Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Het poolbord gebruiken

De pagina Poolbord geeft een overzicht van alle vragen in een pool. U kunt hier de naam van de pool en de instructies wijzigen, maar ook vragen maken, wijzigen en uploaden. Gebruik de selectievakjes om alle of bepaalde vragen te selecteren en deze vervolgens te verwijderen of een ander aantal punten te geven.

Als u poolvragen maakt die zijn bedoeld voor enquêtes, moeten voor de vragen toch de juiste antwoorden worden opgegeven. De antwoorden worden genegeerd nadat de vraag is toegevoegd aan een enquête. Op deze manier kunnen de vragen later worden gebruikt in toetsen of andere enquêtes.

De pagina Poolbord

Dit zijn de taken die kunnen worden uitgevoerd op de pagina Poolbord:

Taken op poolbord
Taak Actie
Een nieuwe vraag maken Open op de vervolgkeuzelijst Vraag maken en selecteer een type vraag.
De standaardpuntwaarde voor vragen in de pool wijzigen Klik in het gewenste vak in de kolom Standaardpunten en typ een nieuwe puntwaarde. Druk op Enter of klik op de knop met een vinkje.
De naam, beschrijving of instructies voor de pool wijzigen Open het contextmenu van de pool en kies Bewerken.
De volgorde van de vragen wijzigen Klik op de dubbele pijl in de linkerbovenhoek van de vraag en sleep de vraag naar de gewenste positie.
De instellingen voor deze pool wijzigen Klik op Vraaginstellingen om de standaardpuntwaarde, opties voor feedback en het toevoegen van afbeeldingen aan te passen. Zie Vraaginstellingen wijzigen voor meer informatie.
Een vraag kopiëren Open het contextmenu van de vraag en kies Kopiëren. De pagina Vraag maken/bewerken wordt geopend, zodat u de gekopieerde vraag kunt wijzigen. Gekopieerde vragen nemen alle instellingen van de oorspronkelijke vraag over.
Een vraag wijzigen Open het contextmenu van de vraag en kies Bewerken. Cursusleiders kunnen gekoppelde vragen wijzigen via het poolbord. Als een gekoppelde vraag is gewijzigd, worden de wijzigingen automatisch overal doorgevoerd waar de vraag voorkomt. Wijzigingen worden niet weergegeven in toetsen die al worden uitgevoerd.
Een rubriek koppelen of beheren Open het contextmenu van de vraag en kies Bewerken. U kunt rubrieken koppelen aan open vragen, vragen die met een bestand moeten worden beantwoord en vragen die een kort antwoord moeten hebben. Zie Rubrieken voor meer informatie.
Een voorbeeld van een vraag bekijken Open het contextmenu van de vraag en kies Voorbeeld. De vraag wordt in een nieuw venster weergegeven.
Een vraag verwijderen Open het contextmenu van de vraag en kies Verwijderen. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
Een vraag hergebruiken Klik op Vragen zoeken. Zie Vragen hergebruiken voor meer informatie.