Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cijfers invoeren

U kunt op de volgende manieren cijfers invoeren in Grade Center:

 • Er worden automatisch scores ingevoerd in het Grade Center (vaak ook zonder lidwoord) voor cursusitems die u maakt, zoals onlinetoetsen, tentamens en enquêtes.
 • U kunt cijfers uploaden uit een externe bron zoals een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) of een Excel-spreadsheet, zodat u de gegevens niet dubbel hoeft in te voeren.
 • U kunt een van de weergaven van Grade Center gebruiken om cijfers handmatig in te voeren.

Automatisch ingevoerde cijfers

Toetsen die u toevoegt aan een cursus worden automatisch beoordeeld, waarna de cijfers worden weergegeven in de bijbehorende kolom van het Grade Center. Bepaalde vragen kunnen alleen handmatig worden beoordeeld, zoals open vragen. Automatisch toegekende cijfers kunt u desgewenst aanpassen.

Zie Cijfers vervangen voor informatie over het aanpassen van cijfers.

Cijfers handmatig invoeren

U kunt op de volgende manieren handmatig cijfers invoeren:

 • Via de hoofdpagina van het Grade Center.
 • Anoniem invoeren via de hoofdpagina van het Grade Center.
 • Via de pagina Cijferdetails.
 • Anoniem via de pagina Cijferdetails.
 • Toetsen beoordelen per vraag.

U kunt cijfers invoeren voor bepaalde tools zonder dat u hiervoor naar Grade Center hoeft te gaan. De beoordeling kan dan gebeuren vanuit de tool, maar alleen als het item is ingesteld voor cijfertoekenning. Toegekende cijfers kunt u altijd nog aanpassen.

U kunt ook opmerkingen toevoegen, ongeacht de manier waarop u cijfers invoert. Zie Opmerkingen toevoegen voor een cijfer voor meer informatie.

Cijfers uit externe bronnen uploaden

Om te voorkomen dat gegevens van het Grade Center in verschillende tools moeten worden ingevoerd, kunt u ervoor kiezen cijfers offline toe te kennen en de cijfers vervolgens te uploaden naar het Grade Center. U kunt cijfers uploaden van externe bronnen zoals een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) of een Excel-spreadsheet. De gegevens moeten een specifieke opmaak hebben om goed te kunnen worden geüpload en te worden gesynchroniseerd met bestaande Grade Center-gegevens. Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.

Cijfers handmatig invoeren via de hoofdpagina van Grade Center

U kunt cijfers rechtstreeks invoerden in een cel van het Grade Center of op de pagina Cijferdetails. Wanneer u rechtstreeks in een cel van het Grade Center typt, wordt het cijfer mogelijk een vervangend cijfer. Zie Cijfers vervangen voor meer informatie over wat een vervangend cijfer is.

 1. Klik in de cel waarin u een cijfer wilt typen.
 2. Typ het cijfer.
 3. Druk op Enter.
 4. Klik op OK om het cijfer op te slaan.

  Als u niet op Enter drukt en u de cel of het Grade Center wilt verlaten, verschijnt er een bericht met de vraag of de wijziging moet worden opgeslagen.

Cijfers anoniem invoeren via de hoofdpagina van Grade Center

U kunt het cijfer voor een item wijzigen in Grade Center zonder dat de gegevens van de gebruiker worden weergegeven. De studenten worden dan in willekeurige volgorde en zonder identificatiegegevens aan u (of de aangewezen beoordelaar) weergegeven. Op deze manier kan een volstrekt eerlijke en objectieve beoordeling worden gegarandeerd. Deze optie is beschikbaar in het contextmenu van een kolomkop.

 1. Open het contextmenu van een kolomkop en kies Anoniem cijfer toekennen.
 2. Typ voor elke vraag een cijfer in het tekstvak.
 3. Klik op Opslaan en afsluiten om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

  -OF-

  Klik op Opslaan en volgende om de volgende student weer te geven.

  -OF-

  Klik op de pijlen op de actiebalk om naar de volgende of vorige student te gaan.

Cijfers invoeren via de pagina Cijferdetails

 1. Open het contextmenu van de cel met een cijfer en selecteer Cijferdetails weergeven.
 2. Ga op de pagina Cijferdetails naar het tabblad Pogingen en klik op Cijfer voor poging toekennen.
 3. Typ een cijfer in het veld Cijfer.
 4. Klik op Opslaan en afsluiten om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

  -OF-

  Klik op Opslaan en volgende om de volgende poging weer te geven.

