Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Normale verdeling toepassen op cijfers

Het kan voorkomen dat de prestaties van studenten voor een beoordeling lager zijn dan verwacht. Cursusleiders kunnen er dan voor kiezen de scores van studenten voor de beoordeling aan te passen om deze meer in lijn te brengen.

Een eenvoudige methode om cijfers normaal te verdelen, is door een bepaald aantal punten op te tellen bij de scores van studenten. Een veelgebruikte methode om vast te stellen hoeveel punten er moeten worden opgeteld bij een eindcijfer voor een toets is door het verschil te vinden tussen het hoogste cijfer in de cursus en de hoogst mogelijke score. Bijvoorbeeld:

 • Als de hoogste percentagescore in de cursus 88% is, bedraagt het verschil 12%. U kunt dan 12 percentagepunten toevoegen aan de toetsscore van studenten.
 • Als voor de toets 50 punten kunnen worden gehaald en de hoogste score 48 punten is, bedraagt het verschil 2 punten. In dat geval telt u 2 punten op bij de toetsscore van studenten.

In Blackboard Learn zijn de volgende methoden beschikbaar voor het normaal verdelen van een toetscijfer:

 • Methode 1: Download de kolom in het Grade Center voor de toets, pas de gewenste berekening voor normaalverdeling toe in een spreadsheetprogramma en upload de resulteren cijfers naar een nieuwe Grade Center-kolom.
 • Methode 2: Vervang handmatig de oorspronkelijke toetsscores van studenten.

Methode 1: Cijfers downloaden, de toetsscores aanpassen en het resultaat uploaden naar het Grade Center

Bij deze methode hoeft u geen cijfers in te voeren. Deze methode heeft de voorkeur voor cursussen met veel studenten. In deze methode wordt Microsoft Excel gebruikt om het gedownloade cijferbestand aan te passen. Met een eenvoudige formule worden punten opgeteld bij het oorspronkelijke cijfer voor de toets. U kunt desgewenst meer complexe formules gebruiken.

Nadat u de aangepaste cijfers hebt geüpload, wijzigt u de kolominstellingen voor het oorspronkelijke cijfer zodat dit cijfer niet meer wordt gebruikt in berekende cijfertotalen maar de kolom met het nieuwe, aangepaste cijfer. Instructies voor deze taak worden hieronder beschreven. U kunt het oorspronkelijke cijfer voor de toets ook verwijderen van de pagina Mijn cijfers van studenten.

Cijfers downloaden

Maak voordat u begint een notitie van de eerste paar waarden in de totaalkolom. Nadat u de aangepaste gegevens hebt geüpload naar een nieuwe Grade Center-kolom, kunt u dan controleren of de juiste gegevens zijn gebruikt in berekeningen.

 1. Klik in de weergave Volledige Grade Center op Offline werken op de actiebalk en kies Downloaden.
 2. Ga op de pagina Cijfers downloaden naar het gedeelte Gegevens en kies Geselecteerde kolom. Selecteer de naam van de kolom in de vervolgkeuzelijst.
 3. Ga naar het gedeelte Opties en selecteer Tabblad in de vervolgkeuzelijst Type scheidingsteken (de term Tabblad is onjuist hier en moet worden gelezen als Tab).
 4. Selecteer bij Opslaglocatie de optie Deze computer.
 5. Klik op Verzenden.
 6. Klik op Downloaden. Selecteer Bestand opslaan in het venster dat verschijnt en klik op OK. Noteer de bestandsnaam en de opslaglocatie.

  Als het bestand automatisch wordt opgeslagen in de map Downloads, kunt u het bestand verplaatsen naar een andere map zodat u het eenvoudiger kunt vinden.

Toetsscores aanpassen

 1. Open het XLS-bestand dat u hebt gedownload in Microsoft Excel.
 2. Klik in de eerste cel van de kolom direct na de kolom met het toetscijfer. Typ een kolomnaam. Gebruik een naam die u gemakkelijk kunt herkennen wanneer u de gegevens weer uploadt naar het Grade Center. Kies een naam die nog niet wordt gebruikt in het Grade Center.
 3. Selecteer de cel onder de titel van de nieuwe kolom en typ een formule waarmee een bepaald aantal punten wordt opgeteld bij het oorspronkelijke cijfer voor de toets.

