de bijbehorende vragen weergegeven in de actieve filterlijst. De geselecteerde criteria worden als referentie boven de lijst weergegeven. Als er geen vragen voldoen aan de criteria, is de lijst leeg. U kunt kiezen uit de volgende criteriacategorieën om te zoeken naar vragen:

 • Pools: dit zijn verzamelingen met vragen die door de cursusleider zijn samengesteld en die meestal aan elkaar zijn gerelateerd. Deze vragen kunt u als groep toevoegen aan een toets, een enquête of een andere, grotere pool.
 • Toetsen: het betreft hier zowel toetsen (met beoordeling) als enquêtes (zonder beoordeling).
 • Vraagtypen: hier kunt u een of meer vraagtypen selecteren als zoekcriteria, waaronder:
 • Categorieën: maak een keuze uit de ingestelde categorieën voor vragen.
 • Onderwerpen: maak een keuze uit de ingestelde onderwerpen voor vragen.
 • Moeilijkheidsgraden: maak een keuze uit de ingestelde moeilijkheidsgraden voor vragen.
 • Trefwoorden: maak een keuze uit de ingestelde trefwoorden voor vragen.

het zoekresultaat kan ook worden beïnvloed door de toegangsmachtigingen waarover u beschikt.

De vragen die u op deze manier selecteert, worden toegevoegd aan de lijst Geselecteerde vragen onder aan de pagina.