Cijfers toekennen aan en meerdere pogingen beheren via de pagina Cijferdetails

U kunt meerdere pogingen toestaan tijdens het maken van toetsen of opdrachten of door de opties van de toets of opdracht later te wijzigen. Het tabblad Pogingen op de pagina Cijferdetails bevat alle verzonden pogingen zodat u pogingen kunt beoordelen, wissen en negeren. De cijfers voor alle pogingen worden opgeslagen in de cijfergeschiedenis.

 1. Open het contextmenu van de cel met een cijfer en selecteer Cijferdetails weergeven.
 2. Op de pagina Cijferdetails, bevat het tabblad Pogingen alle uitgevoerde pogingen.
 3. Voor iedere poging kunt u Poging beoordelen, Poging wissen om te verwijderen of Poging negeren selecteren om het te behouden maar de score uit berekeningen van Grade Center houden en het niet laten meetellen in het totale aantal pogingen. Opdrachtpogingen hebben ook een knop Cijfer bewerken.
 4. Met de vervolgkeuzelijst Verwijderen kunt u de eerste of laatste poging, poging met de hoogste of laagste score, pogingen in een datumbereik of alle pogingen verwijderen.

U kunt ook een lijst met voltooide pogingen weergeven via het contextmenu voor een cijfer in het raster van het Grade Center. Wanneer u pogingen op die manier opent, hebt u geen opties voor het wissen en verwijderen van pogingen.

Als u tijdens het maken van een toets of opdracht meerdere pogingen hebt toegestaan, wordt de score van de meest recent beoordeelde poging weergegeven in het Grade Center en zien studenten deze score op de pagina Mijn Cijfers. Als u poging voor de score wilt wijzigen, opent u het contextmenu van de kolom met de toets of opdracht. Selecteer Kolomgegevens bewerken en selecteer Score toekennen aan pogingen met in de vervolgkeuzelijst.

Cijfers anoniem invoeren via de pagina Cijferdetails

U kunt de gegevens van gebruikers verbergen op de pagina Cijferdetails. Nadat u een poging hebt geselecteerd, kunt u ervoor kiezen de gegevens van de student te verbergen voordat u een cijfer gaat geven.

 1. Open het contextmenu van de cel met het cijfer en kies Poging.
 2. Klik op Verberg gebruikersnamen.
 3. Klik op OK. Deze actie opent een nieuwe poging zonder studentidentificatie. Niet opgeslagen wijzigingen in de huidige poging gaan verloren.
 4. Typ een cijfer in het veld Cijfer.
 5. Klik op Opslaan en afsluiten om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

  -OF-

  Klik op Opslaan en volgende om de volgende poging weer te geven.

  -OF-

  Klik op de pijlen op de actiebalk om naar de volgende of vorige student te gaan.

Cijfers toekennen per vraag

U kunt de optie Cijfers toekennen aan vragen kiezen om voor alle antwoorden op een bepaalde vraag een cijfer te geven. U kunt deze procedure gebruiken voor het invoeren van nieuwe cijfers of het wijzigen van cijfers. U kunt anoniem beoordelen door op de pagina Cijfers toekennen aan antwoorden te klikken op Verberg gebruikersnamen.

De toets heeft de status Cijfer nodig totdat u voor alle antwoorden een cijfer hebt gegeven.

 1. Open het contextmenu van een kolomkop en kies Cijfers toekennen aan vragen. Op de pagina Cijfers toekennen aan vragen kunt u aangeven dat u anoniem wilt beoordelen.
 2. Klik op het cijfer in de kolom Antwoorden om de vraag weer te geven.
 3. Klik op Bewerken naast de score voor een gebruiker.
 4. Typ een nieuw cijfer in het tekstvak Score. Als er een rubriek is gekoppeld aan een open vraag, een vraag van het type Bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, klikt u op Rubriek weergeven om de vraag te beoordelen aan de hand van de rubriek. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 5. Klik op Verzenden.
 6. Klik op Terug naar vragen om terug te gaan naar de pagina Cijfers toekennen aan vragen en selecteer de volgende vraag die u wilt beoordelen.