  Typ deze formule, waarbij u de waarde 7,5 vervangt door het aantal punten waarmee u het cijfer wilt ophogen: =D2+7,5

 4. Druk op Enter. De cel wordt bijgewerkt en u ziet het oorspronkelijke cijfer opgehoogd met de extra punten.
 5. Wijs de rechterbenedenhoek van de cel aan. Er verschijnt een vulhandgreep (+).
 6. Sleep de handgreep naar de laatste cel in de kolom waarnaar u de formule wilt kopiëren. Laat de muisknop los om de formule naar de geselecteerde cellen te kopiëren en de inhoud van die cellen bij te werken. De formule wordt toegepast op alle geselecteerde cellen in de kolom.
 7. Klik in Excel op Opslaan. Er verschijnt een waarschuwing dat er mogelijk bepaalde functies verloren gaan als u het bestand opslaat als een tekstbestand (TXT). Geef aan dat u door wilt gaan.

Aangepaste scores uploaden naar het Grade Center

 1. Ga terug naar het Grade Center voor de cursus, klik op Offline werken en selecteer Uploaden.
 2. Klik op Bladeren op mijn computer en selecteer het XLS-bestand dat u hebt opgeslagen in Microsoft Excel.
 3. Selecteer Auto bij Type scheidingsteken.
 4. Klik op Verzenden.
 5. U ziet nu de pagina Cijferbevestiging uploaden, met het bericht dat er geen updates zijn voor de oorspronkelijke kolom en dat de nieuwe kolom wordt vermeld voor uploaden. Klik op Verzenden.
 6. Blader helemaal naar rechts in het raster van het Grade Center om de nieuwe kolom te bekijken. De nieuwe kolom wordt standaard opgenomen op de pagina Mijn cijfers van studenten en in berekeningen in het Grade Center, zoals in de totaalkolom.
 7. Het mogelijke aantal punten voor de nieuwe kolom is standaard ingesteld op nul. Klik op de kop van de kolom en selecteer Kolomgegevens bewerken in het contextmenu. Typ een nieuwe waarde voor Mogelijk aantal punten en klik op Verzenden.

  De waarde voor Mogelijk aantal punten moet gelijk zijn aan het mogelijke aantal punten voor de oorspronkelijke toets. Als u percentages gebruikt, moet het mogelijke aantal punten gelijk zijn aan 100.

 8. Wijzig de instellingen voor de kolom van de oorspronkelijke toets zodat deze NIET wordt opgenomen in de berekeningen voor de totaalkolom en NIET wordt weergegeven aan studenten. Klik op de kop van de kolom van de oorspronkelijke toets en selecteer Kolomgegevens bewerken in het contextmenu.
 9. Ga op de pagina Kolom bewerken naar Opties en selecteer Nee voor Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center EN Nee voor Deze kolom weergeven aan studenten. Klik op OK om te bevestigen dat u de kolom wilt uitsluiten van de berekeningen.

Controleer de eerste paar waarden in de totaalkolom om de berekeningen te controleren. Het verschil tussen de oorspronkelijke waarden die u aan het begin van de procedure hebt genoteerd en de nieuwe waarden moet overeenkomen met het aantal punten dat u hebt opgeteld bij de toetsscores.

Zie Grade Center-kolommen maken en beheren en Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.

Methode 2: Alle toetscijfers handmatig vervangen

Als u maar een paar toetscijfers hoeft aan te passen, kunt u deze op twee manieren één voor één vervangen in het Grade Center:

 • Gebruik het tabblad Handmatig vervangen op de pagina Cijferdetails. Dit is de aanbevolen manier om een vervangend cijfer toe te wijzen. Nadat u het cijfer hebt toegewezen, kunt u feedback toevoegen voor de gebruiker en notities voor uzelf waarin u de cijferwijziging toelicht.

  -OF-

 • Typ rechtstreeks in een cel van het Grade om een vervangend cijfer toe te kennen aan een toetspoging.

Zie Cijfers vervangen voor informatie.