Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Een willekeurig blok maken en wijzigen

Een willekeurig blok bestaat uit een groep vragen die in willekeurige volgorde worden aangeboden aan studenten. De cursusleider bepaalt hoe de vragen in willekeurige volgorde worden geplaatst. U maakt als volgt een willekeurig blok:

 • Vragen zoeken en selecteren
 • Het aantal punten per vraag bepalen
 • Het aantal vragen kiezen dat wordt weergegeven aan de gebruiker

De vragen die u op deze manier selecteert, worden toegevoegd aan de lijst Geselecteerde vragen onder aan de pagina. Klik op Lijst tonen om alle geselecteerde vragen te zien. Klik op Lijst verbergen om de lijst te verkleinen tot pictogram. U kunt vragen verwijderen uit de lijst door op de rode X naast de vraag te klikken. De vraag wordt niet gewist, maar alleen uit de lijst verwijderd.

Voordat u begint

Aandachtspunten voor het maken van een willekeurig blok:

 • Als het aantal vragen dat aan de gebruiker wordt weergegeven kleiner is dan de lijst met vragen (bijvoorbeeld 3 vragen van in totaal 50), worden de vragen willekeurig verdeeld zodat elke gebruiker een andere set van drie vragen kan krijgen.
 • U kunt aangeven dat het aantal vragen overeenkomt met het geselecteerde aantal. Alle studenten krijgen dan dezelfde vragen, maar in een andere volgorde voor iedere student.
 • Het is niet mogelijk een willekeurig blok vragen uit een andere toets of enquête toe te voegen.
 • U kunt geen willekeurige blokken gebruiken in een enquête of pool.

Een blok met willekeurige vragen maken voor een toets

 1. Wijs op de actiebalk van de pagina Toetsbord naar Vraag hergebruiken.
 2. Selecteer Willekeurig blok maken.
 3. Vouw de criteriaselecties uit om vragen weer te geven en te zoeken die overeenkomen met de geselecteerde criteria.
 4. Gebruik het veld Huidige resultaten zoeken om de zoekopdracht te verfijnen.
 5. Schakel het selectievakje in van de vragen die u wilt toevoegen.
 6. Klik op Verzenden.

Een blok met willekeurige vragen wijzigen

Als een willekeurig blok is toegevoegd aan een toets, kunt u het blok wijzigen via de pagina Toetsbord.

Taken voor beheren van willekeurige blokken
Taak Actie
Een willekeurig blok verwijderen Open het contextmenu van het blok en klik op Verwijderen. De vragen in het blok worden niet gewist.
De vragen in een willekeurig blok weergeven of verbergen Klik op de koppeling Vragen in het blok.
Een vraag verwijderen uit een willekeurig blok Schakel het selectievakje voor de vraag in en klik op Vraag verwijderen.
Vragen toevoegen aan een willekeurig blok Klik op Vragen toevoegen. Selecteer vragen op de pagina Willekeurig blok maken.
Een voorbeeld bekijken van een vraag in een willekeurig blok Klik op de knop Voorbeeld naast de tekst van de vraag. De vraag wordt in een nieuw venster weergegeven.
Het aantal vragen in een willekeurig blok wijzigen Klik op het cijfer naast Aantal vragen. Typ een waarde in het veld Vragen die moeten worden weergegeven in het blok en klik op Verzenden.
De puntwaarde van vragen in een willekeurig blok wijzigen Klik op het cijfer naast Punten per vraag. Typ een waarde in het vak Punten bijwerken en klik op Verzenden.