Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cijfers vervangen

De rollen van Cursusleider, onderwijsassistent en beoordelaar zijn toegestaan voor het wijzigen van cijfers in een cursus. Als u cijfers wijzigt, worden de nieuwe gegevens automatisch doorberekend in bestaande kolommen met gewogen cijfers, totaal aantal punten of berekende cijfers. Elke keer dat u een cijfer wijzigt, wordt er een vermelding toegevoegd aan het cijfergeschiedenislogboek. Zie Werken met de cijfergeschiedenis voor meer informatie.

Soms resulteert een cijferwijziging in het negeren van een cijfer. Een waar vervangend cijfer wordt alleen toegepast op Grade Center-items die op pogingen zijn gebaseerd. Dat zijn toetsen, opdrachten en SafeAssignments. Een vervangend cijfer voor een toets of een opdracht krijgt prioriteit boven alle andere cijfers, inclusief pogingen die een student verzendt nadat een vervangend cijfer is toegewezen. Als een cijfer bijvoorbeeld gebaseerd is op het gemiddelde van meerdere opdrachtpogingen, maar u wilt verzekeren dat het cijfer voor een bepaalde student verschilt van het gemiddelde, dan kunt u een vervangend cijfer toewijzen dat prioriteit krijgt boven alle andere cijfers en toekomstige pogingen.

U kunt een vervangend cijfer verwijderen voor een toets of een opdracht met de functie Herstellen. Cijfers voor de interactieve tools (dagboeken en blogs, wikipagina's en discussieberichten) zijn niet gebaseerd op pogingen, maar op activiteiten. Voor deze tools kunt u een vervangend cijfer wijzigen in het cijferpaneel van de tool.

Wanneer u een cijfer vervangt, verschijnt een oranje driehoek in de Grade Center-cel.

Wanneer u een cijfer toewijst aan een cel zonder pogingen voor een opdracht of toets, is het een vervangend cijfer, en verschijnt het pictogram vervangen in de cijfercel. Als u een cijfer toewijst aan een beoordeelbare activiteit van een interactieve tool, maar er is geen activiteit, dan verschijnt er geen pictogram in de cijfercel omdat het zich gedraagt alsof u een cijfer toewijst in het cijferpaneel van de tool.

U kunt een vervangend cijfer op twee manieren toewijzen:

 • Gebruik het tabblad Handmatig vervangen op de pagina Cijferdetails. Dit is de aanbevolen manier om een vervangend cijfer toe te wijzen. Nadat u het cijfer hebt toegewezen, kunt u feedback toevoegen voor de gebruiker en notities voor uzelf waarin u de cijferwijziging toelicht. U hebt een overzicht van waarom u ervoor kiest om toekomstige pogingen te vervangen. De enige manier om een vervangend cijfer toe te wijzen aan beoordeelbare dagboeken en blogs, wikipagina's en discussieberichten is op het tabblad Handmatig vervangen. Met de interactieve tools kunt u echter een vervangend cijfer bewerken in het cijferpaneel van de tool en de prioriteit ervan verbieden.
 • Typ rechtstreeks in een cel van het Grade Center om een vervangend cijfer toe te wijzen aan een toetspoging of een poging van een opdracht waar meerdere pogingen niet zijn toegelaten. Indien een opdracht slechts één poging heeft, kunt rechtstreeks in de cel van het Grade Center typen en dat is geen vervangend cijfer. Als u echter twee pogingen toelaat en een cijfer hebt toegewezen voor de eerste poging, en u besluit dan om de tweede poging te negeren door rechtstreeks in de cel te typen, dan is dat een vervangend cijfer. Als u een cijfer geeft aan de tweede poging via de pagina Opdracht beoordelen, dan krijgt het vervangende cijfer nog steeds prioriteit boven het cijfer van de tweede poging die u toewijst. Vermijd daarom het toewijzen van cijfers rechtstreeks in cellen van Grade Center voor opdrachten en toetsen zonder de onderverdelingen eerst in rekening te brengen.

  Zie Opmerkingen toevoegen voor een cijfer als u een cijfer rechtstreeks in een cel van Grade Center hebt getypt en feedback wilt toevoegen voor de gebruiker of opmerkingen voor uzelf.

Een cijfer vervangen via de pagina Cijferdetails

 1. Zoek in Grade Center de cel met het cijfer van de beoordeelde toets of opdracht van de student dat u wilt vervangen.

  U kunt ook vervangende cijfers toewijzen aan beoordeelde activiteit in de interactieve tools, maar u kunt het vervangende cijfer bewerken in het beoordelingspaneel van de tool om het te verwijderen.

 2. Beweeg de muisaanwijzer over de cel om het contextmenu weer te geven.
 3. Klik op Cijferdetails weergeven.
 4. Selecteer het tabblad Handmatig vervangen op de pagina Cijferdetails.
 5. Typ een nieuw cijfer in het tekstvak Cijfer vervangen.
 6. Geef eventueel Feedback voor gebruiker waarin u de cijferwijziging toelicht en voeg Cijfernotities toe voor uzelf. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, koppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 7. Klik op Opslaan.
 8. Klik op Terug naar Grade Center om terug te keren naar Grade Center.

Een vervangend cijfer herstellen

U kunt de functie Herstellen gebruiken om een vervangend cijfer te wissen en het eerder toegewezen cijfer weer te geven, als dat bestaat, of anders het pictogram Cijfer nodig.

 1. Zoek in Grade Center de cel met het vervangende cijfer van de student dat u wilt herstellen.
 2. Beweeg de muisaanwijzer over de cel om het contextmenu weer te geven.
 3. Klik op Cijferdetails weergeven.
 4. Klik op de pagina Cijferdetails op Herstellen in de sectie Huidig cijfer. Er verschijnt een waarschuwing waarin u de bewerking moet bevestigen.
 5. Klik op OK. Het vervangende cijfer wordt gewist. Deze actie wordt op het tabblad Cijfergeschiedenis op deze pagina vastgelegd. Wat er zich ook in de Grade Center-cel bevond voor het vervangende cijfer wordt nu opnieuw weergegeven: het voorheen toegewezen cijfer OF het pictogram Cijfer nodig.
 6. Klik op Terug naar Grade Center om terug te keren naar Grade Center.