Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cijfers berekenen en uitsluiten

Cijfers berekenen

In Grade Center kunt u cijfers berekenen door verschillende kolommen te combineren om zo prestatieresultaten te verkrijgen, zoals groepsgemiddelden, eindcijfers op basis van een wegingsschaal of totaalpunten. Deze kolommen worden berekende kolommen genoemd. U kunt deze kolommen weergeven aan studenten, zodat ze hun resultaten kunnen bekijken. U kunt er ook voor kiezen de kolommen alleen voor eigen gebruik weer te geven in Grade Center. Dit zijn de beschikbare berekende kolommen:

 • Totaal: een berekende kolom waarin een cijfer wordt weergegeven dat is gebaseerd op het cumulatieve aantal punten dat is ontvangen, in verhouding tot het maximale aantal punten.
 • Gewogen: een berekende kolom waarin een cijfer wordt weergegeven op basis van het resultaat van geselecteerde kolommen en categorieën, en de bijbehorende percentages.
 • Gemiddeld: een berekende kolom waarin het gemiddelde van de geselecteerde kolommen wordt weergegeven.
 • Minimum/Maximum: Een berekende kolom waarin het laagste of hoogste cijfer wordt weergegeven voor een selectie van kolommen.

Nieuwe cursussen hebben een kolom Totaal en een kolom Gewogen totaal. Zie Grade Center-kolommen maken en beheren voor meer informatie.

Cijfers uitsluiten

U kunt studenten uitsluiten van een item voor cijfertoekenning in het Grade Center, bijvoorbeeld voor studenten die overkomen van een andere school of die pas later deelnemen aan een cursus. U kunt studenten ook uitsluiten omdat ze uitzonderlijk hebben gepresteerd en u dit wilt belonen.

Als u bestaande cijfers uitsluit, worden deze niet verwijderd maar worden ze genegeerd in alle statistieken en berekeningen van totaalcijfers. Er wordt geen secundaire waarde weergegeven voor uitgesloten items.

Uitzonderingen die u invoert voor door het systeem gegenereerde kolommen worden opgeslagen als vervangende cijfers. Uitzonderingen voor handmatig gemaakte kolommen worden opgeslagen als het cijfer voor de kolom als er geen vervangend cijfer bestaat.

U kunt cijfers uitsluiten op de hoofdpagina van het Grade Center of via de pagina Cijferdetails. Als een cijfer is uitgesloten, wordt er in de cel van het uitgesloten cijfer een speciaal pictogram weergegeven. U kunt opmerkingen toevoegen voor een uitgesloten cijfer.

Een cijfer uitsluiten

 1. Open het contextmenu van een item in het Grade Center.
 2. Klik op Cijfer uitsluiten.

  -OF-

 3. Open het contextmenu van het item en selecteer Cijferdetails weergeven.
 4. Open het tabblad Handmatig vervangen van de pagina Cijferdetails.
 5. Klik op Uitgesloten. Voer desgewenst feedback of opmerkingen in.
 6. Klik op Opslaan.

Als u een uitzondering wilt verwijderen, opent u het contextmenu van het item en klikt u op Uitsluiting wissen.

Opmerkingen toevoegen voor een uitsluiting

 1. Open het contextmenu van het item en kies Snelle opmerking.
 2. Typ opmerkingen in het veld Feedback voor gebruiker en Opmerkingen bij cijfer.
 3. Klik op Verzenden.